Az Egyesület 1997. március 1-én tartotta alakuló ülését 20 fővel.

Az egyesület formája és vezetősége 1999-ben átszerveződött. Az egyesületi forma átalakult kiemelkedően közhasznú szervezetté.

A szerkezeti formaváltás lehetővé tette az szja 1%-ának felajánlását az egyesület részére.

Az egyesület adószáma: 18425680-1-05

Azóta ebből a felajánlásból minden évben jelentős támogatást kap az egyesület, igyekszünk kihasználni a pályázati lehetőségeket is, ami a működéshez nagyon fontos. Jelenleg is van egy nyertes pályázatunk, ami egy új gépjármű beszerzését teszi lehetővé.

A Tibolddaróci Polgárőr Egyesületnek együttműködési megállapodása van a Tibolddaróci Községi Önkormányzattal, a Magyar Postával, a Mezőkövesdi Rendőrkapitánysággal, a Tibolddaróci Református Egyházzal, a Tibolddaróci Hegyközséggel, valamint a Mezőkövesdi Szent László Gimnáziummal.

Az Egyesület tagja az Országos- valamint a Megyei Polgárőr szövetségnek.

Az egyesület célja és feladata az alapszabályban foglaltak szerint:

-          Bűncselekmények megelőzése, közbiztonság javítása

-          Műemlékvédelem

-          Természetvédelem

-          Gyermek és ifjúságvédelem

-          Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás

-          Ár és belvízvédelem

A Tibolddaróci Polgárőr Egyesület jelenleg 24 fővel végzi vállalt tevékenységét.

Az egyesület tagjai mindenféle ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat.

Az egyesület 17 éves működése során több olyan esemény történt a településünkön, amiből a tagok nagymértékben kivették a részüket, és eredményes munkát végeztek. Segíthettük a Miskolci Speeder mentőcsapat munkáját, egy eltűnt személy keresésében a településen, valamint két kiskorú keresésében is sikeres eredményt értünk el. Segítettük a lakosságot az ár és belvizek okozta károk elhárításában, és a további károk megakadályozásában.

Az engedély nélküli házaló árusokkal szemben mindig határozottan lépünk fel, ennek eredménye, hogy egyre ritkábban jelennek meg a településünkön.

Az egyesület céljai között található a műemlékvédelem, ennek köszönhetően 2006-ban egy támogató felajánlásával a Bottlik mauzóleumból eltűnt, majd megkerült képek restaurálására került sor. Az önkormányzattal és a lakosság támogatásával közösen sikerült három képet restauráltatni, a többi képet pedig konzerváltatni a további károk megelőzése érdekében.

A településünkön 5 térfigyelő kamerából álló rendszert működtetünk, amit az egyesületünk támogatásokból és pályázati pénzből építtetett.

A középiskolás diákoknak előírt kötelező Közösségi Szolgálat elnevezésű programban is részt veszünk. A településünkön élő diákok számára ezzel lehetőséget biztosítunk, hogy meg tudjanak felelni az ilyen jellegű elvárásoknak. Jelenleg is vannak diákok, akik a közösségi szolgálatot az egyesületünknél végzik

A lakosság bejelentéseire azonnal tudunk reagálni, mivel a hét minden napjára szervezünk szolgálatot, alkalmanként a körzeti megbízottal közösen is.

A jövőben is számítunk a lakosság együttműködő támogatására, és törekedni fogunk az eddig elért eredményeink megőrzésére.

Nagy Sándor - Tibolddaróci Polgárőr Egyesület Elnöke

 

primi sui motori con e-max
Go to top