Tibolddaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2016.(III.31.) Kt. határozatával döntött a települési értéktár létrehozásáról, mely része lesz a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei értéktárnak.

A Tibolddaróci Települési Értéktár a Tibolddaróc területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény lesz. Egyelőre még üres az értéktárunk, ezért kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy segítsenek azt tartalommal megtölteni!

Ezúton szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy milyen eljárás alapján kerülhet be egy nemzeti érték a települési értéktárba.

A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény határozza meg az alábbiak szerint.

Nemzeti érték: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely

-hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk – de legalább egy meghatározott tájegység lakossága – a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el,

-jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon,

-hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;

c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;

f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a

fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

A Magyar Értéktárról a http://elelmiszerlanc.kormany.hu/magyar-ertektar oldalon tájékozódhatnak.

A nemzeti értékek települési értéktárba történő felvétele:

A Tibolddaróc közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti, a polgármesterhez címzett javaslatában.

A javaslatot a 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a javaslattevő adatait,

b) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait,

c) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális dokumentációját,

d) a nemzeti értéknek való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint

e) szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét.

A polgármester a hozzá benyújtott javaslatokat átadja az önkormányzat által megalakított Tibolddaróci Települési Értéktár Bizottságnak, amely a javaslatot megvizsgálja, hogy megalapozott-e és megfelel-e a jogszabályokban foglalt feltételeknek, és dönt a Települési Értéktárba történő felvételről vagy a felvétel elutasításáról, majd döntéséről a javaslattévőt írásban értesíti.

A települési értéktáraknak a megyei értéktárba történő megküldésekor a bizottság javaslatot tesz arra, hogy mely nemzeti értékek felvételét javasolja a megyei értéktárba.

A bizottság elnöke: Nagy Sándor

Tagjai: Csordás Sándorné, Dósa Istvánné

A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke a település lakosságát a www.tibolddaroc.eu.hu honlapon keresztül tájékoztatja.

A Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan pedig a Magyar Értéktárba, majd a következő lépcsőfokként a Hungaricumok Gyűjteményébe.

A község vezetése és a bizottság számára egyaránt fontos hogy Tibolddaróc lakóinak lehetőséget nyújtson javaslataik megtételére, így segítve egy különleges, valóban településünkre jellemző értéktár létrehozását.

Minden ötletet, véleményt, elképzelést örömmel várunk, és köszönettel fogadjuk együttműködési szándékukat.

 

Kérjük, éljenek a javaslattétel lehetőségével!

 

Tibolddaróc, 2016. április 1.

 

Tisztelettel:

Dósa József                             Nagy Sándor

polgármester                             értéktár bizottság elnöke

primi sui motori con e-max
Go to top