Tibolddaróc Község Önkormányzatának Képviselő - testülete

3423 Tibolddaróc, Széchenyi út 1. sz.

Tel.: 49/337-022, fax: 49/337-202

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2-23/2014

Jegyzőkönyv

 

Készült:Tibolddaróc Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2014.

december 11-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye:Községháza- kistanácskozó (3423 Tibolddaróc, Széchenyi út 1. sz.)

Jelen vannak:Dósa József polgármester, Nagy Sándor alpolgármester, Brezovcsik

Béla, Markó József Csaba, Novák Sándor, Pribéli Csaba György és

Serfőző Lajos István települési képviselők.

Tanácskozási joggal megjelent:dr. Molnár Sándor jegyző.

Napirend előtt:

Dósa József polgármesterköszönti a települési képviselőket; megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a Képviselő - testület mind a hét tagja jelen van - így az ülést megnyitja. Javaslata alapján, a Képviselő- testület egyhangú szavazással - 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - Markó József Csaba és Serfőző Lajos István települési képviselőt bízza meg a jegyzőkönyv hitelesítésével.

Ezt követően a polgármester, a napirend elfogadása előtt a következőket mondja el:

Most olvastam az SZMSZ-ben, ami már él, hogy nekem most kéne beszámolnom a két testületi ülés között eltelt időszakban megvalósult dolgokról, amivel én meg voltam bízva, ehhez ragaszkodunk vagy tartjuk azt, amit eddig csináltunk, hogy a végén indítványok, javaslatokban fogunk beszélgetni erről, hogy csináljuk? Én javasolnám a másikat! De ez csak az én javaslatom, de mondhatom most is egyébként, bár nagyon nem bíztak meg semmivel. Mindkét eset vagy üggyel az előző képviselő-testületi ülésen, viszont én olyanokat szeretnék elmondani, hogy a számláinkon mennyi pénz van, mennyi tartozásunk van. Megkaptuk az ÖNHIKIT, pontosabban most már kiegészítő támogatásnak hívják, tehát akkor menjen most. Tehát akkor felsorolnám, jó? Ezt nem nyomtattuk ki mindenkinek, a Tibolddaróci Óvoda számláján van 4832.- forint, késedelmi pótlék számláján van 6181.- forint, Tibolddaróc Község idegenszámláján 15.309.- forint. Gépjárműadó beszedési számlánkon van, 24.826.- forint , a Község Önkormányzat számláján van 69.478.- forint, a Közös Önkormányzat számláján van 135.767.- forint, iparűzési adó beszedési számlán van 2.000.000.- forint, Start munka számlán van 3.164.988.- forint, állami hozzájárulások számláján van 5.386.120.- forint és amit december 27-én kigyűjtöttük, önkormányzati tartozása van 1.725.000.- forint, ez a beszállítók felé ÉMÁSZ stb. A hivatal tartozik, a Közös Hivatal 337.826.- forinttal az Óvoda pedig 81.171.- forinttal. Ezt egyébként oda tudom adni hogyha valaki le akarja írni vagy esetleg le is lehet fénymásolni, hogyha valakinek kell. Ezt én majd mindig ki akarom gyűjtetni, azon kívül ami még nagyon fontos, hogy megjött a kiegészítő támogatás, ugye 18.630.000.- forintot igényeltünk , ehhez képest ugye kaptunk 3.166.000.- forintot, ami kettő címet takar vagy két oszlopra használható fel, a korábban megfizetett iparűzési adóból az adózóknak túlfizetés miatt visszafizetendő összeg, ez 2.717.000.- forint, ami erre a címszóra jött vagy ehhez ragaszkodva, és akkor ezt sem fogjuk tudni sajnos mindet fölhasználni, mivel most ilyen címszóval nem tudunk csak 2.182.036.- forintot visszafizetni, ugye azt a különbözetet meg vissza kell utalni majd az Államkincstárnak, mert időközben volt olyan cég, aki megszűnt, illetőleg valószínűleg nem is pontos volt a szállítás vagy nem tudom miért alakult ez így. És a másik, amire kaptuk a közös feladatellátáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség ez a Kistérség felé 449.000.- forintot tudunk visszafizetni ez, viszont nem elég arra amivel tartozunk, ez több mint 700.000.- forint, tehát ezt ki kell pótolni. Ez a három címletet takar a Dr. Úrnak, a mi ez?

Dr. Molnár Sándor jegyző: Hétvégi orvosi ügyelet működtetéséhez kapcsolódó pénz.

Dósa József polgármester: Így van , tagdíjat kell fizetnünk ugyanis az sincs még kifizetve.

Dr. Molnár Sándor jegyző: A társulási tagdíjat.

Dósa József polgármester: A társulási tagdíjat, illetve még egy valamit fizetnünk kell, azt most nem tudom meg mondani.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Az pedig a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működtetéséhez szükséges összeg.

Dósa József polgármester: Tehát ahhoz is pótolnunk kell. Én szerintem ennyit akartam, jaj nem, még egyet, ugye a Jakab Jani tett nekünk ajánlatot termőfölddel ugye foglalkoztunk és a 10.27-ei képviselő-testületi ülésen ezzel a dologgal azt mondtuk , hogy eladjuk neki ezt a termőföldet ha 10.000.- forintot ad aranykoronánként érte, ő azt mondta, hogy ő ezt adja úgyhogy erről majd határozatot is kéne hoznunk, hogy az ügyvéd be tudja foglalni az adásvételi szerződésbe a határozat számot. Szerintem ennyi volt, amit nekem el kellett mondani, illetve a többit majd az indítványok, javaslatokban.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Én ezt kérném lemásolva.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Oda adja valaki valakinek és lemásolja.

Dósa József polgármester:Ezt le tudjuk másolni. Egyébként meg tudjuk minden testületi ülésnél csinálni esetleg több példányban is, hogy ha ezt….

Serfőző Lajos István települési képviselő: Ez fontos.

Ezután a Képviselő - testület a polgármester javaslata szerint, egyhangú szavazással - 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadja el:

Napirend:

 

  1. Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról és működéséről szóló

megállapodás módosítása.

Előadó:Dósa József polgármester.

 

  1. A 2014. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése, közmeghallgatás előkészítése.

Előadó:Dósa József polgármester.

 

  1. Az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó:Dósa József polgármester,

dr. Molnár Sándor jegyző.

 

  1. Indítványok, javaslatok.

 

Napirend tárgyalása:

 

  1. Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról és működéséről szóló

megállapodás módosítása.

Előadó:Dósa József polgármester.

 

Az előadó polgármesterrövid szóbeli előterjesztésében, amit a meghívóval kiküldött anyaghoz fűz - elmondja:

Az első napirendi pont a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról és működéséről szóló megállapodás módosítása. Itt időközben volt egy Kistérségi Társulási ülés, amin én is részt vettem, ott elénk raktak egy megállapodást, illetőleg egy módosításra megalkotott megállapodást, ami tulajdonképpen annyiban módosul, hogy a polgármesterek nevei változtak értelemszerűen, illetve a Kistérség úgy döntött, hogy ha a Társulási Tanács elnökét nem kell újra megválasztani, hogy ha a mandátuma nem szűnik meg, illetve az alelnököt sem, ezt így fogadta el a Kistérségi Tanács. És azt kérték tőlem, illetve minden polgármestertől, hogy ezt szavaztassa meg a képviselő-testülettel. Érdekes módon ilyen faramuci helyzet, hogy utólag kell megszavazni és nem én képviselem a képviselő-testület állás foglalását, hanem ezt utólag kell megszavaztatni és ezt nekünk még decemberre el is kell nekik küldeni ezt a határozatot erről. Nem tudom, mindenki olvasta- e, hogy miről van itt szó, mi a feladata a Kistérségnek?

Serfőző Lajos István települési képviselő:És a helyettesé is.

Dósa József polgármester: Tessék?

Serfőző Lajos István települési képviselő: És a helyettesé is.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Igen!

Dósa József polgármester: És a helyettesé is, igen mondtam.

Dósa József polgármester: Tehát mi már ezt láttuk, ez ugyanaz , csak ez a két pont látszott, illetőleg a Pénzügyi Bizottság tagjai változtak, mivel ott is voltak leköszönő polgármesterek és valószínűleg tagja volt ennek a Pénzügyi Bizottságnak, illetőleg még elmondom, hogy ott volt Államtitkár Úr is, Ő tartott egy kis előadást azt mondta, hogy az infrastruktúrára nagyon kevés pénz fog jutni, amit itt is elmondott a Marikának a kortárs beszédén, az Állam az uniós pénzeket munkahely teremtésére szeretné felhasználni. Abban gondolkodnak, hogy Kistérségi Klasztereket kell létrehoznunk közösen és közösen működtetnünk. Ezt jövő nyárig várja el tőlünk az Államtitkár Úr, Miniszter helyettes Úr, illetőleg szó volt még a roma probléma térképről és térségi szinten megoldásáról, ezt is várják tőlünk, ugye hál’ istennek ezzel sok bajunk nincs vagy tennivalónk. Illetőleg kért tőlem, meg minden polgármestertől, a többiek meg is tudták adni, hogy mit szeretnénk az elkövetkező 5 évben megvalósítani, csak ugye én ugye erről nem tudtam, hogy ezt, ilyen feladatunk is van. Úgyhogy én ezt nem tudtam leadni, mert Marika nekem ezt nem mondta az átadás- átvétel kapcsán úgyhogy..

Dr. Molnár Sándor jegyző: De meg lett írásba küldve neki, nem?

Dósa József polgármester: Ez nem az. Az nem lett megküldve, mert azt mondta egyébként , hogy a valóságtól elrugaszkodott elképzeléseik vannak a polgármestereknek, úgyhogy az valószínűleg nem lesz megvalósított. Ezt így itt ennyivel elintézte, illetőleg ott közös beszélgetéseink kapcsán felmerült az, hogy azt várja el tőlünk a Kormány, hogy minél több közmunkást foglalkoztassunk és akkor felmerült, hogy adjanak már hozzá földet is, hogy ha ezt várják el, és akkor kellett nekünk egy itt helyben egy fölmérést készítenünk, hogy van-e állami föld és hány embert tudnánk és mit tudnánk rajta termelni de sajnos úgy tűnik Tibolddarócon nincs állami föld, amit esetleg mi is ki tudnánk bérelni, illetőleg még szó volt ott az értékesítésről, a megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítéséről , de nekünk ezzel sem kell foglalkozni, hogy a két hektáron saját konyhánkra termelünk, tehát eladásra nem keletkezik semmi, egyelőre. Illetőleg még a kóbor kutyát hozták föl, mint probléma, hogyan oldjuk meg, hogy oldjuk meg ezt a problémát, meg hatványozottan a roma helyzet, de ugye ez bennünket nem érint.

Nagy Sándor alpolgármester: Még a pocok volt, nem?

Dósa József polgármester: Ja, igen, meg a pocok is volt, így van.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Rágcsálók.

Dósa József polgármester: Rágcsálók. Egyébként még jelzés ide nem érkezett az Önkormányzathoz, úgyhogy mi csak azt tudtuk leírni, hogy nem tapasztaltunk.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Nem tapasztaltunk rágcsáló inváziót.

Novák Sándor települési képviselő: A kóbor kutya problémája, azért..

Dósa József polgármester: A kóbor kutyák problémáját leírtuk, hogy…

Dr. Molnár Sándor jegyző: Nincs megoldva.

Dósa József polgármester: Hívjuk a sintért, nekünk kell kifizetnünk, nem találjuk, erről volt szó, illetőleg mondom ezt ugye mindenki megkapta, mindenki elolvasta és akkor így meg lehet vitatni most azt kérdeztem a Jegyző Úrtól mi van, hogy ha mi ezt így nem szavazzuk meg.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Hát akkor teljesen egyértelmű ugye, azt írja a törvény, hogy az Önkormányzati Társulási megállapodás módosítását a képviselő-testületnek minősített többséggel kell elfogadnia, na most ugye írva van ebben a megállapodásban is de hát magából az Önkormányzati törvényből is az következik, hogy ez a módosítás csak akkor léphet hatályba, ha valamennyi a Társulásban résztvevő önkormányzat képviselő-testülete meghozta a módosításhoz szükséges döntést minősített többséggel, tehát hogyha valamelyik nem hozza meg akkor ugye addig gyakorlatilag a módosítás nem léphet hatályba és felmerül elméletileg csak azt a kérdést feltételezhetem , hogy a gyakorlatban nem, hogy ha valamelyik képviselő- testület köti az ebet a karóhoz , hogy márpedig ő ezt nem módosítja ebben a formában és ugye nem enged az álláspontjából akkor végül is mondhatja a többség azt, hogy akkor tőled meg vállunk, kizárunk ebből a társulásból, „sel a vie” , hogyha ennek kapcsán valamilyen jog vita keletkezik az Önkormányzat, illetőleg a Társulás között, akkor annak végső soron a bíróság tehet pontot a végére. De ez csak ilyen elméleti felvetés lehet, mert ilyen úgy sem lesz.

Dósa József polgármester: Ugye itt vannak érdekes pontok, mi már beszélgettünk erről is a Sándorral.

Nagy Sándor alpolgármester: Persze, mondjuk, ezt tudjuk, hogy mekkora összeg, amivel nekünk ebbe a Kistérségi, Többcélú Kistérségi Társulásba éves szinten bele kell..

Dr. Molnár Sándor jegyző: Ez a népesség arányában, én most aktuálisan megmondom őszintén ezt nem néztem, ott van benne a Társulási megállapodásban, nincsen benne?

Nagy Sándor alpolgármester: Nincsen benne.

Dósa József polgármester: Szerintem nincsen benne.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Benne kéne lennie.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Benne van,nem egy jelentős összeg.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Nem jelentős összeg.

Brezovcsik Béla települési képviselő:A költségvetésben benne van, 50 - 150 ezer forint körül lehet maximum, éves szinten.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Igen, ilyen nagyságrend éves szinten.

Nagy Sándor alpolgármester: Jó, de most ugye hallottuk azt, hogy kell, kapunk erre, kell fizetnünk erre négyszáz valahány ezer forintot, ami nem futja ki, mert még háromszáz valamennyivel meg kell pótolnunk, ott tartottunk, hogy hétszáz ezer, tehát nem száz vagy százötvenezer forint összeg.

Dósa József polgármester: De a többit, a többit tényleges teljesítés után fizeted, tagdíjat meg három címszóval fizetünk.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Családgondozó szolgálat, gyermekjóléti.

Nagy Sándor alpolgármester: Igen, az az érdekes benne, hogy nekem megragadta a figyelmemet, hogy abban a megállapodásban, amit megkaptunk abban például nem szerepelnek, tehát sem a gyermekjóléti szolgálatnak a működtetése vagy segítése, azok vannak benne, hogy közösségünk plusz üzemeltetése, védőnői szolgálat, turisztika összehangolása, bűnmegelőzéssel kapcsolatos koordinációk, szervezések, kistérségi sporttevékenység, állati hulladék gyűjtésének szervezése és egy pontban van a központi orvosi ügyelet.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Na, most az, amire te először rákérdeztél az voltaképpen a társulási tagsági díjnak az összege, az van megállapítva a népesség számra egy főre, meg nem mondom, de szerepelnie kellene benne, na, most ez mellett elvállalt a Kistérség olyan feladatokat, hogy megszervezi a központi orvosi ügyeletet, illetőleg mindegyik önkormányzatnak kötelező feladata lenne működtetni a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot, így olcsóbb meg egyszerűbb az önkormányzatoknak.

Dósa József polgármester: Csak az állami támogatás nem futja ki ezért minden önkormányzatnak bele kell pótolni.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Nyilván , hogy nem kaptak annyit, mint amennyibe kerül ez és akkor ellátja ezeket a feladatokat, meg még vannak itt oktatási feladatok is, van a segítsetek, Mezőkövesden van ez a Nevelési Tanácsadó volt hajdanán, most nem tudom, hogy hívják annak az utód szervezete van ahonnan ugye jár ki a logopédus is , például az óvodába, tehát vannak bizonyos ténylegesen mérhető ellátott feladatok, amikhez külön kérnek még pénzeket és, amiket ha nem társulásban oldanánk meg akkor jóval többe kerülne.

Nagy Sándor alpolgármester: Ezt értem, csak az a baj, mondom még egyszer, tehát kaptuk a tájékoztatóban a megállapodást, Többcélú Kistérségi Társulásnak a megállapodása, ami vonatkozik minden önkormányzatra, ezeknek a dolgai nem szerepelnek benne.

Dr. Molnár Sándor jegyző: De közben én nézem, mert ők ezt küldték ki, gyakorlatilag dőlt betűvel van szedve az, ami változott a szövegbe, hogy elkülönítve ott legyen.

Nagy Sándor alpolgármester: Van valakinél ebből a megállapodásból?

Brezovcsik Béla települési képviselő: Itt van.

Nagy Sándor alpolgármester: Itt van a felsorolt települések lakosságszáma egyebek, és akkor itt van felsorolva benne, hogy….

Dr. Molnár Sándor jegyző: Itt vannak felsorolva, mondom azt A-tól vannak H-ig felsorolva a közösen ellátott feladatok és ebbe sok minden van mondjuk , van ilyen az első az, hogy biztosítani a társulásban részt vevő települések összehangolt fejlesztését, a térség gazdasági fejlődésének előmozdítását aztán..

Dósa József polgármester: Ésakkor tényleg így is akarja a Kormány, mert most kistérségben gondolkodnak, fejlesztésben.

Brezovcsik Béla települési képviselő: Meg visszagondolva az elmúlt időszakra is volt ilyen, tehát itt közös köztességi, mert az összes településnek mindenforma szerszámai, gépeik vannak útépítéshez, fűnyíráshoz stb.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Legalábbis voltak.

Brezovcsik Béla települési képviselő: Ingyenesen ide adják itt a településen is több olyan ember dolgozik idősgondozásba, akiket éppen ez a társulás foglalkoztat.

Dósa József polgármester: A vízvédelmi tervet.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Helyi vízkár elhárítási terv.

Dósa József polgármester: Azt is ők végeztették el és azt adaptálta minden önkormányzat.

Brezovcsik Béla települési képviselő: Mostmiért nem kéne elfogadni, tehát ez eddig is….

Nagy Sándor alpolgármester: Félreértettél.

Serfőző Lajos István települési képviselő: De nem is ott tartottunk, hanem a vezetőnél meg a helyettesnél.

Dósa József polgármester: A vezetője az mindig a legnagyobb népességgel bíró település vezetője volt, Mezőkövesd polgármestere.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Nyilván, meg ott van a székhelye is.

Brezovcsik Béla települési képviselő: És egyébként mi ebből azt hiszem, hogy anyagi előnyünk is származott az elmúlt időszakba és most ezt így konkrétan nem tudom, hogy mennyi, meg lehetne nézni, hogy mikre mit kaptunk tehát a kistérségből is jöttek be pénzek

Serfőző Lajos István települési képviselő:Igen.

Brezovcsik Béla települési képviselő: Külön célzott támogatások ide pontosan a településre.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Nekünk ebből ráfizetésünk idáig szerintem nem volt.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Tehát a lényeg az, hogy azokat a feladatokat, amiket ő megold, az, hogy ha ő ezt nem oldaná meg, mi magunkba vagy nem tudnánk megoldani vagy sokkal többe kerülne.

Dósa József polgármester: Egyébként a Miniszter helyettes Úr a Csáti kistérséget méltatta, azt mondta sokkal jobban működik, mint a Mezőkövesdi. És most kettő önkormányzatnak vissza kellett jönni Mezőkövesdre valamiért átsorolták őket ide.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Tiszavalk az egyik szerintem.

Dósa József polgármester: Igen. Nem is örültek neki, hogy visszakerültek ide.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Tiszavalk az egyik….

Brezovcsik Béla települési képviselő: BiztosTiszabábolna a másik.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Tiszabábolna a másik, így van. Tiszavalk, Tiszabábolna, így van.

Dósa József polgármester: Állítólag a Csáti az jobban működik.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Mondjuk annyiból azért csak jó volt, látták a képviselők ezt, hogy itt meglehetősen érdekes ennek a Társulási Tanácsnak a döntés hozatala, ugyanis a népesség számnak az arányában van meghatározva az, hogy ki hány szavazatot számít a döntésnél.

Dósa József polgármester: Azt hiszem, mi négy szavazattal vagyunk.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Így van, tehát ez egy meglehetősen érdekes megoldás és ugye így náluk viszonylag nem olyan egyszerű szavazatokat összeszámolni, mint itt nálunk, de ők ezt már rutinosan csinálják és végzik.

A Képviselő - testület a polgármester javaslata szerint, a jelenlévő és a szavazásban is részt vevő 7 tagja minősített többségű, egyhangú szavazásával - 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozza a következő határozatát:

 

Tibolddaróc Község Önkormányzata

Képviselő- testületének

35/2014. (XII.11.) Kt. határozata

 

Tárgy:Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról és működtetéséről

szóló megállapodás módosítása.

 

Tibolddaróc Község Önkormányzatának Képviselő - testülete, a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosítására vonatkozó előterjesztés alapján, a Kistérségi Társulási Tanács által elfogadott formában és tartalommal - jelen határozat melléklete szerint - jóváhagyólag elfogadja a Megállapodás módosítását.

A Képviselő - testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás Önkormányzat részéről történő aláírására.

 

Határidő: 2014. december 31.

Felelős:Dósa József polgármester.

 

2.) A 2014. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése, közmeghallgatás előkészítése.

Előadó:Dósa József polgármester.

 

Az előadó polgármesterröviden szól - a következők szerint:

Tehát azt tudjuk, hogy minden évben egy közmeghallgatást kötelezően csinálnia kell minden önkormányzatnak. Tibolddarócon még ebben az évben nem volt, sok időnk nincs, én javasolnám a jövő hét pénteket. Nem tudom, hogy ki mit gondol, egy olyan 16-17 órai kezdéssel hátha minél többen részt tudnának ezen venni és a Patakmenti Szabadidőközpontban lenne.

Markó József Csaba települési képviselő: Nem leszek Darócon az biztos.

Brezovcsik Béla települési képviselő: Hányadika ez?

Nagy Sándor alpolgármester: 19-e.

Dr. Molnár Sándor jegyző:Tizenkilenc. Most közben, amíg kicsit gondolkodik mindenki, tudom, hogy többeknek már ismétlésnek hat, de vannak itt azért újak is, tehát azt mondja a törvény erről, hogy a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb 15 napon belül választ kell adni. És akkor a magyarázatban mondja ez a szakirodalom azt, hogy a közmeghallgatás megtartásának előkészítésére, lebonyolítására a szervezet és működési szabályzatban lehet további szabályokat előírni, csak azzal, hogy már egy kicsit felvezessük a következő napirendi pontot is, és nagyon fontos még, azt mondja, hogy a közmeghallgatás az testületi ülés keretében történik, vagyis azon a testület tagjainak határozatképes számban meg kell jelenni és arról jegyzőkönyvet kell készíteni. Ez arról szól, hogy a közmeghallgatást a Képviselő - testület tartja, a képviselő - testület pedig a hatásköreit, feladatait testületi ülésen gyakorolja. Csak ennyit szerettem volna.

Dósa József polgármester: Hadd kérdezzem már meg, az időpont az megfelel?

Serfőző Lajos István települési képviselő:Jó,

Dósa József polgármester: Józsi, neked nem.

Markó József Csaba települési képviselő: Most ez nem.

Dósa József polgármester: Akkor még a következő kérdés, hogy kiket hívunk meg? Kiket hívunk meg erre a közmeghallgatásra? Tehát nyilván a falut, de egyébként, a Rendőrkapitány Urat.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Na, most mondanám én azt, hogy hajdanán volt egy olyan kialakult gyakorlat, hogy a helyben érdekelt szolgáltatók képviselőit meghívtuk és ezen értettük például az illetékes vízművek vezetőit, akkor hívtunk az ÉMÁSZ-tól is valakit, akkor még egyszerűbb volt elérni a Tigáznak az illetékesét is, ha szükséges volt, és mindig felmerült valamilyen közbiztonsággal kapcsolatos kérdés. Számtalanszor volt rá példa, hogy meghívtuk az illetékes rendőrkapitányt is. Vagy eljött vagy, hogy ha nem tudott eljönni személyesen, akkor valakit küldött tehát, járható út ez is.

Dósa József polgármester: Én azt gondolom, hogy a meghívó az nem nagy pénz, ha el tud jönni, akkor megköszönjük neki, ha nem, nem.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Csak itt a falu a legfontosabb, tehát olyan értelembe, most egy - egy kérdés esetleg, ha felvetődik bármelyik irányba, amit most elmondtál Jegyző Úr, azt továbbítani lehet levélformájában.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Lehet úgy is.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Általában ezek az emberek szeretik elvinni a megbeszélést. Belefognak a maguk témájába, mindegyik és akkor nem az lesz a végeredménye, aminek kellene.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Hát igen.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Tulajdonképpen, ami rólunk szóljon.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Igen, meg, hogy ha meg vannak hívva, akkor eldöntendő kérdés az, hogy ők hogy vesznek részt, hogy csak akkor szólalnak meg, ha konkrét kérdést kapnak vagy pedig felkérés lesz, hogy mit tudom én 5-10 percben mondják el azt amit fontosnak, közérdekűnek tartanak, tehát ez is egy eldöntendő kérdés lehet ennek kapcsán. Nem tudom.

Dósa József polgármester:Én azt javasolnám, hogy hívjuk meg aztán ráérünk akkor..

Brezovcsik Béla települési képviselő: Hát én meg nagyban azt mondanám, hogy a lakosságot kell jó erősen meghívni, ugyanis az elmúlt évek, megint azt mondom, azt mutatják, hogy 20,30, 40 ember van és a harminc emberhez odahívni ezeket az embereket, a falut is minősíti, azt kell, hogy mondjam. Nem nagyon van érdeklődés ez iránt. Párat végig ültünk már és láttuk, hogy az a bizonyos kör eljár, aki egy kicsit is odafigyel a falura, az összes többit meg nagyon nem érdekli.

Serfőző Lajos István települési képviselő: De tulajdonképpen, ha olyan nagy problémák lennének a szolgáltatással arról tudomásunk is lenne, tehát olyan rejtett problémák nem igazán hiszem, hogy közösséget érintően, hogy most valakinek kibújt a kutyája, és na, hagy ne mondjam tovább, ilyenek lehetnek, de szerintem olyan nagydolog nem igen hiszem, akár az áramszolgáltatással, akár a szemétszállítással, akár a vízszolgáltatással, én nem gondolom.

Pribéli Csaba György települési képviselő:Meg ha felmerül egy olyan kérdés, a következőre meg lehet hívni és akkor mondja el.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Vagy levélben.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Írásban is lehet válaszolni.

Pribéli Csaba György települési képviselő: Vagy a következő testületi ülésre elhívod akkor a szolgáltatót és az érintettet is, mert nincs értelme szerintem sem ide hívni bárkit is, ha van aktuális kérdése az meg tényleg akkor el kell hívni vagy írásban kérni tőle.

Dósa József polgármester: Tehát akkor ne hívjunk senkit? Én javasolnám, hogy hívjunk, de ha a testület úgy mondta, akkor ne hívunk, tehát azt elfogadom, ha a testület, többségüknél a…

Pribéli Csaba György települési képviselő: Lehet hívni, csak van-e értelme?

Nagy Sándor alpolgármester: Azt nem tudjuk, hogy van-e értelme azt akkor tudjuk már meg, amikor már vége van a közmeghallgatásnak.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Hogy volt-e értelme.

Nagy Sándor alpolgármester: Volt-e értelme.

Markó József Csaba települési képviselő: A rendőrséget talán.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Most én meg azt mondom, hogy amit a rendőrség tud szerintem itt a polgárőrségnek 99 %-a, hogy van róla tudomása, tehát nem tudom de lehet, hogy engem annyira nem is érdekel, hogy valakinek ellopták a tyúkját , hát most azért elszállnak ezek a dolgok , tehát én ezt mondom.

Pribéli Csaba György települési képviselő: Mit tud mondani, talán a szemétszállítással lehet, ami most változik ugyebár.

Dósa József polgármester: Január 1-jétől.

Pribéli Csaba György települési képviselő: Na, akkor lehet, hogy őt érdemes lenne elhívni, hogy mondják el ők a változást.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Hogy milyen változások lesznek?

Pribéli Csaba György települési képviselő: Megszünteti a hulladék, ezt a szelektív hulladék…

Dr. Molnár Sándor jegyző: Szelektív gyűjtést meg akarják szüntetni?

Pribéli Csaba György települési képviselő: Nem, azt a szigetet szünteti meg.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Igen.

Pribéli Csaba György települési képviselő: Őt talán érdemes lenne elhívni és mondja el, hogy…

Dr. Molnár Sándor jegyző: Ez ellen tuti fix, hogy tiltakozni fog mindenki, 100%.

Pribéli Csaba György települési képviselő: Azért mondom, hogy a szolgáltatónak mondják el.

Dósa József polgármester: Nem a szolgáltató akarja így csinálni, hanem a kormány.

Pribéli Csaba György települési képviselő: De most mindegy, a szolgáltató mondja el, hogy ők hogy gondolták az egészet.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Pontosan akkor szüntetik meg, amikor már jól bevált, működik, használják a szigetet.

Dósa József polgármester: De ez mikortól indul?

Nagy Sándor alpolgármester: Január 1-től.

Pribéli Csaba György települési képviselő: Akkor itt már nincs mit, őt kell meghívni.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Illetőleg, állítólag szó volt arról is, hogy kétheti szállítás lesz, vagy, hogy lesz ez?

Dósa József polgármester: Szelektívre lesz kétheti szállítás.

Pribéli Csaba György települési képviselő: A kommunálist, azt minden héten.

Dr. Molnár Sándor jegyző: A szelektívre, amit majd otthon, fognak szelektálni.

Dósa József polgármester: Az első kuka szállításnál fogják bedobálni a zsákokat, nekünk ezt mondták, azóta semmi nem jött ki, kértük, hogy akkor erről valamilyen írásos anyagot küldjenek át, de semmi nem jött eddig.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Még ezt is elfogadhatónak lehet tartani, nekik abból pénzük van, ők a zsákot meg a szállítást biztosítják, az nekünk nem valószínű, hogy többe fog kerülni.

Dósa József polgármester: Még most egy évre megint kijelölik nekünk a szolgáltatót a katasztrófavédelem, mert meghosszabbította a Kormány ezt a rendelkezést.

Dr. Molnár Sándor jegyző: De jó is ez így, mert most addig, amíg ebben az egész szemét szállításban egy átmeneti helyzet van, és senki nem tudja azt, hogy mi lesz ennek a vége addig nekünk ez az átmeneti megoldás tökéletes, nem? Most miért kötelezzük el magunkat bárki mellett?

Dósa József polgármester: Tehát akkor az időpont megfelelő,akkor legalább a helyi körzeti megbízottat meghívjuk, ha gondoljátok, akkor a Kapitány Urat is.

Nagy Sándor alpolgármester: Mondjuk a Csabával én is egyetértek a hulladékszállítást ezzel kapcsolatban, változások lesznek ráadásul.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Hát azért ők szakmabeliként többet tudnak erről mondani, mint mi.

Dósa József polgármester: Jó, tehát, akkor, aki ezzel a formációval egyet ért, hogy a Kmb-s rendőrt meg a hulladékszállítót, meglátjuk, hogy kifog vagy kihez címezzük.

Dr. Molnár Sándor jegyző: A Kmb-s rendőrt, azt úgy is a parancsnoka útján kell meghívni, tehát ott nem lehet a parancsnokát, legalább az őrsparancsnokot megkerülni, és aztán hogyha ő majd szükségesnek tartja, hogy esetleg tájékoztassa a kapitányt arról, hogy nézd már ilyet kaptunk akkor meg majd a kapitány eldönti azt, hogy…

Nagy Sándor alpolgármester: Azzal sem volna gond egyébként, hogy ha nyilván az őrnagy tájékoztatást adna azzal kapcsolatban, hogy itt elég sok embert itt ők már megmázsáltak, kerékpárral és ittas vezetéssel, hogy ott abba is most vannak változások, amiket sok mindenki szerintem lehet, hogy nem is tud. De nyilván másképp hallják egy hivatalos embertől, amit akár tőlünk vagy bárki mástól. Akkor legalább Szemán őrsparancsnoknak.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Ő meg majd eldönti, hogy ő vagy más.

Dósa József polgármester: A szállítóktól addig meg keresünk valakit, aki ebben kompetens.

Dr. Molnár Sándor jegyző: A mostani szolgáltatókat kell meghívni ott, nincs más út.

Nagy Sándor alpolgármester: Igen

Dósa József polgármester: És még mindig ott van a lehetőség, hogy nem jön el.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Hát el fognak jönni szerintem, el fognak jönni.

 

 

A Képviselő - testület a polgármester javaslatának megfelelően, a jelenlévő és a szavazásban is részt vevő 7 tagjának egyhangú szavazásával - 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozza a következő határozatát:

Tibolddaróc Község Önkormányzata

Képviselő - testületének

36/2014. (XII.11.) Kt. határozata

 

Tárgy:2014. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése, közmeghallgatás

előkészítése.

 

Tibolddaróc Község Önkormányzatának Képviselő - testülete 2014. december 19-én (pénteken) 17 órai kezdettel a Patakmenti Szabadidő Központban (3423 Tibolddaróc, Kácsi út 2.) közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatáson a lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek.

A közmeghallgatásra meg kell hívni a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Bükkábrányi Rendőrőrsének parancsnokát és a szemétszállítást végző Tiszabábolna Közszolgáltató Kft. képviselőjét.

A Képviselő - testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a közmeghallgatás időpontjának, helyének és céljának meghirdetésére.

Határidő: 2014. december 15.

Felelős:Dósa József polgármester.

 

A határozat meghozatal után sor kerül a következő napirendi pont megtárgyalására.

 

3.) Az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó:Dósa József polgármester,

dr. Molnár Sándor jegyző.

 

Az előadó jegyzőaz SZMSZ módosításáról a következőket mondja el:

Most igazándiból nem hoztunk be tervezetet még mert a Polgármester Úrral beszélgettünk erről annak kapcsán kezdtünk el mi foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy Ő felvetette nekem a kérdést, hogy milyen kérdésekben dönthet Ő a Képviselő - testület nélkül, illetőleg ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy mi van akkor, hogy ha valamilyen döntést meg kellene hozni a képviselő testületnek, nem hozza meg és akkor az Önkormányzati törvény lehetőséget biztosít arra , hogy a Szervezet és Működési Szabályzatban meghatározott ügyekben döntsön a képviselő - testület helyett a polgármester, ezzel kapcsolatban ment ki egy ilyen szkennelt rész ebből a csodálatos kiadványból, amiből puskázgatok itt én is, ahol megmagyarázza az Önkormányzati törvénynek a 68. szakasz (2), (3) illetőleg (4) bekezdését, hogy hogy is kell azt érteni és miféle szabályozás lehetséges itt. Az ülés elején mindenki kézhez kapott ezzel kapcsolatosan egy ilyen általam frissébe készített gondolatébresztőt, ott az elsőnél ugye az van, hogy példa, hát ott azért konkrétan elmondanám, hogy ott a Sályi példa van. Sályban ezt a kérdést így szabályozták le, ők ott meglehetősen merészek voltak, mert elmentek 5 millió forintos értékhatárig. Én nem azt mondom, hogy kell a Sályi példát követni, sőt emlékeztetnék arra, hogy ezzel kapcsolatban mondja a magyarázat azt, hogy ez a szabályozási hatáskör ez csak lehetőséget jelent nem is következik ebből az, hogy ezt a kérdést a képviselő testületnek feltétlenül szabályoznia kellene. Ami a 68.§ (2) bekezdéséhez van azt a fajta szabályozást, azt én ötlöttem ki, mindenkinek lehet erről véleménye, hogy jó vagy nem jó vagy hogyan lehetne bővíteni ezt. A 68 szakasz (4) bekezdéssel kapcsolatban mondanám én azt, hogy itt arról van szó, hogy a polgármester az Önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatárig dönt a forrás felhasználásáról, döntéséről tájékoztatja a képviselő - testületet. Ez a magyarázat ez csak az Önkormányzati törvénynek a passzusát idézi, de ide vág az Államháztartásról szóló törvénynek is két passzusa, amely kifejezetten lehetővé teszi ezt és még hozzá azt mondja az Államháztartási törvénynek először van a 23.§ (1) bekezdés h) pontja, ahol azt mondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza, és akkor a h) pontban szerepel az, hogy a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen az Mötv 60.§ (4) bekezdés szerinti érték határt ameddig a polgármester dönthet a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34.§ (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazás. Na, most ez a 34.§ (2) bekezdése ez szó szerint azt mondja ki, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. Tehát ez egy gyakorlatilag elég széles, komoly felhatalmazást jelentene a polgármesternek. A Polgármester Úrral beszélgettünk erről, váltottunk szót és a Polgármester Úrnak az volt a véleménye..

Dósa József polgármester: Én úgy indítottam ezt az egészet, hogy mondja meg nekem a Jegyző, hogy amit, a régiek tudják, hogy eddig is mindig kérdeztem, hogy mit költhet el egy polgármester saját hatáskörbe, és én erre nem tudtam válaszolni, akkor nézzük már meg, hogy áll ez az egész, és akkor jött itt elő, hogy ezt érdemes lesz mélyebben is átnézni és esetleg egy újat alkotni, kiegészíteni és egyáltalán kitalálni, én is tudjam, hogy mik a jogaim, ti is tudjátok, hogy mit követelhettek rajtam, ez csak erről szól semmi másról.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Tehát ami ki lett adva, mondom ez csak kifejezetten gondolat ébresztőnek szántam itt, na, most beszélgettünk erről a kérdésről hármasban is, ez azt jelenti, hogy az Alpolgármester Úr is ott volt és gyakorlatilag felmerült az a kérdés, hogy mi az a mit a Szervezeti és Működési Szabályzatnak kötelezően, hangsúlyozom kötelezően tartalmaznia kell. Ez az Önkormányzati törvény 53.§ (1) bekezdésében van. Lényegében ezeket a mi sokszorosan módosított Szervezeti és Működési Szabályzatunk is tartalmazza, nem feltétlenül ebben a sorrendben, mint ahogy itt van, de tartalmazza. De azért ismertetném ezeket. Azt mondja, hogy tartalmaznia kell az Önkormányzat hivatalos megnevezését, székhelyét, a képviselő - testület átruházott hatásköreinek a felsorolását. Itt nem akarnám ezeket felsorolni, hogy mi az, ami átruházható, mi az, ami nem, erről most kaptak oktatást a képviselők, ezt hagy ne mondjam már el. Akkor a képviselő - testület üléseinek összehívásáról, vezetéséről, tanácskozási rendjéről szóló szabályokat az önkormányzati képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokat az ülés rendjének fenntartására és az annak érdekében hozható intézkedésekre vonatkozó szabályokat, a nyilvánosságnak a biztosítására vonatkozó szabályokat, a döntéshozatali eljárásról és a szavazás módjáról szóló szabályokat. Akkor a döntések meghozataláról szóló szabályokat, ezen értjük egyrészt a rendeleteket, másrészt értjük a határozatokat, a képviselő testület ülésének a jegyzőkönyvére vonatkozó szabályokat, akkor lehet benne, sőt nem, pontosabban kell, azt mondja itt a közmeghallgatásról szólni benne, tehát el kell dönteni azt, mert a törvény azt mondja, hogy legalább egyszer, hogy egyszer tart vagy többször tart meg dönthetnek úgy is például, hogy többször tart. Aztán az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatáról szóló legfontosabb szabályokat, a jegyzőnek a jogszabálysértő döntések működés jelzésére irányuló kötelezettségére vonatkozó szabályokat és szólni kell a képviselő testület bizottságairól is. Na, most ez mellett pedig szól arról is, hogy miket lehet még ebben a kérdésben szabályozni. Ez alapján elkezdhetünk gondolkodni, hogy amennyiben a képviselő - testület szükségesnek tartja azt, hogy készüljön egy teljesen új működési szabályzat, akkor igazándiból nem nagy gond, mert egyrészt számtalan mintát lehet letölteni az internetről is, illetőleg Sályba például 2013-ban hoztak egy teljesen újat, addig náluk is egy kilencven akárhányas volt hatályban, de abból kell kiindulni és ez egy kicsit megint ilyen faramuci, meg érthetetlen lesz hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról rendeletet kell alkotni. Az önkormányzati rendelet az maga jogszabály. A Jogszabály szerkesztésről szóló törvény pedig kimondja azt, hogy az önkormányzati rendeletben magasabb szintű jogszabály rendelkezését szó szerint megismételni nem lehet , tehát csak utalni lehet az Önkormányzati törvénybeli szabályokra. Csak, hogy ha így alkotjuk meg a Szervezeti és Működési Szabályzatot, akkor azt feltételezi, hogy ha valaki egy konkrét kérdésben meg akarja ismerni azt, hogy miféle hatályos szabályozás van, akkor nézni kell neki az Önkormányzati törvényt is, meg nézni kell az önkormányzati rendeletet is . 1995 előtt nekünk olyan Szervezeti és Működési Szabályzatunk volt ami, figyelmen kívül hagyta ezt a szabályt, illetőleg még akkor ez a szabály nem is volt . Tehát úgy szövegeztük meg, hogy ha valaki ezt az egy dokumentumot kézbe vette és végig olvasta, akkor abból az egy dokumentumból megismerte a működésre vonatkozó összes szabályt. Na, most ez már törvény által kizárt lesz, tehát ez a fajta verzió nem fog menni és ezért nem is olyan egyszerű ennek a szövegezése, de igazándiból megoldható, mert én azt hiszem, hogy például Sályban sikerült ezt frappánsan megoldani, bár itt is több helyen van az, hogy utal vissza az Önkormányzati törvényre. Például az üléseknek a nyilvánosságával kapcsolatban csak annyit mond, hogy a képviselő - testület nyilvános vagy zárt ülést tart az Mötv 46.§-a szerint. Ennyi csak. Mondjad.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Visszakanyarodnák az eredeti témához, mennyi volt az utóbbi időben a polgármesternek ez az elkölthető összeg, mert nem tudom, borzasztó nagy összeg volt azt ..

Dr. Molnár Sándor jegyző: Na, most 2014-évre ilyen a költségvetési rendeletben meghatározva nem volt, nem volt ilyen.

Serfőző Lajos István települési képviselő: De előtte volt, biztos vagyok benne, hogy volt.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Előtte nem csak az volt, hanem 2010 előtt felhatalmazása volt arra, hogy az előirányzatokat is módosíthatta, illetőleg a kiadási előirányzatok között átcsoportosíthatott. Én erre azt tudom mondani, hogy én emlékszem egy olyan másfél - két millió forintos összegre is, mert ez évről évre a költségvetési akármiben változhatott, de ebbe, amit erről mond, ez a tájékoztató ez gyakorlatilag visszautal arra, hogy azt mondja a végén, hogy önkormányzatonként eltérő a kérdés. Annyi azonban a korábbi gyakorlatból trendként leszűrhető, hogy minél nagyobb lakosságszámú és anyagi teherbíró képességű egy önkormányzat annál magasabbak lesznek a határok, így a polgármester által felhasznált forrás nagysága, mondja. Nyilván, hogy egy nagy helynél az is, egy városnál, ahol a képviselő- testületen belül frakciók vannak, meg több bizottság van meg minden, tehát ott eleve nehezebb egy kérdésben viszonylag hamar összehívni a képviselő - testületet. Egy ilyen kis községben ez én szerintem nem lehet akkora gond, de ettől függetlenül csak meg kellene valamilyen összeget határozni majd. Ez az év kifut már, de már a következő évnek a költségvetésénél ezzel a kérdéssel szembesülni fogunk.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Ezt a működési szabályzatot én így szerintem jónak tartom.

Brezovcsik Béla települési képviselő: Én nem, a címem el van írva benne, nem Bercsényi út, hanem Bottyán út.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Elnézést, az el van írva.

Serfőző Lajos István települési képviselő: A tartalommal kapcsolatban mondom.

Dr. Molnár Sándor jegyző: De nem, fontos ez, tartalomra vonatkozik.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Jó most ne vitatkozzunk megint azon, hogy egyébként Ágfaynak miért van ott az aláírása, na, mindegy.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Ez tartalom, ez tartalom. Az aláírásnál ne tapadjunk már le.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Akkor én még mindig nem értek valamit és tényleg ne vitatkozzunk többet rajta. Ha egyszer módosítok előtte valamit, a jelenlegi állapot szerint módosítunk, akkor az után miért az Ágfay aláírása van?

Dr. Molnár Sándor jegyző: Mert eredetileg, tehát az eredetit módosítjuk.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Jó.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Lajos, elmondtam ezzel kapcsolatban, hogy ezt most ne próbáldjózan paraszti ésszel megoldani, pont kész ennyi.

Markó József Csaba települési képviselő:De ezt Ágfay fogja aláírni? Ennyi a kérdésem.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Dehogy is, nem. De ezt már nem kell aláírni, ezt akartam elmondani, hogy ez az egységes szerkezet ez már egy fikció. Ez már egy fikció, mert mesterségesen hordtuk össze ezeket a kérdéseket.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Nem igen hiszem, hogy Orbán Viktor benyelné ezt a dolgot Antal Józsefnek az aláírásáért és fordítva jelenjenek meg dolgok, de teljesen mindegy.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Itt tapadsz le, akkor…

Serfőző Lajos István települési képviselő: Nem tapadok le.

Nagy Sándor alpolgármester: Csináltak egy új alaptörvényt.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Én azt mondom, hogy ezt el tudom így fogadni, teljesen mindegy.

Dósa József polgármester: Ha meg csinálunk egy újat, akkor azt is nekünk kell…

Markó József Csaba települési képviselő: Jó. Tehát, hogy ha új SZMSZ van, akkor Józsi írja, hogy ha módosítunk, akkor meg Ágfay, ennyi.

Dr. Molnár Sándor jegyző: De aláírni már ezt nem kell senkinek.

Brezovcsik Béla települési képviselő: Ez egyszerűbben magyarázható, ez egy meglévő, élő szabályzat és ennek van egy módosítása.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Ez egy fikció, tehát ezt már aláírni nem kell az Ágfaynak semmilyen formában, ez már számtalanszor módosítva volt, de tudom azt mondani az Antal ügy kapcsán…

Serfőző Lajos István települési képviselő: De én már befejeztem.

Dr. Molnár Sándor jegyző: De én még nem fejeztem be. Ha szólhatnak a képviselők, akkor szólhatok én is, ez ilyen egyszerű.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Megértettem.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Ugye azt mondta a Fidesz, hogy azért kell új alaptörvény, mert Magyarországnak Sztalinista alkotmánya van a 49. évi 20. törvény. Hiába mondták a jogi szakértők azt, hogy abból már csak egyetlen passzus él, amelyik azt mondja, hogy Magyarország fővárosa Budapest. Az összes többi rendelkezését módosították. Tehát ott is az volt, hogy a módosító törvényeket mindig az aktuális emberek írták alá. De, ahová visszanyúltak az valóban a 49-es Sztalinista alkotmány volt, és hogyha egyszer az NJT-n a mesterségesen létrehozott elektronikus felületen, nálunk megkövetelik azt, hogy amikor egységes szerkezetbe föltesszük, akkor azoknak a személyeknek a neve szerepeljen ott sk-val, akik akkor voltak tisztségben, amikor az alaprendeletet hozták, akkor én nem tudok mást feltenni, mint ezt. Ilyen egyszerű. És ezt még elmondhatom 10-szer, rághatjuk ezt, akkor is az marad.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Nem csak én szóltam még ehhez.

Dósa József polgármester: Nem is szabad senkinek egyébként.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Akkor befejezhetem?

Dósa József polgármester: Hogyne, természetesen.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Ezt az összeget, ami a polgármesternek a hatáskörébe tartozik meg egy kicsit meg kell nézni, mert én tudom, hogy a Balla Erzsébet idejébe is volt, meg a Harai Mária idejében is volt és biztos, hogy nem egy ilyen összeg volt. Utána kell nézni, azon biztos, hogy lehet módosítani meg meg lehet, hogy beszéljük, hogy mi legyen az az összeg, de a mi költségvetésünk ahhoz, hogy másfél millió forint szabad költekezést biztosít, nem valószínű, hogy lenne is olyan dolog, amit neked magadba kellene másfél millió forintért elkölteni.

Dósa József polgármester: Nem is ezt akarom én elérni.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Meg kell nézni, nyilvánvaló, hogy kell, hogy egy szabad mozgás legyen.

Dósa József polgármester: Én azt akarom, hogy tudjuk,

Pribéli Csaba György települési képviselő: Mi volt eddig a gyakorlat?

Dósa József polgármester: Nem tudtuk Csabi, nem tudtuk kideríteni legalább is…

Pribéli Csaba György települési képviselő: De hát mi volt eddig a gyakorlat, de mi volt eddig a gyakorlat? Mennyit költöttünk?

Serfőző Lajos István települési képviselő: Nem tudom pontosan, én ilyen 250-300 ezer forint körüli összegre emlékszem.

Pribéli Csaba György települési képviselő: De be is tartotta, vagy mindenki annyit költött…

Serfőző Lajos István települési képviselő: Csaba!

Pribéli Csaba György települési képviselő: Most csak kérdezem.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Minden rendelkezés annyit ér amennyit megtartanak belőle.

Dósa József polgármester: De hivatalosan nincs ilyen, tehát nem találtunk ilyet.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Tehát most a 2014-re szóló költségvetésbe ilyen meghatározva nincs. Aktuálisan a polgármester kizárólag a 2014-es költségvetést érintő kérdésben dönthet. Tehát most ebben meghatározva nincs, én azért mondtam azt, hogy a következő évi költségvetést illetően el kell gondolkodni arról, hogy hogy legyen.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Így van!

Dr. Molnár Sándor jegyző: Itt elhangzott egy javaslat.

Dósa József polgármester: Nem kell ehhez most határozatot hoznunk.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Így van.

Serfőző Lajos István települési képviselő: De én azt mondom, hogy utána kell esetleg nézni.

Dósa József polgármester: Itt azért tudni kell, hogy itt vannak ilyen háromszázezer forintos számlák is, ami a működéshez szükséges, azt ki kell fizetnünk.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Világos.

Dósa József polgármester: Én azt hiszem, hogy ki is mondja az Önkormányzati törvény, az SZMSZ inkább.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Tehát most én ezt nem úgy értelmezem, hogy van egy gázszámla és az háromszázezer forint, hogy az neked ne legyen jó átutalni vagy ilyesmi , mert az butaság lenne, ha azt mondanám, hanem van egy olyan kiadás, ami nem mindennapos, nem velejárója esetlegesen az Önkormányzat működésének, de megengedheted magadnak, hogy te másfél millió forintért akármit is, és akkor mi ne is tudjuk megjegyezni, tehát így nézzük.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Ilyenre gondolok konkrétan, hogy beruházás, felújítás, tehát nem a napi működési kiadásokról van szó, mert villanyt, gázt, meg mit tudom én, mit azt fizetni kell.

Dósa József polgármester: Az SZMSZ azt úgy mondja elő, hogy ha az értékben vagy emberben, tehát az értékcsökkenésnél is felhasználható minden utólagos, utólagosan tájékoztatva. Én azt hiszem, most az SZMSZ ezt írja elő.

Serfőző Lajos István települési képviselő: De most mi is jól értelmezzük, tehát most…

Dósa József polgármester: Nem is az, csak olyanok előfordulnak Lajos bá, hogy például tényleg már egyszer megszavaztuk, mit tudom én, most megszavaztuk ezt a só szobát, hogy kétszáznegyven valahány ezer forintot költünk rá.

Dr. Molnár Sándor jegyző: És akkor több lett?

Dósa József polgármester: Nem is lett több igazából, de még azt mondom, hogy 120 ezer forint kell, mert ott vagyunk és…

Serfőző Lajos István települési képviselő: De akkor ez fölé megy az összeg minden féleképpen.

Dósa József polgármester: Tehát a 740-et megszavaztuk valamikor akkor, elfogadtuk még nem is mi az elődeink, és akkor azt mondom, hogy nekem még 150-et, ott vagyok a boltban ki kéne pakolnom, mert annyival többe fog kerülni, hogy ezt megtehetem, engem az érdekel, én nem akarok itt milliókat elkölteni, de tudjam, hogy mi a jogom.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Világos.

Pribéli Csaba György települési képviselő: Te mennyi mozgásteret szeretnél magadnak azt mond el, és akkor majd mi eldöntjük, hogy mi azt adjuk-e.

Markó József Csaba települési képviselő: Mondj egy összeget.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Az is megoldás.

Markó József Csaba települési képviselő: Mondasz egy összeget aztán…

Nagy Sándor alpolgármester: De most arról beszélünk, hogy legyen benne egy ilyen összeghatár az SZMSZ-ben, ami te azt mondod, hogy van egy egységes formába foglalt szabályunk, ami alapján tud működni az önkormányzat, azt látja mindenki, látják a faluban, de ezt az összeghatárt, ezt akkor elméletileg minden egyes év költségvetésében…

Dr. Molnár Sándor jegyző: A költségvetési rendeletnek kell tartalmaznia.

Nagy Sándor alpolgármester: De az SZMSZ is tartalmazhatja?

Dr. Molnár Sándor jegyző: Az SZMSZ is tartalmazhatja, de csak úgy, szerintem ebben.,,

Dósa József polgármester: Százalékban.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Úgy nem, úgy kellene ezt meghatározni, hogy az SZMSZ azt mondja ki, hogy a képviselő - testület évente a költségvetési rendeletében határozza meg ezt az összeghatárt, tehát ez lenne a célszerű és akkor rugalmasan lehetne alkalmazkodni a mindenkori pénzügyi helyzethez. Tehát szerintem így lenne célszerű.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Így van.

Dósa József polgármester: A költségvetést úgyis jövőre tárgyalnunk kell februárban, és akkor majd erről is határozunk, addig ezen lehet gondolkodni.

Nagy Sándor alpolgármester: Én még mondanám, szerintem a 15.§ 2-es meg a 6-os pontját szerintem össze lehetne vonni.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Melyiket, Sanyi?

Nagy Sándor alpolgármester: 15.§ 2-es és 6-os pontját.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Mert?

Nagy Sándor alpolgármester: Arról szól, hogy képviselő - testület ülésének jegyzőkönyvét a polgármester és jegyző írja alá, és ennek van a 3-as pont, 4-es pont, 5-ös pont és 6-ból visszatérve rá, hogy a képviselő - testület ülésén a jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző mellett két képviselő írja alá.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Igen.

Nagy Sándor alpolgármester: Abból egyet szerintem lehet csinálni.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Egyet lehet csinálni, egyet értek. Hát ez a sok módosítás következménye, hogy nem lett összefésülve jól, ez a szöveg. Tehát azért nem jó a sok módosítás, mert egy idő után ilyen hibákat generál benne.

Nagy Sándor alpolgármester: Vannak benne betűhibák, elütések.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Jó, olyanok vannak benne, én most azzal nem akarok foglalkozni. Tehát én járható útnak tartom azt is, hogy készüljön egy teljesen új Szervezeti és Működési Szabályzat, és akkor már nem szerepel ott az Ágfay sem, hanem szerepel az új polgármester és majd módosítgatjuk azt is, és akkor majd öt vagy tíz év múlva meg azt mondják, hogy miért szerepel ő még ott.

Nagy Sándor alpolgármester: Mondjuk, ami viszont fontos dolog szerintem benne az, eleve az ülést is úgy kezdte a polgármester, hogy mit csináljunk, én szerintem azt a formát…

Dósa József polgármester: A végére kéne rakni.

Nagy Sándor alpolgármester: Én meg azt mondom, hogy nem.

Dósa József polgármester:Az elején mondjam el?

Nagy Sándor alpolgármester: Igen. Tehát én nem ilyenekre gondolok, hogy most azt mondjuk, hogy beszámolsz arról, mennyi pénz van jelen pillanatban a számlánkon, de hogy ha vannak ilyen visszatérő ügyek, tehát amikor azt mondjuk, most úgy álltunk fel innen, hogy a következő képviselő - testületi ülést viszont szerintem azzal kellene kezdeni, hogy akár meg vannak határozva bizonyos dolgoknál felelősnek akár a Jegyző Úr, akár a Polgármester Úr, akár bárki.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Hogy hogy áll az az ügy.

Nagy Sándor alpolgármester: Így van, adjon nekünk számot arról, hogy hol is tartunk ezzel, mert, hogy elsikoljunk dolgok mellett vagy valami utána később kérdezünk rá, amikor már vége volt az ülésnek, szerintem az úgy korrekt mindenki részéről, hogy ha megkapjuk azt a tájékoztatást.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Ebből a szempontból szerintem az SZMSZ az logikus teljesen, mert itt, amikor majd mi most is rátérünk indítványok, javaslatok címszóval, ott olyan dolgokról kell beszélni, ami döntéseket most akarunk meghozni a jövőre nézve.

Dósa József polgármester: Jó. Nekem mindegy mikor mondom el, én mindenképp el akartam mondani.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Most is lesz ma itt ilyen döntés még, persze.

Nagy Sándor alpolgármester: Tehát ezek azt mondom, hogy az indítványok, javaslatok távol vannak, előtte viszont tényleg térjünk vissza mindig arra, milyen döntés született, hol tartunk benne, elakadtatok vagy nem.

Dósa József polgármester: Tehát, akkor erről még nem döntünk szerintem.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Tehát ezt gondolat ébresztőnek szántuk. Tehát máris, mert azért itt volt egy kis élesebb szóváltás is, tehát ez is bizonyítja azt, hogy ide nem kellet kész rendelet tervezettel jönni. Tisztázni kell kérdéseket, és akkor majd elkészíteni a tervezetet, és akkor feltételezhetően el is tudjuk.

Dósa József polgármester: Sőt még reményeim szerint jövőre fogunk még a nyitva tartáson is változtatni, a lányokkal megbeszéltük, hogy ők egy napot a héten hajlandóak hosszított nyitva tartást.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Hétfőről volt szó.

Dósa József polgármester: Hétfőn öt óráig lesznek nyitva, tehát ahhoz is változtatni kell a…

Dr. Molnár Sándor jegyző: Ahhoz majd kell az önkormányzati Közös Hivatal Szervezeti és Működési Szabály, tehát az önkormányzati Közös Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának részeként ügyrendet alkotni, de ez azt jelenti, hogy a két községben a hivatali apparátust jogi szempontból egy egységet képez, tehát ha elkészül ez a Szervezeti és Működési Szabályzat, abban az ügyrend keretében másképpen lesz szabályozva az ügyfélfogadás Sályba. Másképpen lesz Tibolddarócon, mert mind a két képviselő - testületnek el kell fogadni vagy jóvá kell hagyni.

Dósa József polgármester: Akkorhagy kérdezzem már meg, hogy ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan van - e még valakinek valamilyen fölvetése, hozzáfűzni valója? Szerintem ezen még gondolkodunk. Jó? És akkor remélhetőleg a következőre összeállítunk egy majdnem jót.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Egy teljesen újat össze kell állítani, és akkor ott is tárgyalhatjuk azt is több körbe. Tehát nem feltétlenül van az, hogy beterjesszük és megszavazzuk mindjárt, ha nem, nem, akkor tárgyaljuk kétszer vagy háromszor, nincs abból gond.

Az elhangzottak alapján a Képviselő - testület döntés (rendelet vagy határozat) hozatala nélkül azzal zárja le a napirendi pont tárgyalását, hogy teljesen új SZMSZ - tervezetet kell készíteni és azt a következő ülésen kell előterjeszteni.

 

4.) Indítványok, javaslatok.

 

Dósa József polgármester: Határoznunk kell arról a földeladásról, aminek kérelmét kézhez kapták, hogy határozatszámot kapjon. Tehát elmondtam az elején, hogy 10.000.- Ft-ot hajlandó a Jakab János megadni a Tibolddaróci külterület hrsz. 0102/24-es helyrajz számú, 1944 m2 nagyságú, 3,38 aranykorona értékű ingatlanért. És aki ezt az összeget el tudja fogadni, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Jó megállapítom, hogy öten elfogadtuk, Béla ő tartózkodik.

Brezovcsik Béla települési képviselő: Nem vettem részt az ülésen, nem tudom, miről van szó.

Dósa József polgármester: Akkor tájékoztatlak téged.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Aranykoronánként 10.000.- Ft.

Dósa József polgármester: Ő ötezer forintot ajánlott meg nekünk, és akkor azt mondta a testület, hogy tízezer forintért eladjuk, kevesebbért nem, és azt mondta, hogy megadja. Csak az ügyvédnek kell egy határozatszám ahhoz, egyébként érdekes módon, az SZMSZ-ben benne van, hogy ezt nem is kellett volna testület elé hozni.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Van, amit be kell hozni a képviselő - testület elé és van, amit nem, de viszont a polgármesternek szabadsága van abban a kérdésben, hogy megerősítse önmagát.

Dósa József polgármester: Azt gondolom, hogy vagyont eladni és egyedül ne adjak el bármilyen értékűt.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Így van.

Dósa József polgármester: De az SZMSZ meg megengedi, hogy eladjam, tehát ilyen visszásságok vannak benne. Jó, tehát akkor ezt a határozatot így elfogadtuk, 10.000.- Ft-ért és akkor mehet az ügyvédnek.

Dr. Molnár Sándor jegyző: És akkor egy tartózkodás volt?

Dósa József polgármester: Ugye Béla nem tudott erről!

Dr. Molnár Sándor jegyző: Akkor tartózkodás volt.

Dósa József polgármester: Egy tartózkodás mellett, öt igen szavazattal.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Azt rögzítsük.

Dósa József polgármester: Jó, és akkor nekem még az indítványok, javaslatok…

Nagy Sándor alpolgármester: Még valaki nem szavazott.

Brezovcsik Béla települési képviselő: Hat igen szavazat.

 

Végül a Képviselő - testület a polgármester javaslatára, a jelenlévő és a szavazásban is részt vevő hét tagja minősített többségű szavazatával - 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás (Brezovcsik Béla) mellett - meghozza a következő határozatát:

 

Tibolddaróc Község Önkormányzata

Képviselő- testületének

37/2014. (XII.11.) Kt. határozata

 

Tárgy:Önkormányzati tulajdonú termőföld értékesítése Jakab János kácsi lakos

részére.

 

Tibolddaróc Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a tibolddaróci 0102/24 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 1944 m2 nagyságú 3,38 AK értékű, parlagon és elhanyagolt állapotban lévő termőföldjét 10.000.- Ft/AK áron, kerekítve összesen 34.000.- Ft-ért azaz harmincnégyezer forintért, adásvételi szerződéssel értékesíti Jakab János (sz.: Mezőkövesd, 1982.12.05., a.n.: Hazadi Julianna Blanka) 3424 Kács, Fő út 72. sz. alatti lakos részére.

 

A Képviselő - testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a termőföldre vonatkozó adásvételi szerződés önkormányzati részről történő aláírására

Határidő:2014. december 31

Felelős:Dósa József polgármester.

 

Dósa József polgármester: Jól van. Na, akkor még volna egy pár dolog, amit, hogy ha kezdhetném? Beszéltünk itt az előző testületi ülésen itt a tölgyfáról, az ipari tölgyfáról, amiről azt mondta a testület, hogy ez nekünk nem kell, én utána jártam azt mondták, a tölgyfa az egyik legjobb fa, amiből kerti bútort lehet építeni. Nem véletlenül van a pince ajtó, meg a hordó ebből. Engem is tájékoztattak, abszolút nem értek hozzá, de szerintem ezt a lehetőséget nem kéne elpuskáznunk, meg le fogják hozni 22.000.- Ft-ért, 2 méter 30 centisek. Janikával beszéltem, azt mondta ez nagyon jó árban van ennyi pénzért, amiből ő tudna dolgozni. Mert előzőleg azt mondtuk, hogy erre nekünk nem lesz szükségünk. Én megint szeretném kérni a testülettől, hogy ezt gondolja át és akkor beszéljük már meg. Tehát akácfa nincs a környéken, azt nem tudunk hozni, szerintem oda kerti bútorokat, szemetest, padot, asztalt lehetne építeni ebből, tartós is lenne, de akár focipályához is, lényegesen olcsóbb, mint egy fűrészelt fenyő áru és tartósabb is. Tehát én azt szeretném, hogy ha ezt megint átgondolnánk.

Markó József Csaba települési képviselő: Ki tudjuk szárítani?

Serfőző Lajos István települési képviselő: Hát nem.

Dósa József polgármester: Jani szerint nem kell kiszárítani. Tehát arra alkalmas, hogy a pincékhez kiülőket csináljanak, nyilván nem benti bútor készül belőle, tehát nem lesz nagy munkába, de lényegesen olcsóbb, mint hogy ha fűrészelt fenyő árut veszünk akárhol. Én tudom, hogy egyszer leszavaztátok, de én azt…

Serfőző Lajos István települési képviselő: Nem volt ez leszavazva. Itt voltak érvek, a Béla azt mondta, hogy ha akác lenne abban a pillanatban, én is azt mondom, hogy a tölgyfa az nagyon jó építő anyag olyan értelembe, ha nem lenne esőáztatott helyen. Tehát azért az akác az bírja a csapadékot meg mindent, de most gondolom, nem tíz köbméterről van szó.

Dósa József polgármester: Még azt fel kell mérni, hogy hová, hol vannak olyan részek, ahová tudunk ilyet készíteni.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Na, most, ha a Janika azt mondja, hogy ebből csodát fog művelni.

Pribéli Csaba György települési képviselő: Garanciát vállaljon rá.

Nagy Sándor alpolgármester: Úgy fogja kiválogatni, hogy amit fel is tud nyilván a saját gépein dolgozni.

Dósa József polgármester: Persze, hát ez sem mindegy, hogy ő a 35 cm átmérőjűeket fogja, görcsmentes, azt mondta Dénes, hogy ezt szabad, megtehetjük, úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen fát, ennyiért nem fogunk kapni máshol.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Jó, hát ez tűzifa árba van, úgyhogy én erre azt mondom, hogy nem mindegy.

Dósa József polgármester: Jó, akkor majd felmérjük, hogy ebből körülbelül mennyi kell, neki nyilván Ő fogja majd felmérni, mi elmondjuk az igényünket. Tehát egyébként majd rátérünk a közmunkaprogramra, de már erről beszélgettünk is Lajos bá is ott volt. Aztán meleg ételosztást hirdetett meg a Plébános Úr, a Katolikus Egyház, és akkor már mondták, hogy 70.000.- Ft adomány pénz jött erre össze. Mi ezt már harmadik éve csináljuk, én is részt vettem benne, ezután is lesz erre. Tavaly kikaptam egy picit érte, azért mondom csak, hogy most is lesz, valószínűleg többször fogunk meleg ételt osztani nem csak egyszer. Falu karácsonyát szervezzük december 20-án a civil szervezetekkel közösen, egyesületekkel. Én arra kérek mindenkit, hogy ha teheti, jöjjön, vegyen részt ebben. Ez 14 órakor kezdődik a Patakmenti Szabadidőközpontban, és akkor a műsor után lesz egy kis forralt bor, tea, sütemény, remélhetőleg beszélgetés. Ugye a közmeghallgatásról beszéltünk. Akkor ez is most derült ki számomra az SZMSZ-t olvasva, hogy munkatervet kell, készítsek, kikérve a testület véleményét. Ez is része kell, hogy legyen az SZMSZ-nek. Erre sem emlékszem, hogy csináltunk volna bármikor is.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Nem volt itt.

Dósa József polgármester: Meg azt is tudjuk, hogy kötelező, hat testületi ülést kell összehívni évente, legalább ezt a hatot be kellene tervezni, hogy mindenki szabaddá tudja tenni akkorra lehetőleg magát és akkor a neves dátumokhoz kötnénk amikor, le kell adnunk vagy meg kell csinálnunk a zárszámadást, a költségvetésre stb. azokat elé megtervezni. Van-e még valakinek olyan észrevétele, hogy mihez kapcsoljunk egy - egy ilyen képviselő - testületi ülést?

Dr. Molnár Sándor jegyző: Vagy, hogy hány legyen egy évben?

Dósa József polgármester: Azt előre nem tudjuk, a hat az biztos. Hatot betervezünk, utána meglátjuk.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Jó. Tehát ez most csak arról szól, hogy hatot terveznénk be, a többi az meg szükség esetén.

Dósa József polgármester: Hatot terveznénk és a kötelezőket oda csatolni.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Mert én ezt csak azért mondom, mert elvileg tervezhető több is.

Dósa József polgármester: Persze, még valószínűleg több is lesz, de szerintem azt majd összehívjuk, hogy ha aktuális. Ezt előre nem fogjuk tudni, de mit tudom én, nyilván költségvetés, zárszámadás.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Van költségvetés, negyedéves, féléves, háromnegyed éves.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Na, most egy pillanat. Azt azért mondanám a képviselőknek csak tájékoztatásul, hogy megváltoztatták az Államháztartási törvénynek azt a passzusát, amelyik előírta azt, hogy a képviselő - testületnek a gazdálkodás háromnegyed éves helyzetéről, illetőleg a koncepcióról kötelező döntést hozni, október 15-ig, ezt eltörölték, ilyen nincs. Igazándiból nem érti senki, hogy mi ennek a célja, hogy ezt eltörölték, de most per pillanat ilyen kötelezettség nincs. Tehát meg kellett tartani szeptember 15-ig a féléves gazdálkodásról szóló tájékoztatót, de háromnegyed évről már nem kell, illetőleg koncepciót sem kell.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Akkor is ki lehet a hatot tölteni.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Ki lehet tölteni, persze.

Serfőző Lajos István települési képviselő: És ezzel dátumilag úgysem fog úgy összejönni, hogy ekkor, de legalább akkor tudja az ember.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Tervezhetővé válik, ennyi.

Dósa József polgármester: Kell, hogy legyen egy ilyen, akkor ezt megtervezzük, hogy ha senkinek nem jut eszébe egy olyan, nem tudom, pincefőzőhöz kötni, egyet előtte két héttel, hogy ha úgy adódik.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Például.

Dósa József polgármester: Arról úgy is érdemes beszélni, hogy arra mit akarunk költeni vagy, hogy akarjuk megszervezni.

Markó József Csaba települési képviselő: Úgyis aktuális lesz.

Dósa József polgármester: Tehát, akkor megpróbáljuk ezekhez kötni majd, hogy a hat összejön, a többit meg úgyis majd adja az élet. Eseménynaptárt is szeretnénk csinálni, erre volt is igény.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Ilyen volt is korábban.

Dósa József polgármester: Volt?

Dr. Molnár Sándor jegyző: Volt.

Dósa József polgármester: Ezen is gondolkodjunk akkor, hogy milyen önkormányzati rendezvényeket akarunk szervezni a faluban. Erről megint csak nem kell döntenünk, de ennek már majd lassan kész kéne lenni. A Mezei Úr ajánlotta föl, majd ővele is beszélnem kell, hogy pezsgőfesztivált így október vége környékén szívesen rendezne közösen az önkormányzattal. Én szerintem az kuriózum, tehát itt olyan sok pezsgő üzem nincs, tehát hogy ha ezt felajánlja, szerintem el kell fogadni, de nyilván erről majd közösen döntünk, majd mindenki elmondja a véleményét. Az sokat nem fog majd elkérni.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Meg kellene hívni egyszer.

Dósa József polgármester: A Pincefőző Fesztivált, azt továbbra is csinálni kéne, illetve egy május 1-jét is érdemes lenne szervezni. Tulajdonképpen eddig is volt, akár közösen a Lacival, majd ezt még vele kell megbeszélnünk. Nincs azzal semmi baj, hogy ha más szervezi, csak nekünk is például most is a falu karácsonyán, volt, akitől kikaptam, hogy mi az, hogy nem én szervezem. De nem az a lényeg, az a lényeg, hogy van, aki csinálja. Azon kívül szeretnénk egy ilyen falu év borát, falu év pálinkáit és falu süteményét megválasztani jótékonysági bál keretein belül. Ezt az iskolának a tornatermében kellene megcsinálnunk, hogy ha ti is úgy gondoljátok. Meg esetleg még olyat is lehetne hozzá kötni, hogy mit tudom én, falu díszpolgárát minden évben megválasztani valakit. Ez csak az én gondolatom, el lehet róla mondani a véleményt. Tehát, aki a faluért közbe sokat tesz, szívesebben jön akkor ide, mint díszpolgár, több ember lesz a rendezvényünkön. Ezt csak én gondoltam, de nyilván nem nekem kell mindent eldönteni, de ezeket már nagyon nem lehet elhúzni, mert ezt viszont én március első hetére gondoltam. Februárba szerettük volna, csak Igazgató Asszony kérte, hogy ne csináljunk már két jótékonysági bált februárban, mert akkor lesz az ő farsangi báljuk. Tehát ez átcsúszik márciusra, azt meg kellett várnunk, mindig év elején kell csinálni, hogy újból, készen legyenek, és akkor ott lehetne egy sorozatot csinálni. Tényleg a bevételből megvásárolni 50 liter bort, kipalackozni, az egyik egyház fényképét rárakni, hátuljára azt írni, hogy ki termelte és palackozta, és azt oda lehet adni Államtitkár Úrnak vagy valakinek, bárkinek, aki megérdemli. Mondjátok ti is, hogy mit kellene még. Bár azt nem is mi szerveztük, a jótékonysági bált a csapatnak, nem önkormányzati rendezés volt, tehát az önkormányzatnak nem került úgy pénzébe, a focicsapat állta. Nyersanyagot nyilván a konyhán dolgozók bevállalták, tehát sokan segítettek a munkájukkal. Nem hiszem, hogy ehhez testületi ülés kellene, egy beszélgetés kapcsán ezt össze lehetne állítani és akkor a végén, amikor összeállt, akkor legfeljebb nyilván fenntartani a jogot, hogy ezen változtathatunk, vagy változhatnak az időpontok. Meg kell nézni, a környéken mikor van, teszem azt Bogácson mikor van. Nyilván ne üsse a kettő együtt egymást, mint a pincefőző. Jó, tehát gondolkozzunk már, és akkor még lehet, hogy ebben az évben én meg kérném a testületet, akik eljönnek egy este, és akkor ezt össze is állítjuk, mind a kettőt esetleg. Akkor, még ami van, Kucsma Ági, tőle kaptam egy levelet, szeretne lemondani a bizottsági posztjáról. Helyette majd választanunk kell valakit és itt nyilván azt majd a testületnek meg kell majd szavaznia. Nem indokolta, hogy mi miatt.

Nagy Sándor alpolgármester: Erre mennyi időnk van jegyző Úr?

Dr. Molnár Sándor jegyző: Igazság szerint az lett volna a jó, hogy ha már most tudott volna a képviselő - testület választani, nem szab határidőt erre a törvény, de úgy lettek megválasztva ezek a bizottságok, hogy páratlan taglétszámmal cakli pakli, tehát nem lenne szerencsés, hogy ha sokáig esetleg négy fővel működne, mert ha szavazategyenlőség áll elő akkor van gond.

Serfőző Lajos István települési képviselő: De most kit szavazzunk meg, ha valaki meg nem vállalja be?

Nagy Sándor alpolgármester: Persze.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Jó, most így nem lehet, nyílván meg kell keresni a megfelelő embert, meg kell kérdezni, fel kell kérni, el kell neki mondani, hogy...

Nagy Sándor alpolgármester: Nem csak azért kérdeztem, hogy van-e valami határidő, amin belül pótolni kell a helyet.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Nincs.

Nagy Sándor alpolgármester: A működő képességet nem zavarja?

Dr. Molnár Sándor jegyző: Nem zavarja, még most nem zavarja, de nem kellene elhúzni.

Dósa József polgármester: Nem húzzuk el.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Nem kellene.

Dósa József polgármester: Vannak elképzelések, de nyilván először ezt kell megbeszélni. Jó kiegészítő támogatásról beszéltem.Jövő évi közfoglalkoztatásunk. Részt vettünk, közösen kialakítgattuk, hogy mit szeretnénk csinálni. Ez nem pontosan úgy valósult meg, illetőleg már ez át is ment a Munkaügyi Központon és fönn van Pesten az Ezredes Úrnál, meglátjuk, hogy mi lesz ezt mindenki el tudja olvasni, mert elhoztam, hogy mit szeretnék megvalósítani. Nem olvasom föl, mert ahhoz elég sok, de bárki elolvashatja. Aztán..

Dr. Molnár Sándor jegyző: Át lehet e-mailen küldeni.

Dósa József polgármester: Át lett e-mailbe küldve?

Markó József Csaba települési képviselő: Nem.

Pribéli Csaba György települési képviselő: Nem.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Át lehet.

Dósa József polgármester: Át is lehet akár, vagy akár le is lehet fénymásolni, hogy ha valakinek kell, de ez még nem a végleges, ebbe még szerintem bele fogunk nyúlni, mert már itt is belenyúltak. Mikulás ünnepség volt ugyancsak az idén is, mint tavaly. A Daróci vállalkozók, illetve a Polgárőrség és több segítő részt vett ebben, hogy olyan 150 gyereknek mikulás csomagot tudjunk osztani. Őnekik szeretnénk is megköszönni az anyagi hozzájárulást is és a munkát is.

Nagy Sándor alpolgármester: Nagyon szívesen.

Dósa József polgármester: Megtehetem nagyobb körben is. A Szociális Bizottság kezdeményezésére „Egy doboznyi szeretet” címen egy cipős doboz gyűjtést Csordásné Ági kezdeményezésére, ahol tartós élelmiszert, illetve játékot meg tulajdonképpen bármit lehet ide behozni december 18-ig az Önkormányzathoz. Fel kell címkézni, hogy kinek szánja az a valaki, aki ezt becsomagolta, tehát kisfiúnak, kislánynak.

Pribéli Csaba György települési képviselő: Nem kötelező.

Dósa József polgármester: Jó volna, mert akkor…

Pribéli Csaba György települési képviselő: Mi van benne nagyjából, meg, hogy konkrétan kinek.

Dósa József polgármester: Hát olyat ne.

Pribéli Csaba György települési képviselő: De az is…

Serfőző Lajos István települési képviselő: Elég furcsa lenne.

Pribéli Csaba György települési képviselő: De nem, mert van olyan, mit tudom én, a feleségem csinált, ő mondta, hogy konkrétan kinek akarja. Nem lesz ráírva, hogy ki adja, csak azt, hogy ő ezt én xy-nak csináltam. Könnyebb lesz a bizottságnak, aki ezt szétossza, hogy ha már van olyan konkrétum.

Dósa József polgármester: Jó. Erről nem tudtam, de én arra bíztatnák mindenkit, aki megteheti…

Pribéli Csaba György települési képviselő:Név nélkül fog menni, csak ha valaki hoz egy csomagot, akkor sokkal egyszerűbb…

Dósa József polgármester: Már Tv felajánlás is van egyébként. Megkérdezték, hogy tv-t lehet hozni? Mondom, hogy hogy ne lehetne.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Miért ne lehetne, hogy ha használható, meg biztonságos.

Dósa József polgármester: Aztán megkeresett engem, hogy hívják a kácsi képviselőt, aki polgármesterként indult.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Majd eszembe jut.

Brezovcsik Béla települési képviselő: Balogh Mária.

Dósa József polgármester: Megkeresett engem a Balogh Marika, ő tartotta itt Darócon, illetve Kácson is a karate oktatást, hogy tudna-e az Önkormányzat ebben részt vállalni. Én saját szakállamra azt mondtam, hogy nem nagyon, mert 3500 forint azt hiszem a havi díja, és akkor elfogyott az állami támogatás, mert eddig ingyenes volt az oktatás és akkor nagyon sok kis gyerek vagy több kis gyerek is ezért nem tud járni. De ezt is itt eldönthetjük, hogy akarunk. Én mondtam, hogy innentől nem kell fizetni, arról határoztunk, hogy nem kell fizetni a helyiségért. Mi ebben valamilyen pluszt tudunk-e vállalni? Azt hiszem, most nincs is oktatás, mert az anyukája beteg aztán most nem tart, de jövőre újra fog indulni, de aztán nem biztos, hogy lesz állami támogatás. Ezt csak úgy tudja megoldani, hogy ha fizetik a szülők. És az ilyen 3500 forint azt hiszem havonta, nekem így mondta. Tehát ebben viszont gondolkodnunk kell, hogy tudunk-e? Tehát ez több mint egy millió forintos nagyságrend. Hogy ha ezt esetleg az Önkormányzat átvállalja az egészet. Én azt gondolom, hogy erre nincs pénz, de azt is elmondom, hogy miért nincs, fogják látni a többiek…

Dr. Molnár Sándor jegyző: Egymillió forint?

Dósa József polgármester: Éves szinten, hogy ha Ő azt mondta, hogy átvállalná az önkormányzat, hát nekünk nincs erre.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Hát hogy tudnánk ezt átvállalni?

Dósa József polgármester: Így indultunk.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Kizárt dolog. De miért kerül ez ennyibe? Ezt nem értem én.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Hát, hogy már neki ne kelljen Pesten lakni.

Dósa József polgármester: Havi 3500 forint az nem sok.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Tessék?

Markó József Csaba települési képviselő: Hány gyerek, attól függ.

Pribéli Csaba György települési képviselő: Hány gyerek jár? Annyiszor 3500 havonta.

Dósa József polgármester: Persze. Tehát szerintem karate oktatásért havi 3500, az nem pénz.

Nagy Sándor alpolgármester: Mondjuk, ha 20 gyereket számolsz, ott vagy, hogy 75000.- forint, vagy 70000 forint, egy hónapban, 12 hónapban…

Markó József Csaba települési képviselő: 800.000 forint.

Brezovcsik Béla települési képviselő: 10 hónap van, mert szünetbe nem járnak.

Dósa József polgármester: Most hirtelen kiszámoltuk, több mint egy millió forint.

Dósa József polgármester: Tehát az a baj, hogy csak egy csoportot támogatunk, mert, minden egyes gyereknek adnánk, mindenki járna, akkor lehet, érdemes gondolkodni rajta.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Van, aki teniszezni szeretne, mert könnyen lehet alapítani ilyen kis egyesületet.

Dósa József polgármester: És akkor még olyan gondunk van, amiben én már tettem is lépéseket. Az érintésvédelem nagyon - nagyon régóta nincs egyik épületünkben sem, illetőleg tűzvédelem, illetőleg a Patakmentiben villámvédelem sincs. Én erre kértem árajánlatot, és ezt meg kell csinálni. Nekem a Lukács Laci mondta, hogy akit Ő bízott meg az nem igazán megbízható, nem ért még ide, úgyhogy kettő árajánlatot kértem, a Szabó Zsolti csinálta egyébként eddig is, Ő adta a legjobb árajánlatot eddig. Ezt meg kell csináltatunk, mert most, ha valakit agyon csap, azért én vagyok a felelős, tehát onnantól nem Ő.

Serfőző Lajos István települési képviselő: De hát ő nem lesz felelős, csak abban a pillanatban, utána már nem.

Markó József Csaba települési képviselő: Utána már nem, utána mindig te leszel. Ott van egy papír önkormányzati részről, hogy nem...

Nagy Sándor alpolgármester: Így van, felülvizsgálat...

Serfőző Lajos István települési képviselő: Azt mondja, hogy akkor rendben volt minden.

Nagy Sándor alpolgármester: Persze.

Dósa József polgármester: Laci mondta, hogy ezt meg kell csináltatnunk.

Markó József Csaba települési képviselő: Meg kell, ez természetes.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Meg kell, mert a tűzoltók kérhetik.

Markó József Csaba települési képviselő: Meg nagyobbat buksz rajta, ha nincs meg.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Közösségi helyen meg egyértelmű lesz.

Dósa József polgármester: És azt mondta, hogy nagyságrendileg is 500 ezer forint a villámvédelemnek a kiépítése. Nem adott árajánlatot, mondtam, akkor még egyelőre, de azt mondja, szerinte körülbelül annyiba fog kerülni, hogy ha meg akarjuk csináltatni. Egyébként az összes épületnek, tehát ami saját, az iskola kivételével, 340 ezer forint csak az érintésvédelem, tűzvédelem, villámvédelem szerű vizsgálat és a jegyzőkönyv, plusz még ott a…

Nagy Sándor alpolgármester: A munkák elvégzése.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Hát azért, ezt meg kell egy szakembertől pontosan kérdezni, hogy arra az épületre milyen..

Dósa József polgármester: Több árajánlatot kell arra is kérni, nem csak egyet.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Milyen villámvédelmi előírás vonatkozik arra az épületre, mert azért én mondjuk így nem biztos, hogy azt mondanám, hogy 100%, hogy kell, de elképzelhető.

Dósa József polgármester: Nekem a Laci mondta, hogy kell.

Brezovcsik Béla települési képviselő: Hát alap esetben nem biztos, hogy kell, mert mondjuk nem sokkal nagyobb, mint egy családi ház. És a családi házakon sincs. Mivel, hogy közösségi tér így már más az elbírálása.

Dósa József polgármester: A Laci azt mondta, hogy kell rá, én azért indítottam ezt el, nem a magam szakállára.

Brezovcsik Béla települési képviselő: Sőt tovább megyek, mivel, hogy az is munkahelynek minősül, munkahelyi kockázat értékelést kell csináltatni. Ez ugyanolyan elbírálás alá esik, mint akár mondjuk az érintésvédelem, a tűzvédelem, villámvédelem, kockázatértékelés, sorolhatnánk az …

Dósa József polgármester: De azt Laci csinálja általában.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Azt Laci csinálja.

Dósa József polgármester: Tehát Ő meg van fogadva, csak ő ezeket nem végezheti el, vagy végeztetheti..

Dr. Molnár Sándor jegyző: Hát mert nem ért hozzá. Meg mi sem.

Dósa József polgármester: Jó nekem ennyi lett volna.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Nekem van még. Közben én mondanám, mert ebben szavazni kellene, hogy az Általános Iskolában működik egy úgynevezett intézményi tanács, amelybe annak idején önkormányzati tagként a Polgármester Asszony volt delegálva. Most ez a megbízatása megszűnt és megállítottak az iskolában, hogy az lenne a kérésük, hogy a képviselő - testület delegáljon egy személyt ebbe az iskolai intézményi tanácsba. amely ilyen véleményező, javaslattevő, konzultatív szervként működik ott, segítve a vezetés, illetőleg az intézmény munkáját.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Hát eddig is a polgármester volt szerintem.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Egyet értek ezzel.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Az attól függ, hogy elvállalja-e.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Azt javasolnám, hogy a Polgármester Urat, nyílt szavazással minősített többséggel válassza meg a képviselő - testület, jó?

Dósa József polgármester: Elvállalom, köszönöm szépen.

 

A Képviselő - testület a jegyző javaslata alapján, a jelenlévő és a szavazásban is részt vevő hét tagja minősített többségű szavazatával - 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás (Dósa József) mellett- meghozza a következő határozatát:

 

 

 

 

Tibolddaróc Község Önkormányzata

Képviselő - testületének

38/2014. (XII.11.) Kt. határozata

 

Tárgy:Önkormányzati tag delegálása a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában

működő intézményi tanácsba.

 

A Képviselő - testület figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakra, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában (3423 Tibolddaróc, Kácsi út 15.) működő intézményi tanácsba - önkormányzati tagkén - Dósa József polgármestert delegálja.

 

A Képviselő - testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy erről a döntésről - jegyzőkönyvi kivonat megküldésével - értesítse az oktatási intézmény igazgatóját.

 

Határidő:2015. január 1.

Felelős:Dósa József polgármester

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: És még van a Markó.

Dósa József polgármester: Igaza van, de még volna más is, teljesen igaz. Itt van az év vége, a jutalomosztások lehetősége, én úgy tudom, tavaly Marika egy havi jutalmat tudott mindenkinek, vagy majdnem mindenkinek osztani pontosabban, nem mindenki kapott. Illetőleg már az idén is kaptak a dolgozók jutalmakat. Most a költségvetésbe be van tervezve még, tehát még tudnánk még mindenkinek jutalmat osztani, de ez nem azt jelenti, hogy meg is van rá a fedezet, ez csak a költségvetésben szerepel. Azt is elmondom, hogy hol mennyi jutalom adható, ami be van tervezve. Az óvodához még 145 ezer forint plusz a járulékai, a Község Önkormányzatába 325 ezer, itt a védőnő, a konyhások tartoznak ide, illetve a polgármester, és akkor a Közös Önkormányzatnál pedig 259 ezer forint van betervezve az idei költségvetésbe. De ez nem azt jelenti, hogy meg van rá a fedezet is. Abban reménykedtünk, hogy a kiegészítő támogatásban beterveztünk, csak nem kaptunk. Tehát abban reménykedtünk, hogy abból fogunk is tudni osztani. Én azt gondolom, ez az én véleményem, nem is én döntök egyébként minden csoportnál, mert van, ahol jegyzői hatáskör.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Illetve van, ahol az óvodavezető, például munkáltatóként.

Dósa József polgármester: Így van, tehát én a Község Önkormányzatánál mondhatom csak azt, hogy ennyit és ennek, nyilván mindenkinek egyformán, legalábbis véleményem szerint. Én azt javasolnám, hogy azért egy tízezer forintos utalványt mindenkinek adjunk. Ez az én javaslatom, többet megérdemelnének egyébként a dolgozók, mert akár az óvodát nézzük…

Serfőző Lajos István települési képviselő: De amit mondtál összegeket abból kijön egy húszezer forintos utalvány is.

Markó József Csaba települési képviselő: De erre nincs fedezet.

Nagy Sándor alpolgármester: Nincs rá fedezet.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Most tízezer forinttal variálunk, meg kell őket hívni fagyizni.

Dósa József polgármester: Jó, jó csak akkor meg kell nézni, hogy tehát akkor az sem biztos. Hogy ha itt valaki nézegette, vagy amiket felsoroltam, tehát akkor lehet, hogy fel kell szabadítani pénzeszközt. Tehát nem tudjuk még, már nem fogunk állami támogatást kapni nagy valószínűséggel, nem biztos. Nem egy nagy összeg egyébként a húsz sem, sőt én azt is elmondom, hogy kiszámoltattam azt is, hogy kinek mennyi férne bele. Tehát én azt is elmondom nektek, hogy az óvodai dolgozók, hogy ha mindenkinek egyformán adunk, mondjuk ez eddig nem így volt, csak a dadusok kaptak ott, de ha mindenkinek egyformán adunk, akkor húszezer forintot tudunk adni, és akkor nem kell a költségvetésen módosítani.

Nagy Sándor alpolgármester: Hat emberből kapott kettő.

Dósa József polgármester: Igen, tehát eddig csak a dadusok kaptak az óvónők nem kaptak semmit, illetve az Önkormányzatnál pedig a védőnő nem kapott semmit. Ötvenezer forintot tudnánk mindenkinek adni, tehát annyi fér bele ebbe a tervezetbe, illetve a Közös Hivatalnál, de nyilván itt egyeztetni kell a Sályiakkal is, ott 80 ezer lenne adható, ha a költségvetés ennyit enged.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Per kopf számolva.

Dósa József polgármester: Per fő, így van, itt mindig per fő, illetőleg a Község Önkormányzatnál magamat nem számoltam, azért jött ki ennyire. Én azt gondolom, hogy ha adunk, akkor mindenkinek egyformán kell adni, tehát itt nem szabad különbséget tenni.

Nagy Sándor alpolgármester: Ez hány embert érint egyébként összességében?

Dósa József polgármester: 15.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Rosszabb helyen is el tudjuk költeni én azt mondom.

Dósa József polgármester: Egyébként sajnos vennünk kell egy nyomtatót föntre az óvodához.

Nagy Sándor alpolgármester: Konyhához.

Dósa József polgármester: Vagy a konyhához, bocsánat. Nem tudták összepárosítani.

Markó József Csaba települési képviselő: A bérlés az nem megoldás?

Dósa József polgármester: Hát ott nem, nem.

Markó József Csaba települési képviselő: Mondjuk ilyen nyomtatót felvinni oda.

Dósa József polgármester: Ilyen nyomtatónk nincs.

Serfőző Lajos István települési képviselő: De minek kellene a konyhára egy ilyen nyomtató?

Markó József Csaba települési képviselő: Hogyha olcsóbb az üzemeltetése?

Dósa József polgármester: De húszezer forintért veszel egy kicsit, még szkennelnie sem kell.

Markó József Csaba települési képviselő:De abba nagyon sok akad.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Tízért?

Brezovcsik Béla települési képviselő: Húszért szkennel, másol, nyomtat és megbízható és teljesen kezelhető.

Markó József Csaba települési képviselő: Csak lézer.

Dósa József polgármester:Csak lézert kell venni. Így van, mert nem folyamatosan használják.

Markó József Csaba települési képviselő: Vagy olyan tintapatront, amit után lehet tölteni. És hivatalosan utántölthető.

Dósa József polgármester: Hát szerintem lézerben kell gondolkodni.

Dr. Molnár Sándor jegyző: A tintapatronokkal elég sok gond van itt ennél is.

Dósa József polgármester: Tehát én kikérném a véleményeteket, mit csináljunk itt a jutalmakkal kapcsolatosan.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Én azt mondanám húszezer forint egységesen.

Dósa József polgármester: A húszezer forint egyébként költségvetés módosítása nélkül belefér mindenhol, mert adható. Az óvodánál, oda volt a legkevesebb betervezve, valószínűleg azért, Marika megint csak a két dadusnak akart adni, és oda nem volt betervezve. Tehát akkor a húszezer forint az mindenkinek adható, az belefér.

Markó József Csaba települési képviselő: És akkor utalványban?

Dósa József polgármester: Az utalványt, mindjárt mondom. Tehát nekünk az utalvány…

Dr. Molnár Sándor jegyző: Hát, mert az utalvány volna a legkedvezőbb.

Dósa József polgármester: Őnekik az utalvány a legkedvezőbb, nekünk az a legrosszabb, mert a 20.000.- forintos utalvány után 10.200 Ft-ot be kell fizetnünk, a munkáltatónak. Ha 20.000.- forint jutalmat adunk, akkor 5400 Forintot fizetünk be, viszont ők nem kapnak csak 13.100-at, mert le kell adóznunk.

Brezovcsik Béla települési képviselő: Tehát azt akkor úgy kellene csinálni, hogy a húszat, azt kézhez kapják, akkor 25.400-at tervezzünk be, hogy a húszat kézhez kapják.

Serfőző Lajos István települési képviselő: A 20.000.- forintot tisztán oda kell adni.

Dósa József polgármester: Jó.

Brezovcsik Béla települési képviselő: Azt, hogy kézbe kapják a 20.000.- forintot, ne a húszból adózzunk még, tehát érted, tizenhármat kaptak, akkor az megint olyan, hogy adtam is, meg elvettem.

Markó József Csaba települési képviselő: Hogyha ő kézbe kap húszat, akkor még ő valamennyit adózik, meg mi is adózunk, a két adónak az összege mennyi?

Nagy Sándor alpolgármester: 12 ezer, majdnem 13 ezer forint.

Dósa József polgármester: 18.500.- a két adónak az összege.

Markó József Csaba települési képviselő: Az összege, hogy ha utalványba…

Serfőző Lajos István települési képviselő: Ezt kapja ki, tehát különbözik az adó.

Dósa József polgármester: Ja, butaság volt.

Nagy Sándor alpolgármester: 6900 forint meg 5400.-, 12.300.-.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Húszezer, a fele rá megy, magyarul.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Hát rá, sőt még több mint a fele.

Serfőző Lajos István települési képviselő: 30-32 ezer forint.

Pribéli Csaba György települési képviselő: 32.000.- forint durván.

Dósa József polgármester: És akkor a Markónak a….

Nagy Sándor alpolgármester: Mi lemaradtunk?

Dósa József polgármester: Tehát húsz van, és akkor nem biztos, hogy jutalom lesz, mert valaki már háromszori jutalmat kapott és több nem adható, tehát olyan összeg ajándék utalványba. Az lehet, hogy más címszó lesz. Tehát azért volt itt osztva év közbeni, pénzben is volt kifizetve, meg a jutalmat is megkapták a dolgozók. Na, és akkor még a Markó Lacinak a ház helyével kapcsolatosan nem döntöttünk, arról is határozatot kell hoznunk, mert ugye, fog kelleni a vásárláshoz az ügyvédnek a határozat szám, mert itt is föld adásvétel lesz. Azt biztos mindenki tudja, hogy melyik területről van szó, ezek az önkormányzati területek egyébként, ott szinte majdnem minden vagyon, kevesen vásárolták meg annak idején mikor meg lehetett. Ő most szeretné megvásárolni, körbekeríteni, az egyik kerítés bennünket is érintene, mert a mellette levő ingatlan a miénk, és akkor annak a hátulján nekünk kéne keríteni, és bátorkodtam azt mondani, hogy adunk neki közmunkást, segíteni a lyukakat kifúrni és akkor Ő erre azt mondta, hogy rendben van, illetőleg mi azt mondtuk a Jegyző Úrral, hogy ezt ilyen…

Dr. Molnár Sándor jegyző: Na, most azt kell tudni erről, hogy azt a telket az Ő szülei vásárolhatták meg még a tanácsi rendszer idején és akkor nem tulajdonjogot szereztek, hanem tartós földhasználati jogot, ami feljogosította őket arra, hogy a telket lakóházzal beépítsék. És amikor létrejött az Önkormányzat akkor azok a földek, amelyek állami tulajdonban voltak, és nekik csak tartós földhasználati joguk volt, az gyakorlatilag át ment az Önkormányzat tulajdonába. Na, most később úgy módosították a szabályozást, hogy jött egy törvény, amelyik arról szólt, hogy ha valakinek ilyen tartós földhasználati joga áll fenn akkor az záros határidővel kérhette, hogy azt a Földhivatal írja át a nevére. Na, most, ha valaki ezt a határidőt elmulasztotta, akkor azt most már csak így tudja megszerezni, hogy adásvételi szerződést kell kötni, természetesen figyelembe illik venni azt, hogy egyszer már voltakképpen az ő felmenői ezért kvázi megfizették a vételárat, csak az akkori szabályozás alapján tulajdon jogot nem szerezhettek. Tehát így kellene most megállapítani egy jelképes összegű vételárat.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Hát ezen nincs mit, egy a lényeg, hogy a jogi oldalát Ő rendezze mindenféleképpen.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Hát az ügyvédi költséget Ő fogja állni, meg Ő keresi meg az ügyvédet.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Most tényleg egy jelképes összegért rendezze a sorsát annak.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Így van.

Dósa József polgármester: Tehát akkor mennyi ez a jelképes összeg?

Dr. Molnár Sándor jegyző: Pár ezer, nem tudom, kettő- három ezer, öt, öttől azért ne legyen több.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Ne, én is ezt mondom.

Dósa József polgármester: Akkor 1.000.- forint szerintem, hogy ha, nem tudom egy forint lehet-e?

Dr. Molnár Sándor jegyző: Hát az nem. Hát az furcsa lenne.

Dósa József polgármester: Azért mondom, hogy 1.000.- forint.

Nagy Sándor alpolgármester: Egy forint nem, nem lehet fogni…

Brezovcsik Béla települési képviselő: 1 Ft/m2.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Úgy már igen.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Körülbelül 1000 forint lesz, jelképes összegű lesz.

Dr. Molnár Sándor jegyző: És akkor azt felkerekítjük egyezerre.

Brezovcsik Béla települési képviselő: Melyik ez a telek?

Nagy Sándor alpolgármester: Ott laknak. Ott lakik az anyja.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Hát ott lakik, tehát beépítették lakóházzal, a Napsugár úton. Kamionos ez a srác.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Nem tudom, melyik portáról van szó, de teljesen mindegy.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Mojszinak a testvéréről van szó.

Dósa József polgármester:Akkor ezt meg és kéne szavaznunk. Aki ezzel az 1Ft/m2-rel egyet ért kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom az egyhangúlag elfogadtuk.

Serfőző Lajos István települési képviselő:Bele kellene az adásvételibe foglalni, a jelképes összeget meg, hogy miért. Meg, hogy hosszú távon bérelték ezt a földterületet abban az időben, mert pont most beszéljünk, az Illetékhivatal azt mondja…

Brezovcsik Béla települési képviselő: Az nem érdekli őket, sőt a mindenkori aktuális értékeinek kell a százalékot, tehát mindig ennyit fog beszázalékolni. Azt, hogy mi mennyiért adjuk, az egy dolog.

Pribéli Csaba György települési képviselő:Van mérlegelési…

Serfőző Lajos István települési képviselő:Az már legyen az Ő dolga.

Dr. Molnár Sándor jegyző:Hát nyilván, hogy ő neki számolni kell azzal, hogy neki illetéket fizetnie kell.

 

A Képviselő - testület a jegyző javaslata alapján, a jelenlévő és a szavazásban is részt vevő hét tagja minősített többségű, egyhangú szavazásával - 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozza a következő határozatát:

 

Tibolddaróc Község Önkormányzata

Képviselő- testületének

39/2014. (XII.11.) Kt. határozata

 

Tárgy:Önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlan értékesítése Markó László 3423

Tibolddaróc, Napsugár út 9. sz. alatti lakos részére.

 

Tibolddaróc Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a tibolddaróci 1085 hrsz-ú, „kivett udvar” megnevezésű, 727 m2 térmértékű, a természetben 3423 Tibolddaróc, Napsugár út 9. sz. alatti önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlan- amit a tibolddaróci 1085/A hrsz-ú ingatlant illető földhasználati jog terhel- 1.000.- Ft azaz egyezer forint vételáron, adásvételi szerződés útján értékesíti Markó László (sz.: Mezőkövesd, 1964.02.28., a.n.: Pummer Erzsébet) 3423 Tibolddaróc, Napsugár út 9. sz. alatti lakos részére.

 

A Képviselő - testület a vételár „jelképes” összegének meghatározásánál figyelembe vette, hogy az ingatlant - még 1971-ben - Markó László szülei lakótelekként szerezték meg földhasználati jogosultsággal, mely jogügylet keretében megfizették az akkori vételárnak megfelelő összeget.

 

A Képviselő - testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a termőföldre vonatkozó adásvételi szerződés önkormányzati részről történő aláírására.

 

Határidő:2014. december 31.

Felelős:Dósa József polgármester.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő:Esetleg még egy kérdés, ugye látjuk, hogy ez az igényelt pénz, ez hiánypótló támogatás nem érkezett meg. Mennyire befolyásolja ez a további működésünket? Azért a kettő között 15 millió forint különbség van.

Dr. Molnár Sándor jegyző:Mindjárt mondom, készültem azért erre. Tehát úgy nézett az igénylésünk ki, hogy ebből 9.700.000 ezer forint lett volna az, amit a játszótér kapcsán kértünk volna arra, hogy ha vissza kell fizetni a támogatást, akkor vissza tudjuk fizetni. A játszótér ügyben a fellebbezések elmentek, azokat már a törvény alapján el kellett volna bírálnia másodfoknak, a mai napig nem jött semmi, tehát semmiféle döntés illetőleg vissza sem, ott ülnek rajta. Be volt adva az igénylés 18.630.000.- forintra, abból megkaptuk ezt az 1.160 ezret, két jogcímen, tehát igazándiból ez a 9.700.000.- lenne gond, mert a többi összege,t azért elhangzott itt, hogy a számláinkon mennyi pénz van, tehát igazándiból az évet úgy tudjuk zárni, hogy ki tudjuk fizetni.

Nagy Sándor alpolgármester:Na, most azt tudhatjuk, hogy mi volt még a kiegészítő támogatásban felsorolva?

Dr. Molnár Sándor jegyző:Hogyne, persze, mondom. Azt mondja, tehát volt egyszer korábban megfizetett iparűzési adóból az adózónak túlfizetés miatt tárgyévben visszafizetendő összeg, ez volt 2.717.000.-, akkor közös feladatellátáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség volt 646.000.-, erről szólt a Polgármester Úr, hogy ezt sem kaptuk meg teljes összegbe csak négyszáznegyven…

Brezovcsik Béla települési képviselő:496-ot.

Nagy Sándor alpolgármester:Igen.

Dr. Molnár Sándor jegyző:Nem. Négyszáz…

Nagy Sándor alpolgármester:Annyit.

Brezovcsik Béla települési képviselő: 496 ezret.

Dr. Molnár Sándor jegyző:Igen, jó. Aztán közüzemi szolgáltatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségre kértünk 440 ezret, élelmiszer beszállítókhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségre kértünk 1.236 ezret, akkor a játszótérre kértük a 9.700 ezret és iskola működtetéshez kértük ezt a 2.121.000.- forintot.

Dósa József polgármester: Ez a kazán volt, ugye?

Dr. Molnár Sándor jegyző:Tehát ezekre kértük Sándor, és akkor ez összesen 18.630.000.- forint.

Dósa József polgármester: De egyébként Bogács mennyit kapott? 4.600.000.- forintot?

Dr. Molnár Sándor jegyző:Bogács az elvileg nem abba a kategóriába tartozik, mint mi most.

Nagy Sándor alpolgármester:Az a folyószámlája Lajos, amit te ott most látsz.

Serfőző Lajos István települési képviselő:Tudom.

Dr. Molnár Sándor jegyző:Tehát én szerintem nem lesz gond az éven, ki tudjuk fizetni azt, amit ki kell.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Még eggyel hozzá szólnék, még pedig a következőnél.

Dr. Molnár Sándor jegyző:Egyszerűbb lett volna, ha többet.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Hát azért kérdezem mindezt, azért kérdezem, illetve most, ha a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy önkormányzatok is helyi adót szabjanak ki, hogy gondolkozzunk már…

Dr. Molnár Sándor jegyző:Települési adót pontosabban.

Brezovcsik Béla települési képviselő: Teljesen mindegy, hogy hogy fogalmazunk, tudjuk, miről beszélünk, tehát települési adó, gondolkozzon a képviselő - testület azon, hogy itt esetleg mi az, amit be lehet vezetni, ha nem úgy jönnek a pénzek, mint ahogyan.

Markó József Csaba települési képviselő:Ezzel elkéstünk

Pribéli Csaba György települési képviselő: Ezzel elkéstünk.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Oké, de ezt nem mostanra gondoltam, hanem a következőre.

Pribéli Csaba György települési képviselő:Egyébként földadót lehet. És nem földhasználóra, hanem a föld tulajdonosokra, akik felveszik a földbérleti díjakat, azokra.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Több helyen céget…...

Pribéli Csaba György települési képviselő:Céget nem adóztathatsz meg, de akkor ne a földhasználót adóztasd meg, hanem a föld tulajdonosát.

Serfőző Lajos István települési képviselő:Ötezer hektáronként és én annyival több bérleti díjat fizetek.

Pribéli Csaba György települési képviselő:És egyébként száz évvel ezelőtt aranykoronánként öt kiló búza, számold ki, hogy az oda jön ki, hogy hektáronként durván öt ezer forint.

Dr. Molnár Sándor jegyző:Jó csak akkor teljesen más ár és értékviszonyok voltak.

Pribéli Csaba György települési képviselő:Az aranykorona meg a búza az most is ugyanúgy, az a szám az nem változott. Az mindig…

Dr. Molnár Sándor jegyző: Azt én értem Csaba, de e körül mégis egy teljesen más gazdasági környezet volt régen.

Pribéli Csaba György települési képviselő:Az a probléma Tibolddarócon, én elmondom, hogy kétezer hektár van körülbelül külterületi ingatlan. Ebből, akik tibolddaróciak művelik az szerintem egy 3-400 hektáron nem több, a többit, azt mind idegenek húzzák kifele, a lóvét viszik innen el. Ez itt a fő probléma.

Dósa József polgármester:Erről már beszéltünk sokat.

Pribéli Csaba György települési képviselő:És ez a probléma és ebből a pénzből nem csapódik itt le semmi, mert ide jön az idegen vállalkozó, itt jön a traktora, az idegen traktorosa, dolgozik, elmegyen, elviszi haza a pénzt.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Ezért kell végig beszélni ezt a dolgot, amit mondott Béla, ezt mondom.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Éppen ezért is. Már gondolkodott ilyenen, sőt van olyan is, ahol már rendeletet alkottak róla, hogy földadót is vezetnek be. Most a következő, itt is meg lehetne szabni egy nagyságot, tehát mondjuk egy öt hektár fölött már érdemes lenne. Tehát itt van aki itt csak húsz hektárnál gondolkodik, ott húzza meg a határt, egy öt hektárnál már lehetne gondolkodni benne. Mégpedig azért is, mert aki benne van a támogatási rendszerben az 227 eurót kap hektáronként.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Béla azt azért….

Brezovcsik Béla települési képviselő:Egy pillanat, teljesen mindegy azt nézzük, hogy megkapja azt a pénzt, nyilván ebből is telhetne rá, ez teljesen függetlenül ettől, de akkor ne legyen ötezer forint számára megterhelő. Tehát kap, mondjuk 60-70 ezer forintot hektáronként, akkor nem 70-et kap hanem csak 65-öt. Tehát ez csak rajtunk múlik egyébként, mi mennyire vagyunk a sarkunkon, mennyire állunk a saját lábunkon.

Pribéli Csaba György települési képviselő: De nem jól számolsz, Béla elmondom. Tudod miért?

Brezovcsik Béla települési képviselő: Miért?

Pribéli Csaba György települési képviselő:Mert az Önkormányzat vállalkozót nem adóztathat meg, csak magánszemélyt.

Brezovcsik Béla települési képviselő: Én azt nézném meg, hogy kiknek…

Pribéli Csaba György települési képviselő:De magánszemély….

Brezovcsik Béla települési képviselő:Sőt, nem érted.

Dósa József polgármester:Csak magánszemélyt lehet megadóztatni Béla.

Pribéli Csaba György települési képviselő: Akkor elmondom, nem érted a törvényt. A földhasználó és a földtulajdonos az két külön fogalom, érted.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Oké, annak nézném meg a lehetőségét, hogy éppen az ilyen nagy vállalkozók ne tudjanak.

Pribéli Csaba György települési képviselő:De ő vállalkozó.

Dósa József polgármester: Vállalkozót nem adóztathatunk meg.

Pribéli Csaba György települési képviselő:A vállalkozót nem adóztathatod meg.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Akkor le lehet menni egy hektárra, én kifizetem, mert az én nevemen van X föld, de én, akinek bérbe adom megkövetelem, hogy nekem azt….

Brezovcsik Béla települési képviselő: Valami mód biztos, hogy van erre.

Pribéli Csaba György települési képviselő: Ezért mondtam azt, hogy a földtulajdonost kell megadóztatni.

Dr. Molnár Sándor jegyző:Tehát száz szónak is egy a vége, a törvény kimondja azt, hogy a mezőgazdasági vállalkozó e minőségében települési adó címén nem adóztatható.

Dósa József polgármester:Nem csak mezőgazdasági vállalkozót, semmilyen vállalkozót.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Tehát én most ezzel azt akartam mondani, meg kell nézni, hogy hogy és milyen módon tudjuk ezt behajtani. Jegyző Úr, ne azt, egy pillanat, ne azt nézzük meg, hogy hogy nem lehet, nézzük meg, hogy jogilag ez hogyan kivitelezhető. Sőt tovább megyek.

Dr. Molnár Sándor jegyző:Igen.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Itt vannak, teljesítmény adót fizetünk mi is a kis kocsijaink után. Nem az én 1,5 tonnás kocsim teszi tönkre a település útját. Ezek a vállalkozók ugyanígy járkálnak a nagyteljesítményű traktorokkal és nem fizetnek egy forintot sem teljesítmény adót, súlyadót nevezzük bárminek. Saját hatáskörbe ki lehetne alakítani vagy meg lehetne szabályozni, hogy hogy tudunk ide, mondjuk akár egy belső úthasználati díjat fizettetni. Akár egy évi, egy- két összegben, tíz, tizenöt, húszezret…

Pribéli Csaba György települési képviselő:Két évvel ezelőtt kérdeztem ezt közmeghallgatáson pontosan.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Azt nézzük meg, hogy ezt, hogy lehet, ne azt, hogy nem.

Dr. Molnár Sándor jegyző:Béla, világos én azt értem, de most én egyrészt kapásból nyilván nem tudok megoldást, lehet, hogy két hét vagy két hónap múlva se, de hogy ha erre bárkinek van megvalósítható technikája, technológiája, ami biztosítja az ellenőrzés lehetőségét, akkor mondja el. Tehát itt szívesen veszünk mindenféle segítséget.

Brezovcsik Béla települési képviselő: Jegyző Úr utána néz, hogy ez jogilag hogyan kivitelezhető. Úgy hogy senkinek a joga ne sérüljön.

Pribéli Csaba György települési képviselő:Súlykorlátozó táblát kell kitenni, ennyi, és önkormányzati engedéllyel behajtani.

Brezovcsik Béla települési képviselő: Tehát ilyet is lehetne.

Dr. Molnár Sándor jegyző:Illetőleg egy a lényeg még. Tehát azt azért már elmondtam, ilyen kérdést kapok többször. És erről alkotmánybírósági döntések garmadája szól, hogy az adózókat abból a szempontból hátrányosan nem szabad megkülönböztetni, hogy Tibolddarócón lakik-e vagy itt van-e a székhelye vagy máshol. Tehát, hogy ha lesz egy ilyen képviselő-testületi döntés, akkor az vonatkozik mindarra a körre.

Brezovcsik Béla települési képviselő: Mindenkire.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Így van.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Semmi baj, tehát ez most ez nem arra van, hogy így bárkit is….

Dr. Molnár Sándor jegyző:Jó, jó csak én azt mondom, hogy azt ne várja senki, hogy ez megűberelhető úgy, hogy csak a külföldiek és a tibolddaróciak nem, mert arról alkotmánybírósági döntések mondták, hogy az nem megy.

Pribéli Csaba György települési képviselő: Ezt az út használatot, ezt nekünk kell megoldanunk, hogy az összes, ami nem KPM-es út az összes úton menj át Tardra 3.5 tonnás kiegészítő táblával ott van a behajtani tilos, kivéve, ha önkormányzati engedélyt kér. Ő annak adja ki az engedélyt, akinek akarja.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Ha mindenki a háromezer hektár után befizeti tisztességesen az ötezer forintot, ami nem megterhelő, akkor azt mondom, hogy mi is egy kicsit beljebb vagyunk.

Dr. Molnár Sándor jegyző:Béla, értem én azt meg egy ilyen konkrét példaként hagy mondjam el azt, hogy nem az elmúlt ciklusba, de azt megelőzően volt egy olyan képviselő - testületi döntés, amelyik arról szólt, hogy Tibolddarócról kitiltanak minden utcai árust mondván, hogy az nem lehetséges, nem megy, és erről az Önkormányzat nem hoz rendeletet, hanem mint a polgári jogalany tulajdonosaként mondja azt, hogy közterületet nem adok bérbe senkinek. Na, most mi ezt meghoztuk egy határozati formában, egy másik önkormányzat utánunk meghozta rendeleti formában és azt megtámadták az Alkotmánybíróságnál. És akkor az Alkotmánybíróság utólag azt állapította meg, hogy az illető önkormányzatnak ez a rendelete törvénysértő, de ha az önkormányzat határozati formában hozta meg, akkor sem mondhat ilyet, mert. Tehát azt mondom, hogy sok mindent lehet kiötleni…

Serfőző Lajos István települési képviselő:De ezt meg kell nézni, hogy mi a…

Brezovcsik Béla települési képviselő:Alsózsolcai példa. Azt kell megnézni, hogy hogy tudjuk ezt megcsinálni, ezt kell megnézni csak hogy kell. És ugye nyilván azért is jeleztem a Jegyző Úr felé, a jogot a legjobban ő ismeri, tehát azért kell utána nézni hogyan lehet. Olvasom az interneten, mindenfelé nézem, itt is tervezik, ott is tervezik, mi is tervezhetünk. Nem a lakosságot kell agyon terhelni különböző adókkal, mert őket könnyen be lehet hajtani. Csak szegények így is, egyik - másik olyan körülmények között van, hogy nem biztos, hogy be tudná fizetni. Itt azért látjuk, hogy azért itt ebből lehetne nekünk…

Dr. Molnár Sándor jegyző:Jó, de itt ez most, ez a konkrét felvetés a gépjárművekkel kapcsolatban.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Nem csak gépjárművekre, hanem a gépjárművekre és az itt lévő földterület után, megnézni, hogy hogyan.

Dr. Molnár Sándor jegyző:De azt hangsúlyozom, a gépjárművekkel kapcsolatban várom az ötleteket, hogy ez, hogy oldható meg.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Számlázással mi is fizetjük a teljesítményadót, ami eddig súlyadó volt.

Dr. Molnár Sándor jegyző:Ellenőrizhetően, korrekt módon hogy oldható meg.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Ezt, le van a számításnak a módja is, vázolva van az interneten, nekünk is teljesítmény, évjárat meg minden alapján. Itt is lehet, ezek is ugye, meg van az évjárat, megvan a teljesítmény, akár így is be lehetne vezetni azt, hogy ki - ki, ha használni akarja a belterületi utat, mondjuk, mennyit kell érte fizetni, évi kétszerre. Sőt az M0-ást most tervezik éppen fizetőssé, és mi meg itt, használják az útjainkat és tönkremegy.

Dr. Molnár Sándor jegyző:De, hogy ha itt most olyan személyről van szó, aki…

Brezovcsik Béla települési képviselő:Nincs személyről szó, mindenkiről szó van. Tehát én nem egy személynek címezek, mindenkire…

Dr. Molnár Sándor jegyző:Én azt értem, na, de most olyan személyről hogyan szerzünk információt mi, akinek semmiféle lakcíme, tartózkodási helye.

Serfőző Lajos István települési képviselő:Például, mondjuk, a Víg utcára kitesszük a súlykorlátozó táblát, kivétel engedéllyel, és már az erdőgazdasági kocsi, meg egyéb más olyan jármű nem fog tudni kimenni. Hanem bejön ide az Önkormányzathoz és akkor azt mondja, hogy én harmincszor fogok itt elmenni és ezért…

Brezovcsik Béla települési képviselő: Ez a mi dolgunk egyébként.

Pribéli Csaba György települési képviselő:Tonnára meg kell állapítani, hogy tonnánkét ennyi, meg annyi…

Dr. Molnár Sándor jegyző:Ezzel én azt akarom mondani, nehogy a végén csak a Tibolddarócon lakó tetten érhető emberek…

Brezovcsik Béla települési képviselő:Én nem is ezért szánom, én nem azért szántam, hanem azért, mert van egy ilyen lehetőség, éljünk vele.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Mert abból oltári nagy felháborodás lesz.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Nem, én nem ezért…

Pribéli Csaba György települési képviselő: Kedvezményt lehet tenni a daróciaknak.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Továbbmenjek, itt is lehetne egy –tól, -ig határt bevezetni ettől eddig és nyilván a helyire kevesebbet, az idegenre többet alkalmazni. Mondjuk ez sem biztos, hogy szerencsés.

Dósa József polgármester:A földet, az nagyon jó egyébként, azt hiszem 12-éig lehetett.

Nagy Sándor alpolgármester: Magánszemélyt tudsz csak megadóztatni.

Dósa József polgármester: Az jó.

Nagy Sándor alpolgármester: Az jó. Mondjuk, ha van itt a Szentistváni TSZ-nek földje…

Pribéli Csaba György települési képviselő:De az, várjál. Akkor elmondom neked, várjál, csak magánszemély nevén lehet föld, cég nevén nem lehet föld, ő bérelheti. De céget nem adóztathatsz meg. A Szentistváni TSZ, ő földhasználó, de maga, ami alatta van a föld, azért mondom, hogy a földhasználat meg a földtulajdon az két külön dolog, cég használhatja.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Tehát föld csak magánszemélynek lehet.

Pribéli Csaba György települési képviselő:Föld csak magánszemély nevén lehet.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Tehát cégnek nem lehet.

Brezovcsik Béla települési képviselő: Jegyző Úr, meg is van akkor a megoldás. A Földhivatalban rögtön kérhetnénk….

Pribéli Csaba György települési képviselő:Én ezt egyébként már régen kérném, hogy a földkönyvet, Tibolddaróc földkönyvét ki kellene kérni.

Dr. Molnár Sándor jegyző:Tartok attól, hogy ez azért nem lesz ennyire egyszerű.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Megint hozzá teszem, tehát nem a kis földtulajdonnal rendelkezőkre, egy öthektáros határt kell meghatározni.

Pribéli Csaba György települési képviselő:Az kevés, Béla.

Dósa József polgármester:Nagyon kevés embernek van öt hektárja.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Többre tevődik össze, tehát.

Pribéli Csaba György települési képviselő:Várjál, Béla.

Dósa József polgármester: Akkor nem fog kelleni a föld.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Van, ahol már egy hektárnál bevezették.

Pribéli Csaba György települési képviselő:Egy hektár egyébként. Mert egy hektárral nem sújtod a kicsiket, akinek a 3000 m2 van, 1 hektár felett kell, 1 hektár alatt azoknak, akiknek szőlője van. Az 1 hektár az jó, az 5 hektár tudod miért nem jó? Nagyon sok ki fog esni.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Hát lehet, hogy igaz!

Pribéli Csaba György települési képviselő:Nagyon sok.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Az lehet. Azért kell megnézni, hogy hogyan van beosztva, így van. Tehát itt azért közel 3000 hektárról beszélünk. És ezt azért a földtulajdonosoknak a tudomására kell hozni. Különösen az, aki bérletbe adta a földjét, hogy ez nem őt terheli, hanem a művelőt.

Dósa József polgármester:De ez hülyeség.

Pribéli Csaba György települési képviselő: A történettel az a baj, a daróciak kezébe a 3000 hektáron tudod, mennyi föld lehet? Olyan 300 hektárnál több nem lehet ami…

Brezovcsik Béla települési képviselő: Melyik?

Pribéli Csaba György települési képviselő:Daróciakat, nem a daróciakat sújtod, hanem …

Brezovcsik Béla települési képviselő:Mindegy, én megnézném ennek a lehetőségét.

Pribéli Csaba György települési képviselő: Kérdem én, kinek fizessenek azok akiknek, itt birtokot vett és nem fizeti ide semmit, mert innen elviszik a pénzt. Termel a földön és viszi el, ott gazdagodik meg.

Dósa József polgármester:Erről már beszéltünk csak nem volt rá megoldás. Ez most lehetőség csak, ez nem jutott eszünkbe egyébként, Béla nem volt, de beszéltünk erről. Csak azért vetettük el, mert cégnek nem lehetett adózni. Csak akkor ez még nem jutott eszünkbe.

Brezovcsik Béla települési képviselő:De a magán ember földjét most akár tetszi,k akár nem, az egy hektáros földjét nem ő saját magának, nyilván van olyan is, aki magának művelteti, de akkor ezt úgy kell bekalkulálni akár tetszik, akár nem, hogy ha őneki ezt be kell fizetnie, akkor vagy több járandóságot kap érte.

Dósa József polgármester: Rendben csak ez eddig nem volt eszünkbe és az a baj, most meg már késő.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Semmi baj. Épp elég ez az idő arra most, hogy ha most konkréten egy évet el is buktunk arra, hogy a következő…

Serfőző Lajos István települési képviselő: Így van.

Dr. Molnár Sándor jegyző:Ne értse félre senki, de nyilván, amikor egy ilyen döntést a képviselő - testület meghoz, akkor azért figyelembe kell vennünk azt is, hogy akinek a földje van és majd magánszemélyként azt mondja, hogy a haszonbérleti díj komám nem ennyi, hanem mostantól kezdve ennyi, ott akkor lesz a haszonbérlő meg a személy között egy hatalmas feszültség, illetőleg figyelembe kell venni azt is, hogy közöttük van egy több évre megkötött haszonbérleti szerződés, rögzített haszonbérleti díjjal, és akkor meg kell nézni azt, hogy ő vajon egyik évről a másikra mennyit ….

Pribéli Csaba György települési képviselő:Ennyi szerződést képtelenség felülvizsgálni.

Brezovcsik Béla települési képviselő:Jegyző Úr! Most megint azt nézzük, hogy hogy nem lehet.

Dr. Molnár Sándor jegyző:Egy pillanat Csaba.

Pribéli Csaba György települési képviselő:Feszültség lesz köztük…

 

Több indítvány, javaslat nem hangzik el.

 

A polgármesteraz ülést 17:55 órakor bezárja.

 

K.m.f.

 

Dósa József                      dr. Molnár Sándor

polgármester                                jegyző

 

 

 

Markó József Csaba

és

Serfőző Lajos István

jkv. hitelesítők

primi sui motori con e-max
Go to top