Tibolddaróc Község Önkormányzatának Képviselő- testülete

3423 Tibolddaróc, Széchenyi út 1. sz.

Tel.: 49/337-022, fax: 49/337-202

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2-22/2014

Jegyzőkönyv

Készült: Tibolddaróc Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014.

november 13-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Községháza - kistanácskozó (3423 Tibolddaróc, Széchenyi út 1. sz.).

Jelen vannak: Dósa József polgármester, Nagy Sándor alpolgármester, Brezovcsik

Béla, Markó József Csaba, Novák Sándor, Pribéli Csaba György és Serfőző Lajos

István települési képviselő.

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Molnár Sándor jegyző.

Napirend előtt:

Dósa József polgármester Köszönti a Képviselő - testület tagjait, valamint az ülésen megjelent dr. Rémiás Tibor történészt, akinek lehetőséget ad arra, hogy a napirend tárgyalása előtt szóljon a Képviselő - testülethez.

A polgármester megállapítja az ülés határozatképességét, mivel a Képviselő- testület mind a hét tagja jelen van. Ezt követően az ülést megnyitva javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre - Brezovcsik Béla és Novák Sándor települési képviselők személyében. A javaslat alapján a Képviselő - testület egyhangú szavazással - 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - Brezovcsik Bélát és Novák Sándort bízza meg a jegyzőkönyv hitelesítésével.

A Képviselő - testület a polgármester javaslata szerint egyhangú szavazással - 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a következők szerint fogadja el az ülés napirendjét:

Napirend:

 

1.) Szociális célú tűzifavásárláshoz kapott kiegészítő állami támogatás felhasználásával vásárolt tűzifából történő juttatás szociális rászorultsági és 2014. évi igénylése részletes feltételeinek rendeleti szabályozása.

Előadó:Dósa József polgármester,

dr. Molnár Sándor jegyző.

2.) Indítványok, javaslatok

 

A napirend elfogadását követően szót kap dr. Rémiás Tibor történész, aki a következőket mondja el:

 

Tisztel Hölgyem és Tisztelt Uraim, köszönöm a lehetőséget, hogy megengedik, hogy beszámolhassak egy szenzációs forrásanyagról. Amit a kezemben tartok, annak az a címe, hogy Háborúsi emlék és ugye köztudott mindenki előtt, hogy az I. világháború centenáriumát ünnepeljük, tehát 100 évvel ezelőtt történtek ezek a dolgok. És azt a naplót, amit a kezemben tartok, azt egy tibolddaróci emberke készített, akinek a személyi igazolványát is itt tartom a kezemben, Csanádi János Úrnak hívják, 1893-ban született, édesanyja neve pedig Bogyó Erzsébet. Nem tudom, hogy mennyire legközelebbi a dolog vagy mennyire ismerik a családot, Csanádi János Úrról van szó és Ő készítette ezt a gyönyörű szép naplót, leírja, hogy vonult be 1914-ben. Ennek a 23. oldalán olvashatjuk azt, hogy Csanádi János, született 1893. március 21-én Tibolddaróc, Borsod megye, írta 1915.07.04-én Szibériában, mégpedig Streten-nek városában, a szomorú hadifogságban. 1914. évben a 60. gyalogezredbeli közlegényként vonult be, mégpedig Egerbe, Heves megyében, az I. világháborúban. Tehát nem tudom, hogy kell - e ecsetelni, szívesen, egy picit oda tudom adni, bár nagyon vigyázzanak rá, ha már idáig 100 év alatt megőrződött, akkor, hogy egyáltalán bele tudjanak kukkantani, hogy milyen gyönyörű szépen íródott naplóról van szó, és hát ez a gyöngyszem ugye tibolddaróci vonatkozású. Mivel nem győzöm eléggé hangsúlyozni, és ha már megőrződött, akkor én úgy gondolom, hogy ennek itt lenne a helye, és gondolom, egy kis kiadványt jó lenne belőle készíteni az Önök számára. Nem csak a napló őrződött meg, hanem rengeteg fotó is. Nem hoztam el mindet, így nézett ki az Úr, itt van a katonatársai körében, itt van az igazolványa és számtalan más olyan dokumentum, ami arról árulkodik, hogy ez egy nagyon jól megmaradt hagyatéki anyag. A megjelentetésről próbáltunk Polgármester Úrral beszélni, de természetesen testület elé kell hozni ezt az ügyet, hogy ha megfigyelik még rímbe is szedte a mondókáját, tehát versbe, rímbe szedte az egész naplót. 1930-ban újra írta, mert ugye Szibériában az is csoda, hogy egyáltalán a hadifogolytáborból elkerült, visszakerült, mert 500-szor is megmotozták, hogy egy tű se kerüljön vissza és semmiféle emlék, semmiféle visszaemlékezés ne kerüljön vissza a hadifogságból. Van erre példa, például Alsózsolcán már kiadtuk, tehát én jómagam történész vagyok, 27 évig a miskolci Herman Ottó Múzeumnak a történeti osztályvezetője voltam, igazgató helyettese is, tehát szakmabeli vagyok és az utóbbi időben megyei múzeumigazgató is voltam Egerben, most pedig onnan eljőve pedig ugyanazt a munkát végzem, csak nem közalkalmazottként, hanem vállalkozásképpen. Ilyen naplót adtunk már ki Alsózsolcán is, itt egy I. világháborús hadi és egy hadifogsági napló is megjelentetésre került. Én úgy gondolom, hogy a terjedelméből adódóan egy hasonló kiadványt lehetne, egy ilyen 80 oldalast vagy akár még 64 oldalast is, tehát még kisebb kiadványt lehetne ebből készíteni. Tehát egy ilyen minta, de hogy ha netalántán a település anyagilag mondjuk, jól el van eresztve, akkor egy ilyen gyönyörű szép kiadványt is meg lehetne csinálni belőle, ezt a Sajóvámosiak adták ki, Sajóvámosiak a nagy háborúban. Nekik van egy gyönyörű szép I. világháborús emlékművük és ennek az a lényege, hogy itt egy visszaemlékezés és egy olyan emberkének a levelezését foglaltuk itt ebbe a kötetbe, akinek hál Istennek 410 tábori levelezőlapja megmaradt, amit a frontról Sajóvámosra küldött és még a viszont levelek is, 65 viszont levél is megmaradt és abból adunk egy gyönyörű szép válogatást. Itt ebben az esetben én úgy gondolom, hogy nem csak a naplót kellene megjelentetni, hanem mondta a Polgármester Úr, rendelkezik a könyvtár megfelelő, más I. világháborús emlékekkel is. Tehát, ha megjelenik a napló, megjelennek a képek, akkor más olyan I. világháborús emléket is, hát itt főleg mondjuk, fotókra gondolnék, amik a családoknál vagy a könyvtárban találhatók, vagy más olyan forrásanyagra, amit érdemes mondjuk hozzátenni. És ebből adódóan, hogy Önök hogy gondolják, hogy mondjuk, mennyi legyen még a plusz anyag mellette, a terjedelme természetesen ennek alapján változhat. Nem titok, nem tudom, így anyagi dolgokról beszéljek - e?

Dósa József polgármester: Nem beszéltünk még semmiről.

Dr. Rémiás Tibor történész: De nekem kell - e vagy nem?

Dósa József polgármester: Beszélhetünk.

Dr. Rémiás Tibor történész: Iránymutatókat tudok mondani, nem tudom, hogy most aktuális - e? De először elvi döntés kellene, hogy ez Önöket, a település vezetőit megfogja - e , megérinti - e ez a páratlan dokumentum, és hát mellesleg egy költői kérdést is feltennék rögtön. Ha most nem a 100. évfordulón, akkor mikor? Tehát mikor lesz aktualitása ennek a dolognak.

Dósa József polgármester: Persze, centenáriumi éve van, biztos mindenki tudja, de nyilván itt beszélni kell összegekről is. Ugye én kértem egy árajánlatot, egy 300 példányos olyan kiadvány készítésére 420.000.- Ft bruttó összeget kaptunk, és utána jártam, volt lehetőség pályázati úton, tehát tudtunk volna pályázni, csak most ezt egyelőre bezárták a nagy igény miatt, lehet, hogy újra fogják írni. Én ezt el is mondtam a Rémiás Úrnak, hogy nekünk erre pénzünk nincs, maximum, hogy ha össze tudunk szedni támogatókat, akik ezt megfinanszírozzák. De mindenképpen szerettem volna, hogy ha ezt Ő adja itt elő és akkor meg tudjuk fogni, meg tudjuk nézni. Én azt gondolom, ez így látványosabb, mint hogy ha én elmondtam volna csak magamtól, és azt gondolom, biztos nem sok napló van tibolddaróci emberkéktől megmaradva.

Dr. Rémiás Tibor történész: Sem Tibolddaróc, sem a megyében, főleg I. világháborús, ez páratlan, hogy egyáltalán így megmaradt.

Brezovcsik Béla települési képviselő: És hol lehet ilyet fellelni, közben had kérdezzem már meg?

Dr. Rémiás Tibor történész: Hát ez nem úgy működik, hogy bemegy az ember a boltba és megveszi.

Brezovcsik Béla települési képviselő: Azért kérdezem, hogy ez honnan került elő?

Dr. Rémiás Tibor történész: Ez egy családi hagyaték volt. Ennek a körülményeit, ha már kérdezte, akkor el tudom mondani. Tehát most hétvégén én szerveztem a Magyar Emlékek nyomában egy kirándulást Galíciába. Tehát végigjártuk azokat a helyeket, ahol ugye a mostani Lengyelország területén zajlott az I. világháború, és I. világháborús temetőket látogattunk meg. 30 fővel mentünk el erre a 3 napos kirándulásra, és amikor odaértünk Sémisbe, a nagy erődbe, a Przemysl erődbe, akkor ott az egyik család meghatódva mondta, hogy nekik a nagyapjuk ott veszett. És akkor mindenféle emlékek előjöttek, és amikor visszaszálltunk a buszra, akkor az egyik utas elővette ezt a naplót és azt mondta, hogy Ő azért hozta, mert az Ő nagyapja ugyanígy Galíciában is részt vett az I. világháborúban és fel akart olvasni belőle egy- két részt és meg is tette, Ő kifejezetten érintett volt ebben a dologban, oda elvitte és megosztotta velünk, hogy ott volt az Ő valamilyen őse.

Dósa József polgármester: Tehát én azt gondolom, hogy elvi döntést persze hozhatunk róla, csak addig, amíg ennek az anyagi hátterét nem látjuk, ugye pályázati úton most ezzel nem tudunk sajnos foglalkozni, egyébként az is fölmerült, hogy nem is kellene egyszerre kifizetni ezt az összeget, megmondom erről is beszéltünk, de mindenképp azt látom, hogy támogatókat kéne kerítenünk.

Brezovcsik Béla települési képviselő: És miért 300 darabban gondolkodunk, miért nem mondjuk csak 100-ban kevesebb költséggel.

Dósa József polgármester: Én csak egy pár darabra kértem árajánlatot.

Dr. Rémiás Tibor történész: Had mondjam már el, hogy csak a papírköltség változik, tehát ugyan úgy mindent meg kell vele csinálni, ugyan úgy el kell végezni a munkát, ugyan úgy számítógépen meg nyomdán ugyan úgy mindent el kell készíteni, tehát minimális az a csökkenés. Inkább abban kellene gondolkodni akár, hogy ha szükség van, akár 500 példányban, mert 300 és 500 között minimális az anyagi költség, pusztán a papírt kell megfizetni, azt a 200 papírt, azt a 200 papírt vagy 100 papírt, mert, ha egyszer beállítják a gépeket a nyomdában, akkor már, meg megszerkesztik, betördelik.

Dósa József polgármester: Erre volt is lehetőség, lehetett volna pályázni akár előadásra is.

Dr. Rémiás Tibor történész: Azt már említettem Polgármester Úrnak, hogy akár, hogy ha Önök úgy gondolják, hogy ebből lesz valami, vagy ha nem lesz, akkor is, vagy akarnak egy ünnepséget az I. világháborúval kapcsolatban, 15 tablós I. világháborús kiállítással is rendelkezem, amihez egy másfél órás, az „I. világháború magyar szemmel” című előadást is tudok tartani. Ez egy projektoros előadás, maga a BBC-nek a korabeli dokumentumfilmjei, és másokat is élővé tudunk tenni, ez diákok és felnőttek számára egyaránt érdekes lehet. Már csak azért is, mert tegyék Önök is a szívükre a kezüket, amikor iskolába jártak, mennyit tanultak az I. világháborúról.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Keveset, nagyon keveset.

Dr. Rémiás Tibor történész: Azt is meg tudom mondani, hogy miért keveset, ha kíváncsiak, de gondolom, ezt mindenki ki tudja találni, hogy miért tanultunk keveset. Mert ugye a II. világháborút egy nagyhatalom nyerte meg és a nagyhatalom ellen harcoltunk az I. világháborúban, és ez kellőképpen vissza volt fogva ez az I. világháborús igaz történet. Kérem szépen, fontolják meg, mert ez sehol máshol olyan nagy érdeklődéssel nem tarthat számon, mint ezen a településen. Tehát ebből ki lehet részleteket adni a hadtörténeti idézet vagy levéltár évkönyvében, mint szakmai érdekesség, vagy a Herman Ottó Múzeum évkönyvében vagy netalántán a Heves megyei Dobó István évkönyvében Egerben, de az nem az Önöké, nem egy saját. Tehát itt abban kellene gondolkodni, hogy ezzel tudjanak büszkélkedni és egy nagyon szép reprezentatív ünnepséget lehetne köré szervezni. Köszönöm szépen.

Dósa József polgármester: Valakinek van- e kérdése az Úrhoz, vagy véleménye ezzel kapcsolatosan?

Novák Sándor települési képviselő: Szerintem ez nagyon jó, de még most se tudom, mennyibe kerülne.

Dósa József polgármester: Tehát 420.000.- Ft-ba kerülne egy ilyen példány.

Dr. Rémiás Tibor történész: De ez a munkadíj, előállítási költség.

Dr. Molnár Sándor jegyző: És áfával együtt?

Dr. Rémiás Tibor történész: Ez áfával, ez bruttó, igen.

Dósa József polgármester: Egy A/5-ös méretben, 80-100 példány.

Dr. Rémiás Tibor történész: Ebből 300 példány, de mondom a példát, Önökön múlik, hogy mennyit kérnek, de mondom, abban nem nagyon lehet bízni, tehát akár följebb, akár lejjebb, hogy valami óriási nagy változás lenne. De csak hasra ütésre számoltunk 300 példányt, tehát akár ez lehet 100 vagy 500 is.

Dósa József polgármester: Csak, hogy mégis legyen valami támpont, amiből ki tudunk indulni.

Dr. Molnár Sándor jegyző: És akkor ebben a kiadványban csak ennek a naplónak a feljegyzései szerepelnének, vagy mik szerepelnének?

Dr. Rémiás Tibor történész: Elmondtam az előbb.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Annyi anyag nincs ebben, tehát ezt ki kell egészítenünk.

Dr. Rémiás Tibor történész: Tehát ezt meg tudjuk tölteni, de az lenne a jó, tehát hogy ha a napló egy az egyben szerepelne, ugye jómagam, mint történész, ezt kellő jegyzetekkel fogom ellátni, hogy érthető legyen, mert ugye manapság azt mondjuk, mondok egy példát, srapnel, hogy az mit jelent ugye, milyen bombát.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Szilánkokat.

Dr. Rémiás Tibor történész: Így van, hogy az százfelé robbant, tehát mindenféle olyan jegyzet apparátussal, magyarázattal, hogy ha bárki ezt fogja olvasni, akkor az érthető és világos legyen mindenki számára. Tehát ennek a jegyzetelése, a fotók a végén, esetleg bármi olyan, ami a településre vonatkozó, és még I. világháborús emlékmű. Én akár egy akciót is el tudnék itt indítani, hogy ha van bárkinek a családon belül olyan féltve őrzött fotója, akkor azokat mind szépen bele lehet tenni, hogy ez itt helyi vonatkozású legyen. De a Polgármester Úr említette, hogy vannak a könyvtárban I. világháborús dolgozatok is.

Dósa József polgármester: Ott is gyűjtenek ilyen képeket, tehát elképzelhető, hogy van köztük.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Illetőleg az Önkormányzat meg tudja adni azt, hogy kik azok, akik katonaként meghaltak az I. világháborúban Tibolddarócról.

Dr. Rémiás Tibor történész: És akkor az ősöknél, ha rám bízzák, akkor én szívesen, akár fel is kutatom, nem először csinálok ilyet. Tehát én komplex módon fel tudom vállalni ezt az egész dolgot, ezzel külön nem kell másnak foglalkozni. És ígérem, tehát a nevemet azért merem adni, mert ez egy színvonalas írás és kiadvány lenne. Tehát a másiknak az árát, nem tudom, hogy érdekli - e Önöket?

Dr. Molnár Sándor jegyző: Igen.

Dr. Rémiás Tibor történész: Tehát ez 100 példányban készült, mondjuk ez 120 oldalas, ez 600.000.- Ft. 100 példány, 120 oldal, kemény kötés, tehát ez egy varrott kötés, igényesebb. Nem színes kép, mert ugye abban az időben színes fotók nem is készültek, tehát fekete- fehér végig az egész, de a borító az színes.

Dósa József polgármester: A magam véleményét mondva hatalmas érték lehet azért is, mert nem hiszem, hogy még egy ilyet találunk, daróci kötődésűt, csak én az anyagi hátterét nem látom egyelőre. Semmiképp nem szabad elvetni, el kell kezdenünk pénzt összeszedni erre, kerítünk rá. Pályázati lehetőség, én most azt láttam, hogy nincs.

Dr. Rémiás Tibor történész: Annyit a pályázatról had mondjak már, hogy, tehát pályázni bárki tud, csak nyerni nem. Tehát abban reménykedni, hogy kiírnak egy pályázatot, hihetetlen mennyiségű pályázatot adtunk be és ráadásul van külön centenáriumi I. világháborús pályázat és annyira kevés pénzt adnak. Sőt I. világháborús emlékművek felújítására is 5 millió forintot lehetett pályázni, többek között mi több településen a segítségemmel pályáztunk és ilyen 150-200.000.- Ft-okat adtak.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Hát abból mit lehet csinálni, semmit.

Dr. Rémiás Tibor történész: Visszaküldték. Azért mondom, hogy abban reménykedni, de én nem akarom Önöket lebeszélni, hogy majd a pályázat megoldja, nem fogja megoldani, higgyék el. Sokkal egyszerűbb, én itt, amikor Öntől elmentem hétfőn, akkor itt eltévedtem rögtön, mert egy zsákutcába mentem, és itt nincs kitéve a zsákutca tábla, mert én itt balra lefelé mentem és utána vissza kellett jönnöm és akkor egyenes irányba mentem tovább, tehát itt láttam, hogy valami pezsgőüzem vagy nem tudom mi van, azért 1-2 ipari létesítmény vagy 1-2 vállalkozó, ha már csak 30 vagy 50 ezer forintot adna, tehát nem igaz, hogy ezt a 400 ezer forintot ne lehetne, de ez feltételesen, természetesen, mert ugye mindenki a helyi viszonyokat tudja, hogy meg lehet- e vagy nem lehet valósítani.

Dósa József polgármester: Mindenképp meg kell próbálni, szerintem.

Dr. Rémiás Tibor történész: Nem akarok lyukat beszélni az Önök hasán, szerintem ebből már minden világos és érthető.

Dósa József polgármester: Azért szerettem volna, hogy legyen itt, mert ezt meg is kellett mutatni a testületi tagoknak, hogy miről van szó.

Dr. Rémiás Tibor történész: Ha bármilyen kérdés van, akkor most kérdezzék.

Dósa József polgármester: Valakinek hozzáfűzni valója?

Brezovcsik Béla települési képviselő: Mivel, hogy ez daróci, csinálunk a könyvtárba egy ilyen üvegvitrint és beletesszük ezt a könyvet.

Dr. Rémiás Tibor történész: Csak ezt nem adják oda.

Brezovcsik Béla települési képviselő: De ennek itt a helye, mert innen származik, és akkor mindenki láthatja, kinyitjuk az első oldalon, második oldalon és akkor így tovább.

Dr. Rémiás Tibor történész: Nem titok, az elszármazott, aki tibolddaróci volt és már nem lakik itt az ugyanúgy sajátjának tekinti ezt a naplót.

Brezovcsik Béla települési képviselő: Gondolom neki érték, a Tibolddaróciaknak érték, ugye nekünk kellene róla gondoskodni, senki másnak, csak nekünk számít.

Dr. Rémiás Tibor történész: Most annyit még had mondjak, mert én elolvastam a naplót, tehát azért ebből három dolog világosan kiderül: a hazaszeretet, a hit, mert ugye a háborúban is fohászkodtak, és a becsület. Ez a három, ez világosan tükröződik, hogy mondjuk egy tibolddaróci ember 100 évvel ezelőtt milyen neveltetést kapott.

Dr. Molnár Sándor jegyző: És hogyan gondolkodott.

Dr. Rémiás Tibor történész: És hogyan gondolkodott. Tehát világosan, tehát az Ő gondolatmenete, meg egyáltalán, tehát vissza egy időutazás, 100 évvel ezelőttre visszautazunk, hogy egy tibolddaróci ember, aki elment a világba, egye lehet, hogy életébe az Ő szülei ki nem tették a lábukat Tibolddarócról, és Őt ez a világfelforgató tevékenység arra késztette, hogy világot lásson, bár Ő nem akart. És, hogy hogy gondolkodik ott és akkor is tibolddaróci maradt, amikor Galíciába került vagy a szibériai hadifogságba.

Dósa József polgármester: Nem tudom, javasolhatom azt, hogy ezt akkor nem vetjük el, foglalkozunk vele, megpróbálunk rá vállalkozóktól pénzt, vagy aki éppen erre áldozni szeretne, ha vállalkozó, ha magánember és megpróbáljuk előteremteni az ehhez, lehet, hogy egy pici önkormányzati vállalással is, az ehhez szükséges összeget.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Az önkormányzatnak is bele kell szállni, világos.

Dósa József polgármester: Tehát én javasolhatom, ki ért ezzel egyet vagy nem?

Dr. Molnár Sándor jegyző: És Polgármester Úr tartja a kapcsolatot Rémiás Úrral.

Dósa József polgármester: Tehát valakinek ez ellen kifogása, ellenvetése?

Novák Sándor települési képviselő: Nekem nincs kifogásom ellene.

Nagy Sándor alpolgármester: Nekem sincs.Keresni kell támogatókat, ugye van ez a kihelyezett könyvtárunk, a Rákóczi könyvtár, megpróbálni bent a megyén, hát ha tudunk támogatást kérni.

Dósa József polgármester: De van is kihelyezve egyébként, tehát pénzt is adnak ki rá, csak ugye most elköltöttünk mindent. Én azt gondolom, én mondtam is, hogy én most nem látom ennek a pénzügyi fedezetét, de elő fogjuk teremteni, szerintem. Jó?

Dr. Rémiás Tibor történész: Köszönöm szépen, hogy együtt élnek vele.

Dósa József polgármester: Mi köszönjük ezt az előadást.

Dr. Rémiás Tibor történész: Az I. világháborúnak több évfordulója is van, mondjuk nevezetes, hogy ha jövőre gondolkodnak, mondjuk a gorlicei áttörés, az ugye 1915 májusában volt, lehet, hogy ahhoz is lehetne kapcsolni, sok mindenhez. Ha Önöknek van helyi ünnepségük, amikor ezt próbálják ünnepelni, akkorra is meg lehet, de, hogy ha valami csatához gondolják, akkor szívesen segítek, hogy milyen csatákhoz lehet.

Dr. Molnár Sándor jegyző: A gorlicei áttöréshez biztos, hogy lehet a környéken sok mindent kötni, mert a mezőkövesdi Szent László Gimnáziumban vannak emléktáblák az ott elesett egykori gimnazisták emlékére és emlékszem, hogy ott szerepel egy pár név, akik a gorlicei áttörés kapcsán vannak említve.

Dr. Rémiás Tibor történész: De a Segesd elfoglalása az márciusban volt, március 22-én, gorlice az májusban, de a limanowai csata az most van decemberben. Annyit kértem csak, hogy ha netalántán hoznak egy pozitív döntést, egy hónap alatt el tudjuk készíteni, de azért ne az utolsó pillanatban, legyenek szívesek.

Dósa József polgármester: Illetőleg majd akkor beszélünk a könyvtárosokkal, hogy ők is kezdjenek el kutatni, közbenjárnak, a falut megmozdítani.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Ugyanis valószínűleg vannak kint fényképek.

Nagy Sándor alpolgármester: Családoknál is van biztos.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Biztos, 100%.

Dr. Rémiás Tibor történész: Csak mondjuk, azért arra legyenek tekintettel, hogy ugye aki jobban foglalkozik az I. világháborúval, az jobban meg tudja ítélni, hogy mi az érték.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Persze, világos.

Dr. Rémiás Tibor történész: Ne az legyen, hogy valaki mondjuk kölcsön ad egy családból és ő ragaszkodik, hogy az megjelenjen és közben pedig nem nagyon, csak érintőlegesen kapcsolódik, de ugye az neki kedves a szívéhez, hogy a családja rajta van, csak azért össztekintetben.

Dósa József polgármester: Jó, rendben. Köszönjük szépen.

Dr. Rémiás Tibor történész: Viszontlátásra.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Minden jót.

Dósa József polgármester: Akkor most jöjjenek a napirendi pontok. Én ezt nem tudtam volna így elmondani, ezért kértem, hogy jöjjön el.

Dr. Molnár Sándor jegyző: Meg megmutatni sem tudtuk volna azt, amit Ő megmutatott.

Dósa József polgármester: Én azt gondolom, érdemes vele foglalkozni, ez az én véleményem. De egyébként tényleg nem mindennapi lenne, ha egy ilyet meg tudnánk csinálni, kevés önkormányzati vállalással.

Pribéli Csaba György települési képviselő: Az örökösöket kellene megkérdezni, hogy mit áldoznának rá.

Dósa József polgármester: Kik?

Pribéli Csaba György települési képviselő: A leszármazottai.

Brezovcsik Béla települési képviselő: A leszármazottai semmit, ők ebből előnyt akarnak kovácsolni, biztos vagyok benne.

Pribéli Csaba György települési képviselő: Ők anyagilag mennyit áldoznának erre?

Brezovcsik Béla települési képviselő: Semennyit, egy forintot sem. Ők azért adták át ezt a kéziratot, megbízták vele ezt a jó embert, hogy ő ebből egy kis anyagi tőkét kovácsoljon, tehát ez egy üzlet.

Pribéli Csaba György települési képviselő: Üzlet az biztos, de mire megszerkeszti.

Brezovcsik Béla települési képviselő: Kettőt visszaad a családnak azért, mert ott adta ki.

Pribéli Csaba György települési képviselő: Azért sok munka egy ilyet megszerkeszteni.

Brezovcsik Béla települési képviselő: Ha csak szó szerint átírja, meg beletesz egy- két dolgot, mint ami ebbe be volt, ez, amit megcsinált az volt, hogy átírta majdnem szó szerint, ahogy benne volt, tesz bele egy- két másolatot.

Dósa József polgármester: Az a baj, hogy sosem azt kell nézni, hogy neki mennyit ér, hanem nekünk mennyit ér, erről kellene beszélgetnünk, nem arról, hogy neki mennyi haszna lesz rajta, hogy őneki mennyi haszna lesz, nem azt nézzük, hogy nekünk mennyit ér. Ettől nagyobb butaság nincs, mikor azt nézzük, hogy ő ebből meggazdagszik.

Nagy Sándor alpolgármester: Csanádiak voltak többen, több generáció is.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Én így most ebbe nem megyek bele, nem tudom.

Nagy Sándor alpolgármester: Csak a névre én is fölkaptam a fejem.

Serfőző Lajos István települési képviselő: Nem olyan sok Csanádi János volt szerintem Tibolddarócon.

Dósa József polgármester: Akkor folytassuk az ülést az elfogadott napirend alapján.

 

Napirend tárgyalása:

 

1.) Szociális célú tűzifavásárláshoz kapott kiegészítő állami támogatás felhasználásával vásárolt tűzifából történő juttatás szociális rászorultsági és 2014. évi igénylése részletes feltételeinek rendeleti szabályozása.

Előadó:Dósa József polgármester,

dr. Molnár Sándor jegyző

/önkormányzati rendelet- tervezete a jkv.-hoz csatolva/

 

Dósa József polgármester: Még az előző testületnek volt lehetősége igényelni nekünk fát, 182 m3 fára adtuk be az igényünket, ehhez képest 86-ot kaptunk, amit már le is szállítunk holnap, tehát itt is lesz, és azt kell tudni, hogy 10 napon belül a szerződés megkötését követően nekünk határozatot kell hoznunk ahhoz, hogy megfeleljünk a kormány általi követelményeknek.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Kihirdetett rendeletünknek kell lennie erről.

 

Dósa József polgármester: Tehát azért kellett ezt a testületi ülést összehoznunk, hogy ezt minden évben megcsináljuk, amikor ilyen fát kell osztanunk, és akkor itt vannak a Belügyminisztériumnak a feltételei, hogy mit kell, tartalmazzon egy ilyen rendeletnek, amit a Jegyző Úr majd ismertetni fog.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Nem tudom, hogy ismertessem - e szó szerint, mert megkapták a képviselők, de azért a lényeget elmondanám. Van nekünk egy alaprendeletünk, amelyik még 2012-ben született meg, akkor még ez a fajta támogatás nem volt, de nyilván az Önkormányzat már akkor is érzékelte azt, hogy az emberek többségének gondja lehet télen a fűtéssel és alkotott egy rendeletet, hogy milyen formában ad tüzelő támogatást a rászorultaknak. Aztán megjelent minden évben úgy értve, hogy 2012 után, 2013-ban, meg ez évben is a BM. rendelet, amelyik megszabja azt, hogy kiket kell előnyben részesíteni ennél a tüzelő támogatásnál és ez most már visszaköszön ez évben is, tehát az elmúlt évben is úgy szólt, hogy a szociálisan rászoruló személyek és családok közül is előnyben kell részesíteni az aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, illetőleg lakásfenntartási támogatásra jogosultakat, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat, és mondja a BM. rendelet, amit szintén megkaptak az önkormányzatok, hogy szabályozni kell a feltételeket. Kicsit szerencsétlen ennek a megfogalmazása ugyanis igazándiból ők ugyanazokat a feltételeket hozzák, ami az elmúlt évben is volt, ezt a 2012-es rendeletünket már az elmúlt évben is az akkor hatályos BM. rendeletnek megfelelően módosítottuk. Olyan túl sok változás nincsen benne, de, hogy megfeleljünk annak a feltételnek, amelyik arról szól, hogy a 2014.évi feltételeket is szabályozni kell, és azt írják itt, hogy az elszámolásnál hivatkozni kell majd az önkormányzati rendelet számára, ezért szükségeltetik az, hogy ez évi dátummal is legyen ez a kérdés szabályozva és akkor ennek megfelelően készül el a tervezet. Külön kihangsúlyozzák azt a BM rendeletben is, illetőleg az Államkincstár által küldött tájékoztatóban is ott van, hogy a tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatás nem kérhető, tehát ez azt jelenti, hogy sem a tűzifa áraként, sem pedig a kiszállítás költségeként, és kéri a Kincstár azt, hogy ez a kitétel ez szerepeljen az önkormányzati rendeletben is, és akkor ennek megfelelően szerepel benne az, hogy szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatás nem kérhető. Na, most szerepel még itt ebben a tervezetben az, hogy ez a fajta támogatás csak kérelemre adható és a kérelemhez csatolni kell a rászoruló személy vagy az egy háztartásban élő család jövedelmére vonatkozó igazolást, mert hiszen, hogy ha szociális rászorultsági szempontokat kell nézni, akkor nyilvánvalóan legelsőként abból kell kiindulni, hogy milyenek a jövedelmi viszonyok.

 

Dósa József polgármester: Illetőleg még a fölső határt, hogy hány m3 adható.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Így van, azt is szabályozzuk benne, hogy 5 m3-nél nem kaphat többet egy személy, illetőleg egy család. Ez a veszély azonban nem áll fenn, mert a mennyiség, ez a 86 m3 ez nem igazándiból teszi lehetővé azt, hogy mi akár 1 m3-nél is többet adjunk, csak tájékoztatásképpen mondom, hogy az elmúlt évben 71 m3-re kapott az önkormányzat támogatást, tehát 71 m3-t vásárolt meg, és ez úgy lett szétosztva, hogy 62 fő kapott 0,5 m3-nyi mennyiséget. Nem, elnézést, 62 fő kapott 0,75 m3-t és 49 fő kapott 0,5 m3-t. Ha most bárki fával fűt, az tudja, hogy ez egy nagyon minimális mennyiség, mégis elég sok észrevétel volt, nyilván, hogy volt olyan, aki azt tette szóvá, hogy ő miért nem kapott többet, illetőleg voltak olyanok, akik azt mondták vagy azt tették szóvá, hogy egyáltalán miért nem kaptak. Ebből a megfontolásból készítettünk egy tervezetet, ami a Polgármester Úrnak az aláírásával menne ki és ebből mindenki megtudhatja azokat a legfontosabb feltételeket, amik alapján majdan a Szociális Bizottság dönthet ezekről a kérelmekről és mindenki eldönti azt, hogy a kérelmet beadja vagy sem. Na, most fontos hangsúlyozni azt, hogy aki kérelmet ad be, az nem biztos, hogy fog kapni tűzifa támogatást, mert ebben majd a bizottság lesz az illetékes és nézi az önkormányzati rendeletben megszabott feltételeket, meg nézi azt, hogy hány kérelem van bent, mennyi fa van, tehát nem lesz ez olyan egyszerű dolog. Én hirtelen ennyit akartam mondani.

 

Dósa József polgármester: Annyi, hogy február 25-ig kell kiszállítanunk ezt a fát és március 15-ig el kell vele számolni a Kincstár felé, de ennek bőven meg tudunk felelni, mert így közel volt, rakodón is, ezt el tudtuk intézni, Dénes segített nekünk és bekerült a fa. Első körben azt mondták, hogy ne is számoljunk rá karácsony előtt.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: És hangsúlyozni kell, hogy itt kemény fáról van szó, tehát megfelelő tűzifáról van szó és a másik az, hogy nem volt célunk az, hogy ezt átvigyük a következő évre, úgy is jön a karácsony, karácsonyt megelőzően tapasztalható az, hogy megnő a valamiféle önkormányzati támogatást, átmeneti segélyt kérő ügyfelek száma, úgyhogy ebből az apropóból is indokoltnak látszik az, hogy sor kerüljön erre karácsonyt megelőzően. Meg gyakorlatilag a Polgármester Úr, ahogy tájékozódott, az erdészet közölte azt, hogy most van megfelelő minőségű fa és ők ezt le tudják szállítani.

 

Dósa József polgármester: Ezzel kapcsolatosan valakinek valamilyen kérdése? Ilyen tartalommal el tudjuk - e fogadni?

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: A kiszállítást azt vállalnunk kell egyébként benne?

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Az önkormányzatoknak kell vállalni, tehát maga a támogatott az semmit nem kaphat.

 

Dósa József polgármester: Az önkormányzat, és ezért semmit nem kérhet.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: De vállalni kell?

 

Markó József Csaba települési képviselő: Az önkormányzat viszi ki.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Azt értem, de vállalni kell?

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Igen.

 

Dósa József polgármester: De benne is van valami a kiszállítással kapcsolatban.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Azt értem, hogy nem kérhetek érte, de vállalni kell - e?

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Mivel azt mondja a szabály, hogy a támogatottól semmiféle ellenszolgáltatást nem kérhetünk, tehát nem kérhetünk sem az árban, sem pedig a kiszállításban.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Azt kérdezem, hogy nekünk, kötelező - e az Önkormányzatnak vállalni a kiszállítást?

 

Dósa József polgármester: Itt van. Ha meghallgatjátok, akkor elolvasom.A tűzifa valamint a szén szállításával kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik. A rendelet erről határoz.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Mert ugye a lignitnél az más.

 

Dósa József polgármester: Az más, mert az nem szociális tűzifa.

 

Markó József Csaba települési képviselő: Azt, hogy hol van az átadási pont, azt nem rögzíti a rendelet, hogy a Tüzép előtt van az átadás vagy a lakásnál?

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: De próbálják már meg úgy értelmezni, hogy…….

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Úgy is van értelmezve, mert ha akarnánk, rosszul is lehetne értelmezni.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Na, tehát azt akarom mondani, hogy ne értelmezzük rosszul. A Polgármester Úr felolvasta, szerintem az elég egyértelmű.

 

Dósa József polgármester: Sőt, itt ki is tér, hogy szükség esetén közfoglalkoztatottak segítsék azon egyedülálló idős rászoruló lakosokat, akiknek nehézséget okozhat a támogatásként megítélt tűzifa aprítása. Tehát ilyen részletességgel tér ki.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Tehát akkor most innentől kezdve azt hiszem, hogy a házhoz történő szállítás az nem lehet kérdés.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: De eddig se volt kérdés.

 

Dósa József polgármester: Egy kérdésként fölmerült és válaszoltunk rá. Még valami ezzel kapcsolatosan? Akkor ilyen tartalommal el tudjuk fogadni? Sándor?

 

Nagy Sándor alpolgármester: Szerintem annyi könnyebbsége lesz így legalább a Szociális Bizottságnak vagy a kérelmet kiállítónak is, ha látják azt, hogy ebben meg vannak konkrétan határozva ezek az összeghatárok, hogy egyáltalán meg tudnak- e felelni ezeknek a feltételeknek vagy sem. A bizottságnak meg annyiból lesz könnyebb munkája, hogy ha beérkeznek azok a kérelmek, mellette a kereseti igazolások, akkor látják, hogy belefér- e az illető vagy nem.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Ez az elmúlt időszakban mindig így volt, tehát mindig volt valamihez kötve, nem csak úgy, hogy mindenki hozta nyakra - főre a 200 ezer forintos nettó jövedelmet vagy akármennyit, hanem mindig szabályozta ez a rendelet, hogy ki az, aki beadhatja. Ennek ellenére előfordult, hogy adtak be olyanok is, akinek az egy főre eső jövedelem ezeket meghaladta. Biztos vagyok benne, most is fognak beadni olyanok is. Az, hogy nem kap az egy másik dolog, de mindig szabályozva volt, hogy ki az, aki egyáltalán jogosult erre. És az elmúlt évben is így volt, hogy az önkormányzatnak kellett kiszállítani. Még annyit tennék ehhez hozzá, hogy megnézném, hogy Kalina Misi, Fekete Erzsike vagy sorolhatnám a többieket, hogy ha neki lenne a feladata, hogy elszállítsa vagy elszállítassa, hogyan vinné el. Tehát ezt azért kell tovább gondolni, mert, hogy ha egynek elviszem, akkor a másiknak is el kell vinni, úgyhogy ezt így kell nézni, hogy sajnos vannak olyanok, akik nem képesek saját magukról gondoskodni.

 

Nagy Sándor alpolgármester: És az előzőekben is körülbelül ilyen összeghatárokkal volt meghatározva?

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Szerintem ugyanezekkel az összeghatárokkal, ezt mindig egy rendelet szabályozta.

 

Dósa József polgármester: Az öregségi nyugdíjhoz van kötve.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Az évről évre változhat.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Ezeket nem mi találtuk ki, ez központilag…

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Maga az összeg az változhat, a százalék az ennyi volt Sanyi.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Azt azért nem árt figyelembe venni, hogy akik lignitet kaptak, azért figyelembe voltak véve azok a dolgok, hogy valaki semmit nem kap vagy valaki mind a kettőből kap.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Világos, ezt nézni kell majd a bizottságnak.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: De ha ebbe az összeghatárba belefér, akkor nem lehet elutasítani.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Hagy mondjam azt, tehát, hogy ha ezek a szabályok így vannak meghatározva, akkor is van a bizottságnak valamennyi mozgástere, tehát nem egyirányú utca ez. Ott olyan nagy értékű vagyontárgyakról van szó pl.: gépjármű, műkincs, nagy értékű tárgyi eszköz, amit otthon van.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Azt, hogy miért lehet elutasítani, hiába felel meg ennek, valahogy bele kellene fogalmazni, tehát, hogy kilőjük azt, hogy ne adjunk olyannak, akinek nagy értékű tulajdona van.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Most megmondom őszintén, tehát minden egyes kérelmet egyedileg kell elbírálni, hogy ha mi most ide valamiféle olyan általános dolgot akarunk beírni, ami elvileg számításba jöhet elutasítási indokként, lehet, hogy vonatkozni fog abból a nem tudom hány emberből, aki el lesz utasítva, mondjuk 20-ból állni fog 15-re, 18-ra, de lehet, hogy nem fog állni kettőre és akkor már gond van.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Lehet, hogy az a 20 nem adja be attól, hogy 15 tudja, hogy…

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Nincs ezzel semmi gond, de akkor írhatunk ebbe még egy kört.

 

Dósa József polgármester: Annyi, hogy azt bele kell írni, hogy 4-es számú, nem kell azt ott ki a másikban, 4.§ (2) bekezdése…

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Beleírhatjuk azt. Jó, ezeket össze tudjuk szedni tételesen, és fel tudjuk sorolni, hogy ez mit jelent.

 

Dósa József polgármester: Ezt úgy kell megoldani, hogy egy ilyen lapra ráférjen.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Be kell sűríteni.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Be kell sűríteni jócskán hozzá, mert ez így is visítva ment rá.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Mert itt van, hogy kaphat, de az nincs rajta, hogy ki nem kaphat.

 

Dósa József polgármester: Nem kell, csak a törvényre kell hivatkozni, és utána itt meg lehet mutatni, hogy ezért nem kapott valaki, ha esetleg lesz olyan közte, hogy nem kap.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Biztos, hogy lesz olyan közte, 100%.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Ennyire könnyítsük meg a bizottság munkáját.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Jó, nincs ezzel semmi gond.

 

Dósa József polgármester: Azt beemeljük majd.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Most majd megnézzük, hogy az szövegszerűen, tehát konkretizálva mit jelent ez, hogy az mekkora helyet foglal el, mert, hogy ha ez elférne, akkor én nem csak a törvény paragrafusát akarnám megnevezni ott, hanem le akarnám írni, hogy miről szól.

 

Dósa József polgármester: Jó, rendben.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Apró betűsnek be kell tenni.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Esetleg apró betűsbe is, persze, világos.

 

Dósa József polgármester: Jó, ez nem újdonság egyébként. Tehát aki ezt így el tudja fogadni, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Tehát azzal a kiegészítéssel, amit Jegyző Úr mondott?

 

Dósa József polgármester: Igen.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Az mit tartalmaz konkrétan, hagy halljam már.

Mondjuk én ezt így igazából el tudom fogadni, mert teljesen mindegy nekem.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Nincs nálam most ez a törvényszöveg. Tehát ez a szociális törvényben hosszan meg van fogalmazva, ott felsorolás van vagyontárgyaknál, ennél annyi.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Ez nem kell bele.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Ez akár így is elfogadható.

 

Dósa József polgármester: Ez hatalmas terjedelmű, azt bele lehet rakni, hogy azt hiszem 4.§, nem tudom melyik bekezdése volt, és akkor el lehetne mondani, mert az tényleg butaság lenne.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Annak nincs értelme, hogy felsorolni, elég az, hogy pl.: 2 millió forint fölötti autóm meg műemlék, meg ilyenek, annak nincs értelme.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Annak nincs értelme, persze.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Egyébként így, ezzel a szöveggel ugyanígy elfogadható. Na, most, hogy ha 1-2, 3 esetleg magasabb összegű beérkezik, akkor el kell utasítani, aztán kész.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Azzal nincsen gond, ne érts félre, azzal nincsen gond, ha magasabb összegű bejön, és akkor az sajnos egyértelmű.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Hanem akkor mivel?

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Hát, amit Jegyző Úr is mondott, hogy nagy értékű akármivel rendelkezik.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Ha nagy értékű akármivel rendelkezik, akkor behozza a nullás vagy a minimumbéres bejelentését és kész.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Azt fogjuk elutasítani pontosan az a lényege az egésznek.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Hány ilyenre számítotok, 15-re, 25-re, 50-re?

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Hát az már pont elég ahhoz, hogy értelmesen lehessen……

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Akkora ügyet csinálunk ebből az egészből.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: A szociális segélyezésnél, mindennél 2 millió forint értékű autóig semmit nem lehet kezdeni se étkeztetésben, semmibe.

 

Dósa József polgármester: Ha valakinek 2 millió forint értékű autója van?

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Igen. Attól függetlenül szociális étkeztetésre is jogosult, most akinek nincs háza, az meg nem fog fáért jelentkezni, pedig annak kéne.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Meg aki gázzal fűt, az se.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Csak ebből adódott az, hogy aki kapott szenet, annak nagyon mérsékelve lett utána a fának a juttatása és ezt egy mondattal meg lehet magyarázni bárkinek, hogy kétszer ne számoljon már azért ugyanazon juttatásra. A másik meg, Csaba, hiába erőlteted rá valakire a szenet, aki nem tud szénnel tüzelni. Joggal tart igényt majd arra, hogy mondjuk ő fából kapjon egy kicsit többet. A bizottságnak nincs megkötve a keze, hogy ha nem íratod le, hogy …

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Azt valószínű, majd figyelembe vegyük, igen ebbe igaza van, hogy aki szenet kapott, ha majd osztani kell és annyi lesz az igény, azt csak akkor tudom.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Azért azt elmondhatom az elmúlt 4 év alapján, hogy nagyjából az a 120 ember fog jelentkezni megint, aki tavaly is jelentkezett, meg azután is az fog jelentkezni, olyan nagy okosság nincs benne. Most a 86 m3 még jobb, mint a 71, és akkor elvileg …..

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: A szöveg az meglehetősen hosszú, tehát azt tudom mondani, hogy ……..

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Ne olvasd már végig.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Nem annyira hosszú, 1 perc alatt végig lehet olvasni. Azt mondja, a vagyon, ha a törvény másként nem rendelkezik, az a használható ingatlan, jármű továbbá vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 30-szorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 80-szorosát meghaladja azzal, hogy a szociális rászorultságától függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Apró betűbe összeszedni, beleírni.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Abba is bele lehet, senki nem fogja megérteni, ezt most mondom, senki sem.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Meg fogja érteni, akinek szól.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Én meg elmondom, tehát most is, mondhatom az 108, 120 ember, nyugodtan bele lehet írni az egészet, sőt, ki lehet másolni az egészet.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Nekem volna egy köztes megoldásom, ha lehet, egy javaslatom. Ezt a törvényre való hivatkozási szöveget a Szociális Bizottság az elutasító határozatába beleírhatja.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Akkor beleírjuk.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Jó. Tehát mindenféleképpen ésszerűnek tűnik az, hogy ha ezt így szó szerint nem is írjuk bele, de hivatkozunk a törvényre, és akkor majd, hogy ha elutasító döntésre kerül sor, akkor ki lehet bontani ezt az indokolásban. Szerintem maradjunk ebben, akkor jó?

 

Dósa József polgármester: Így van. Akkor ilyen formában megfelel ez? Kérem, akinek ez így megfelel, kézfelemeléssel jelezze.

 

 

 

A Képviselő - testület a jelenlévő és a szavazásban is résztvevő mind a hét tagja minősített többségű egyhangú szavazásával - 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - megalkotja a következő rendeletét:

 

 

 

 

 

Tibolddaróc Község Önkormányzata

Képviselő - testületének

7/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

a szociálisan rászorult személyek

és egy háztartásban élő családok

téli tüzelővel történő támogatásáról szóló

3/2012 (I.20.) önkormányzati rendelete módosításáról.

 

 

Tibolddaróc Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1.§ (2) bekezdésében biztosított hatáskörében - figyelemmel a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatását szabályozó 46/2014 (IX.25.) BM rendelet 2.§ (1) bekezdésében foglaltakra - a 3/2012 (I.20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

 

1.§

 

(1) A rendelet 2.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott, szociálisan rászoruló személyek és családok közül, a tűzifa támogatásra való jogosultság megállapításánál előnyben kell részesíteni az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására- a lakásfenntartási támogatásra jogosultakat, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.

 

(2) A rendelet 2.§ - a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

 

(5) Szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatás nem kérhető.

 

2.§

 

Téli tüzelő támogatás kérelemre adható, amihez csatolni kell a szociálisan rászorult személy vagy az egy háztartásban élő család jövedelmére vonatkozó igazolást.

 

3.§

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Tibolddaróc, 2014. november 14.

 

 

Dósa József sk.dr. Molnár Sándor sk.

polgármester jegyző

 

 

2.) Indítványok, javaslatok

 

Dósa József polgármester: Nekem volna egy pár közlendőm, ami azt gondolom, hogy fontos. Átadás-átvétel, az Önkormányzat átadása-átvétele az még mindig zajlik, már nagyjából úgy látjuk, hogy rendbe tudjuk tenni. Nagyon nem voltak rendben a leltárak, tehát újra kellett leltározni mindent, mert nagyon régen nem vezették ki, még a régi traktorunk leltára van stb., de ezt már megcsinálgattuk. Még egyedül a kataszteri leltár várat magára, azt Csaba magára vállalta, hogy Ő azt végig nézi. Elértünk odáig, hogy a számlákat tudtuk aktualizálni vagy nem is tudom, ésszerűen beárazni, és úgy gondoltuk, hogy van olyan lehetőségünk, hogy ne parkoltassuk a számlán a sok pénzünket, átraktuk megtakarításba, 6 millió forintot hozzáraktunk a 9 millió forinthoz, úgyhogy most 15 millió forintunk van értékpapírban. Azt gondolom, hogy ez jó hír. Bármikor ki lehet venni, nem sérül a másik 9-nek sem a kamata, tehát pénztől nem fogunk elesni. Azt gondoltuk, hogy az legalább kamatozik, a számlán meg abszolút semmit. Akkor arra gondoltam, hogy van olyan lehetőség. Most a Dénessel beszélgettem, hogy ipari fát tudnánk vásárolni, az szerintem 2,5 m-es rönkökben van, 20 ezer forintért m3-ét. Nem- e kellene meggondolnunk, főleg így, hogy pénzünk is van, a pince oldalra bútorokat építeni belőle?

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Az ipari fán mit értünk? Milyen fafajtát? Tölgyet, bükköt vagy mit?

Dósa József polgármester: Ez tölgyfa. Ez görcsmentes. Többet ér, mint a fűrészelt fenyő, talán jobban is illik oda, mint a gyalult fenyő, meg azért csak tartósabb. Akár szemetest kialakítani, szemetes helyeket, meg pihenőket, padokat építeni ebből. Én azt gondolom, erre kellene, hogy igényt tartsunk. Ide fogják egyébként Dénesék beszállítani, ahol a mi fánk is van, és onnan ki is lehetne válogatni. Egy picivel többe fog kerülni, mert ez a rakodó ennyi, tehát a fuvardíjat még nekünk ki kell fizetnünk.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Mennyi m3-e?

 

Dósa József polgármester: 20 ezer forint.

 

Nagy Sándor alpolgármester: De ide tárolnak le magunknak?

 

Dósa József polgármester: Ide tárolnak le maguknak és akkor abból Janika kiválogatná az olyat, ami megfelelő, mert nekünk nagyon vastag nem felel meg, mert azt már gatterra kell vinni, amiből bútort tudunk készíteni, meg ilyen dolgokat.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Mennyit gondoltál?

 

Dósa József polgármester: Nem tudom, azt majd Jani megnézi, el kell döntenünk, hogy hová akarunk, mennyi padot akarunk, mennyi szemetest akarunk kiépíteni. Szerintem mindenképp olcsóbb, mint a fenyő és tartósabb is.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Hát nem tudom, mert az akác sokkal tartósabb.

 

Dósa József polgármester: Csak az a baj, hogy akác nincs.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Hát jó, én meg azt ajánlom mindenkinek, hogy csináljon egy próbát paddal vagy valamivel, öt év alatt széteszi az idő, bármivel van kezelve.

 

Dósa József polgármester: A tölgyet.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Tölgyet, bükköt.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Meg azért szakmailag le kellene egy kicsit gondolkodni rajta, hogy még tegnap rajta fütyült a rigó, jövőre meg mi ebből bútort akarunk csinálni, ez nem megyen. Tehát ezt el kell felejteni.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: El kell vágni és szárítani.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Egy az, a másik meg ott van egy 3 m-es rönk, mit tudunk vele kezdeni.

 

Dósa József polgármester: A kácsiak így vásároltak és ők abból építik a bútoraikat mindenhol.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Hát, ha ez akác lenne…..

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Mondjuk az jobban viseli a szárazságot.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Nem tudom, attól függ, hogy milyen bútort….

 

Dósa József polgármester: Mondjuk az nem 20 ezer forint, de valahol el kell kezdeni.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Abból körülbelül 2 év múlva tudsz építkezni, ha felvágja, ugye? Ha most felvágja és kiszárítja.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Attól függ, hogy mit akar belőle az ember.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Meg megfelelő helyen kell tárolni hozzá.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Ha az akác lenne, egy percig nem volna szabad gondolkozni rajta, a tölgy az jó a tűzre, de másra nem nagyon.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Jó, én azért kérdeztem meg, hogy milyen fafajtáról van szó.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Jó az egy ideig, meg szép is egy ideig, csak az a baj, hogy ez nem tartós.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: A bükkfa tartósabb lenne.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: A bükkfa is, az a baj ….

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Még csak felületkezelést se lehet rajta megoldani, nem lesz kiszáradva, dob le mindent.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Ha nincs megfelelően tárolva, penészedik, rohad a közepe.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Ledob akármit, nem vesz be magába semmit.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: 2 m3- t lehet venni, 5-öt is lehet venni, aztán meg kell próbálni, hogy mire lesz jó.

 

Dósa József polgármester: Nyilván majd Janikával kell megbeszélni, mert még ővele sem beszéltem, ma voltunk kint ezt megnézni.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Az sem mindegy, milyen vastagságra van felvágva, hol lehet tárolni, szellős helyen, szél járta helyen kell tárolni, hogy megfelelően száradjon ki. Ez nem úgy van, hogy beteszem egymás tetejére rakva, ezt be kell megfelelően úgy rakni, ahogyan kell.

 

Dósa József polgármester: Szerintem Ő ért hozzá, hogy kell.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Ezt az asztalos meg tudná mondani.

 

Dósa József polgármester: Meg, hogy alkalmas - e egyáltalán rá, mert csak tölgyfa van. Én is akácot akartam, de azt mondta, most nincs akácuk.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Hát, ha úgy is meg van ez a lehetőség, ezt gondolom bent meg tudnánk nézni, akkor gondolom még van idő eldönteni.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Kivágsz mondjuk egy 7 cm-szer 4,5 cm-es csíkot belőle, csinálsz belőle egy padot és akkor egy fél év múlva meg a végén be fog repedni 15 cm-t vagy az egyik vagy a másik végén.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Oké, értem, persze.

 

Dósa József polgármester: Janikát meg fogom kérdezni, hogy mit mond erre. Szerintem közülünk ő ért a legjobban hozzá és akkor majd visszatérünk rá, mert ide fogják beszállítani. Jó. A védőnőnek van olyan gondja, hogy szeretne vásárolni hosszúságmérőt, meg látásvizsgálót. Ez összességében olyan 20 ezer forint, mondtam is neki, hogy ezt rendelje meg, mert ez kell. Kedden voltam az Észak - Magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás testületi ülésén Mezőkeresztesen. Biztosan emlékeznek rá a régiek, hogy erre mi tettünk egy szándéknyilatkozatot július nem tudom hányadikai ülésünkön, hogy oda szeretnénk csatlakozni és akkor ott elhangzottak új dolgok a hulladékkezeléssel kapcsolatosan, tehát július 1-jén határoztunk erről vagy hoztunk döntést. Ez a társulás már működik 32 önkormányzattal, 2 új jelentkező lenne, mi meg nem tudom, ki a másik. Még a törzstőkével is baj van, még azt sem sikerült mindenkinek befizetnie, de ígéretet tettek, hogy ezt fogják pótolni, akik még nem fizették be. Ott az hangzott el, hogy nagy valószínűséggel még sem lesz, tehát egyszer megpályáztatták, a közbeszerzést megindították, hulladékkezelő céget kerestek volna, de nem járt sikerrel a közbeszerzés, most meghívásos alapon elkezdték lebonyolítani a következőt, azt mondták, valószínűleg az sem fog eredményt hozni és a Kormány már, most nem tudom, hogy hozott - e már erről döntést. Itt az volt az információ, hogy 2015. december 31-ig meghosszabbítják ezt a kijelölést, tehát valószínű, hogy minden úgy fog menni, ahogy eddig is ment, ki fognak nekünk jelölni egy szolgáltatót, aki el fogja végezni ezt a szolgáltatást.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Vélhetően azt, aki most is végzi.

 

Dósa József polgármester: Igen, de ettől függetlenül mi majd január 1-jén tudunk csatlakozni ehhez a társuláshoz és olyan kötelezettségeink vannak, hogy mivel január 1-től szelektív hulladékgyűjtést vezetett be a Kormány mindenhol, családi házaknál, ezért erről határozatot kell hoznunk.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Rendeletet kell majd módosítanunk.

 

Dósa József polgármester: Nem jó a mostani rendeletünk?

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Ez a szelektív hulladékgyűjtés kapcsán csak a hulladékgyűjtő szigetet említi, tehát ezért kiegészíteni kell, hogy házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről szólna.

 

Dósa József polgármester: Ezt úgy képzelik el, hogy zsákokban akarják gyűjteni a szelektív hulladékot, lenne egy zsák, megszűnne ez a gyűjtő sziget, itt csak üveget gyűjtenének. Nyilván ha az önkormányzat kéri, hogy továbbra is megmaradjon a plusz szolgáltatás, amiért az önkormányzatnak fizetni kéne, csak az üveggyűjtés maradna ott, a szelektív gyűjtés a házaknál lenne, zsákokat helyeznének ki, különböző színű zsákokat, lenne zöld hulladéknak egy zsák, lenne papírnak, PET palacknak egy zsák, és lenne fémnek egy zsák. Kéthetente vinnék a szelektív hulladékot, kéthetente a kommunális hulladékot, ez már január 1-től indul, tehát törvény van erre, tehát január 1-től ezt már így indítják. Úgyhogy erre majd fel kell készülnünk, tájékoztatni kell a lakosságot, meg meg kell hozni a rendeletet, hogy ők az állami támogatásra jogosultak legyenek. Tehát most úgy működik ez a hulladékszolgáltatás, hogy ugye kifizettük, tehát ha továbbra is kihelyezős alapon megy , akkor ugye több nem lehet a díj mértéke, mint ami eddig is volt. Ugye a plusz költségeket az Állam állja, tehát ő teszi hozzá mindaddig…

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: 2015-ben legalább.

 

Dósa József polgármester: 2015. december 30-ig úgy néz ki, úgyhogy most megint „nyújtják a rétest”, ezt mondták el ott nekünk, hogy tájékoztassuk a lakosságot. Egyébként ennek a tagságnak a díja 20 Ft/fő, most egyébként kettő hulladék társaságnak vagyunk a tagja.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Még ennek nem vagyunk, szeretnénk a tagja lenni.

 

Dósa József polgármester: A hevesihez viszont 100 ezer forintot fizetünk, azt hiszem évente, az éves tagdíja. Tehát ez lényegesen olcsóbb lenne nekünk, csak a fele, és a szelektív, tehát a zöld hulladékot azt április elejétől október végéig gyűjtenék csak, utána nem, tehát ez a tervezet. Most kaptunk is egy ilyen mintát.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Sajószentpéterről.

 

Dósa József polgármester: Csak az nem nagyon adaptálható, mert ott van társasház, a társasházaknál meg lehet hagyni ezeket a hulladékszigeteket, mert ott továbbra is úgy történik a szelektív hulladékgyűjtés, de családi házas övezetben nem. Erről én ennyit szerettem volna elmondani. Ott határozatot hoztak arról, hogy fogadnak bennünket új csatlakozókat, tehát oda mehetünk január 1-től.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Tehát úgy hívják ezt a szelektív hulladékgyűjtést, ami kiterjed az egyes lakóingatlanokra, úgy aposztrofálják itt, hogy házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés, és akkor ehhez biztosítanák a zsákokat.

 

Dósa József polgármester: Igen. Mondjuk az érdekes lesz, hogy kéthetente fogják elvinni a zöld hulladékot, nem tudom, abba a zsákba mi lesz.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Az rohadni fog.

 

Dósa József polgármester: Azt fogja eredményezni, hogy egyszerre fogjuk vágni a füvet mielőtt jön a kukás autó, és akkor rakjuk bele a zsákokba, aki esetleg nem tudja máshová tenni.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Úgy van Sajószentpéteren szabályozva, hogy elkülönítetten gyűjtik a műanyagot és a papír hulladékot, a fém hulladékot továbbá a háztartásban képződő zöld hulladékot.

 

Dósa József polgármester: Itt nem lehet válogatni, a törvény január 1-től ezt kimondja, hogy így kell folytatni a hulladékgyűjtést. Tehát ezt csak tájékoztatásképpen mondtam, nem tudom, hogy ezt mikor….

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Ezt meghozhatjuk még ebben az évben.

 

Dósa József polgármester: Nincs más lehetőség.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Nem így kell, hanem erre van lehetőség.

 

Dósa József polgármester: Nincs másra lehetőség.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Hogy ha én most nem akarom beletenni a zsákba a füvet, akkor nem fogom beletenni.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Egyébként én egy kicsit tartok tőle, mégpedig amiatt, mi jelenleg is szelektíven gyűjtjük a szemetet, négyen lakunk egy háztartásban és a kukánk, azt mondom, hogy minden héten megtelik. És mi van akkor, hogy ha mondjuk kéthetente jön a kommunális hulladékért az autó….

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Egy pillanat. Tehát ebben a sajószentpéteri mintában, amit ajánlanak nekünk, hogy így szabályozzuk le, abban a normális, kommunális hulladékot elviszik hetente, tehát csak a szelektíven gyűjtött hulladékot viszik két hetente.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Mást hallottam. Tehát én azt hallottam, hogy minden egyéb, a kommunális hulladék is két hetente lesz szállítva. Tehát én jelenleg is szelektíven gyűjtöm a szemetet.

 

Dósa József polgármester: Jelen pillanatban hetente kétszer hordják a kukát Sajószentpéterről.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Hetente kétszer? De miért? Ezt nem értem.

 

Dósa József polgármester: Nem tudom. Tiszaújvárosban mindennap.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Biztos bizonyos utcákban. Az én szemetem elviszik ma, az holnapra nem termelődik újra. De én emiatt egy kicsit aggódom. Tehát, hogy ha mondjuk én jelen pillanatban is, ugye egy 4 fős háztartásban szelektíven gyűjtöm a szemetet és a kukám hétről hétre tele van. Éppen ma vitték el, tele volt a kukám, múlt héten is tele volt a kuka, és csak oda illő tárgyak vannak benne, azok a dolgok, ami a kommunális hulladéknak megfelel. Mi lesz akkor, hogy ha mondjuk, kéthetente viszik, akkor én hova vigyem a szemetem. Biztos, hogy megtelik, tehát, ha most megtelik akkor is meg fog telni, mert abból már nem nagyon tudok mit kivenni.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Tehát azzal nem számolunk, csak azzal számolunk, hogy a műanyagot, a papírt, illetőleg a fém hulladékot és a zöld hulladékot viszi kéthetenként ezt gyűjtik szelektíven, az összes többit hetente.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Az más, mert az előbb mást hallottam.

 

Dósa József polgármester: Én ebben nem vagyok biztos, egyébként.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: De Jóska, ez is így szól itt, olvasom. A közszolgáltató a települési szilárd hulladék begyűjtéséről heti rendszerességgel, az általa előre meghatározott időpontban, szállítási naptár szerint köteles gondoskodni. Tehát ez van a sima kommunális lakossági hulladékkal, az összes többi, amiről beszéltünk….

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Azt két hetente.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Így van.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Tehát, ha ez mondjuk így lenne hetibe, akkor én a szemét szállító cég vezetőjével szívesen leülnék beszélgetni, jöjjön el hozzám egy hétre, nézze meg, hogy hogyan válogatjuk a szemetet, és nézze meg, hogy mi szemét képződik, és még nem beszélünk nyárról.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Most a szolgáltató akkor minden önkormányzattal külön fog szerződést kötni a szállítási feltételekről?

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Nem, mert ez úgy nézne ki, hogy aki tagja ennek a keresztesi székhelyű társulásnak, ott gyakorlatilag az önkormányzatok megbízták a társulást, hogy a társulás, mint jogi személy kössön közszolgáltatási szerződést, valamennyi, a társulásba tagként részt vevő önkormányzat ellátására nézve, hogy mindenhol elvégezzék.

 

Dósa József polgármester: Tehát köthet egyébként mást, csak az plusz szolgáltatás. Megtarthatjuk mi azt a szigetet, csak azért az Önkormányzatnak fizetnie kell, hozathatunk kukát, mint a nagy városokban, csak az plusz szolgáltatás. Tehát lehet mást elkérni ezektől, csak az mind plusz pénzt fog jelenteni.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Nagyon nem értek vele egyet. El kell, hogy mondjam, 2012 decemberében változott a hulladéktörvény. Kellett egy kis idő, míg az emberek rászoktak erre a hulladékszigetre, most már mindenki oda hordja a szemetét, és most megszüntetik. Lehet, hogy kényelmesebb lenne otthon válogatni a szemetüket egyik zsákból a másikba, csak akkor hogyan. Az egész udvar zsákokból fog állni?

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Megmondom őszintén, hogy én magát a zsákot, mint eszközt nem tartom megfelelőnek, gyenge, sérülékeny. Tehát azt tudom mondani, hogy azokban az országokban, ahol komolyan csinálják ezt és tudom mondani Németországot, ott a szelektív gyűjtés a magánszemélyeknél is kukákba megy, méghozzá más - más színű kukákról van szó, és ők ezt precízen, nagyszerűen betartják, működik náluk.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Nem kell messzire menni, Harsányban ugyanez van, kék kuka, sárga kuka. Egyiket viszik kedden, a másikat viszik szerdán. A sárgában mondjuk nevezzük, teljesen mindegy melyik színűbe, egyikbe beleteszik a műanyag üveget és a papírokat, könnyen szétválogatható. Erre van is egy technológia, minden hulladékgazdálkodó szervezet ezt már réges - régen külön válogatták, a másikba megy a kommunális hulladék és heti szállítás van.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Igen. Azt tudom mondani, hogy nemrég vezették be Vattán azt, hogy zsákot adnak a műanyagnak, hogy azt pakoljuk külön, meg a PET palack tartozik még ebbe a körbe és a kérés az, hogy kimosott állapotban mindent. Na, most ettől tudok agybajt kapni, amikor megiszok egy sört és hallom az asszonyt, hogy mossa.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Akkor otthon kell hulladékszigetet kialakítanunk, igaz? Vagy, hogy ne férjen hozzá a kutya, a róka, meg semmi más, mert ha én összegyűjtöm a szemetet megfelelő módon, átjön a szomszéd kutyája, ugyan úgy el fogja vinni a szemetemet vagy szétszedi.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Sérülékeny a zsák és a súlytól is könnyen szétmegy.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Csak még egy mondatot, mert szerintem már nagyon elébe megyünk itt a dolgoknak. Jó múltkorába voltam Kácson, egyszer volt kitéve a zöld zsák, sok helyen, meg a kuka.

Tudva lévő dolog, hogy egy bükkábrányi vállalkozó szállítja, beöntik a szemetet, rádobják a zsákot, ennyi, de szétválogattuk.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: De akkor mi értelme volt szétválogatni? Semmi. Akkor csak dolgoztatják az embereket, nem? Külön kellene, az egyiket lehetne tenni simán platós gépkocsira, zsákba, úgy ahogy be van kötve, nem?

 

Nagy Sándor alpolgármester: Azért volt jó a sziget, amit Béla is mondott, az a kár, hogy megszüntették az embereknek, inkább ebből kellett volna többet elhelyezni a településeken, mert ott tényleg kijön a kocsi és úgy szedi, hogy felveszi az egyik konténert, beleürítette egy helyre. Nem úgy, hogy egy nagy platóra beleüríti az összeset, hanem külön - külön, és akkor ennyi.

 

Markó József Csaba települési képviselő: Kukát nem lehet igényelni csak zsákot?

 

Dósa József polgármester: Azt úgy gondolják, hogy ők január elején, amikor a kommunális hulladékot gyűjtik, akkor minden postaládában hagynak ilyen zsákokat és mindig amennyi zsákot kirakunk, annyit raknak ki.

 

Markó József Csaba települési képviselő: Az a kérdés, hogyvan - e rá lehetőség, hogy kukát kérjünk, ne zsákot?

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Hát nincs, mert lehet, hogy nem is olyan kocsival szállítanak.

 

Dósa József polgármester: Itt zsákról beszéltek.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: A kukáknak más az ára.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Nem csak a kukának más az ára, most már a szemét után lerakási díjat kell fizetni a szemétlerakó helyeken. Itt ez változtatta nagyban a gyűjtésnek a módját, meg a feltételeit, tehát ezt tudni kell.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: És ő ezt még visszanyeri rajtunk.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Így van. Hiába próbáljuk, tehát itt a szemétből ők pénzt csinálnak, üvegeket, papírokat, mindent kiválogatnak. Végig megy egy futószalagon, állnak mellette közalkalmazottak, és ami használható, azt mind kiszedik, azok be sem kerülnek oda. Tehát ezt így nézzük, hogy ezekből óriási pénzt összegyűjtenek. Ugye a hulladéklerakó helyeken is fizetni kell a lerakási díj után. Ez meg van határozva, hogy 30 euró tonnánként, azt hiszem, de lehet, hogy butaságot beszélek, utána kéne, hogy olvassak, de van díja.

 

Dósa József polgármester: Jó, akkor mehet a következő, ami még nekem van? Ifi klub, ugye bérleti díjat kell fizetniük azoknak akik ott szórakoznak, illetve akik a tornaszobát használják. Nem tudom, szükség van- e erre? Azt sem nagyon látom, hogy volt ez lekönyvelve, kitől volt szedve, kitől nem volt szedve ez a 100 Ft alkalmanként, illetve a tornaszobában óránként. Ér- e annyit nekünk, hogy kínlódjunk vele? Tehát azt se látom, hogy tudnánk mindenkitől beszedni, azt se látom, hogy eddig hogy volt beszedve. Azt hallottam, hogy ettől szedték, attól nem szedték, néha szedték, néha nem szedték. Én azt javasolnám, hogy szüntessük meg ezt a díjat, mert értelme nincs, szerintem, azért a havi nem tudom hány száz forintért, ez a baj, azt sem tudom.

 

Nagy Sándor alpolgármester: A napokban voltak bent, akkor fizettek még be 4500 Ft-ot.

 

Dósa József polgármester: De azt se láttam, hogy kitől, ki szedte, ki írta alá, tehát semmit. Ezt rendesen hivatalossá tenni, szerintem többe fog kerülni a papír, mint amit be tudunk szedni.

 

Markó József Csaba települési képviselő: Számlát kellene róla adni.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Az már így van.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Mondjuk nyilván az, hogy a fiatalok is oda járnak, kibérlik úgymond ezt az Ifjúsági Klubos helyiséget, azt se tudod igazándiból pontosan megnézni, hogy na, most hány ember ment be, hány ember jött ki. Nem is ez a célja ennek szerintem. Viszont azt a lehetőséget nem kéne kizárni, hogy akik ott olyan tevékenységet akarnak folytatni, akink abból bevétele származik, az fizesse a bérleti díjat a helyiségért. Tehát, ha az most bármelyi árus vagy bármelyik, egy olyan valaki…..

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Vállalkozó, csontkovács.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Van ott jóga is, meg van ott torna is, meg minden más. Fizetős jóga.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Jóga is vagy akármi más.

 

Nagy Sándor alpolgármester: De az hogy történik?

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Úgy, hogy elmennek és fizetnek annak, aki tartja a jógát. 100 Ft-ot azért, hogy a helyiségbe bemehetnek és fizetnek neki 400 vagy 500 Ft-ot, nem tudom, alkalmanként.

 

Nagy Sándor alpolgármester: És a jógás az nem fizet nekünk semmit?

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: De, a jógás is fizeti a 100 Ft-ot. Tehát ő is úgy van, hogy adja a 100 Ft-ot, akik járnak, most tételesen az én feleségem elmegy és fizet 500 Ft-ot, ebből 400 a jógásé, 100-at pedig a terem használatáért. Egyetlen egy baj van. Sokat foglalkoztunk az elmúl 4 évben ezzel vagy amióta elkészült az Ifi Klub. Egy biztos, ha bárki kikéri, azt nem lehet tudni, hogy 20 ember van ott vagy 70 ember van, soha nem tudta senki, soha nem fogja tudni senki. Konkrétan 20 ember kéri, akkor is be fog menni oda olyan ember, akinek nem kellene bemenni. Na, most a terem az más, most azt mondom, hogy egész testületi ülést is megélhetne, tehát egy biztos, hogy ennek soha nem volt megfelelő gazdája sem a kikérésnél, sem az átadásnál, sem a visszavételnél. Itt volt már leszakítva a függöny, csak éppen le nem égett, volt összehányva a fal. Azért is azt mondom, hogy valamennyiben hozzájárulok mindezeknek az elhárítására, volt kitörve az ablak, sorolhatnám még a felmerülő hibákat, felszakítják a linóleumot, összetörik a széket. WC papírt lehet belőle venni, lehet ezt egy kulturált helyként úgy üzemeltetni, ahogyan kell, csak oda kéne erre figyelni valakinek. De az úgy nem megy, hogy bejön érte valaki, itt a kulcs vidd el és akkor nem nézem meg, mit adok oda, amikor visszahozta a kulcsot, akkor beteszem a fiókba és nem nézem meg, hogy mit vettem át. Ehhez kéne egy olyan ember, aki ezt felügyeli megfelelő módon.

 

Dósa József polgármester: Én ezt meg fogom tenni egyébként, oda adom a kulcsot, átveszem, ez nem kérdés, de azért egy embert foglalkoztatni ott, hogy nézze, hogy hányan mennek be stb.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Nem kell foglalkoztatni.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Józsi, ne vegye senki magára, ott van a két könyvtáros, az igaz, hogy nem hozzánk tartozik, de nagyon jó a munkahelyük.

 

Dósa József polgármester: Az egyik hozzánk tartozik.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Most ez nekem újdonság, mindegy, akkor rájuk kell bízni az egész Szabadidőközpontnak a működését.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Benne az Ifjúsági Klub működtetését.

 

Dósa József polgármester: Én azt magamra vállalnám, én rendőröket fogok oda vinni, hogy ha ott baj lesz. Tehát én rendőrségi feljelentést fogok tenni, engem nem fog érdekelni, ki kérte el, tehát én szívesen magamra vállalom, én fogom oda adni, én fogom átvenni.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Én a magam részéről elmondtam már egyszer, most is elmondom, hogy kell a fiataloknak egy olyan hely, ahol szórakoznak. Én Mezőkövesdre hordom őket, viszont volt már itt aláírásgyűjtés, te is nagyon jól tudod, mert aláírtad, Csaba is aláírta, kell egy ilyen hely, elmehetnek másfelé is, bárhová elmehetnek, szükség van egy ilyen helyre. Viszont kell egy olyan ember, aki ezt oda adja úgy, hogy átnézem, nézzük körbe, meddig tart azt a két helyiséget végigjárni, mit vesztek át, és amikor végez, akkor ugyanúgy átnézem, na, öreg ez nem így volt, mert ott van egy csík vagy valami. Nyilván nehéz az ott szórakozóknak megálljt parancsolni egy bizonyos állapot után, de valakinek ezt el kell vállalni, nincs mese.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Akkor csinálni kell egy házirendet is.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Az van. Amikor mondjuk, ott bent van egy ittas fiatal, én magam is küldtem már oda whiskyt, mindegy, hogy mit, kólát, bort, pálinkát, minden egyebet, ha nem engedik be, akkor is be fogják vinni, ha mondjuk……

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: A házirendben többek között szerepel, hogy szeszes italt bevinni tilos, dohányozni tilos.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Jó, bemegy akkor ittasan, teljesen mindegy, egy idő után már nem lehet nekik parancsolni, mert mindenki erősebb a másiknál, mindenki okosabb a másiknál. Úgy kell oda adni a helyiséget, hogy nézzük át közösen.

 

Dósa József polgármester: Ez teljesen egyértelmű.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Ez így soha nem valósult meg, utána jöttek a problémák, mindenki ezzel foglalkozott.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Ezt valakinek el kell vállalnia.

 

Dósa József polgármester: Mondom, én ezt elvállalom, ezt a részét én elvállalom. Azt a részét nem tudom elvállalni, hogy ott megnézem, hány ember szórakozik, mennyi ment be, kifizették- e a 100 Ft-ot, én ezt nem látom, hogy bárki is be tudja hajtani. Én nem látom értelmét magam részéről, ezt a 100 Ft-ot szedni.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Én azt mondom, hogy amikor valaki kikéri, akkor kérek egy 2000 Ft-os összeget akár vagy 1000 Ft-os összeget.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Igen. Akkor egy összeget adni, nem főben, hanem terembérlet legyen, ha Ifi Klub kell, meg kell viszont állapítani egy összeget, hogy 5000 Ft egy estére.

 

Dósa József polgármester: Tudjátok mi a nevetséges? Én ezt már sokszor elmondtam, a Bor Klub, a Népdalkör, nagy családosok, Idősek Klubja nem fizet, a fiataloktól meg kérünk, tehát ez nevetséges.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Akkor következetesnek kell lenni.

 

Dósa József polgármester: És az a miénk, mindenkié az az épület.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Hát erről van szó.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Akkor tőlük sem kérnénk, de akkor azoktól sem kérnék, akik elmennek jógázni, fizessen a jóga oktató terembérletet.

 

Dósa József polgármester: Ezt mondom.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Ezt mondja Józsi.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Erről beszéltünk.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Viszont, akinek kiadom a helyiséget, tehát legyen egy felelős, aki kiadja, és akkor legyen egy felelős, aki visszaveszi és minden ott okozott vagy előforduló kárért vállalja a felelősséget.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Jó, csak itt a gond abból van, hogy a károsodások az ifjúság ténykedése kapcsán következnek be, a Nyugdíjas Klub nem tesz kárt semmibe, a Bor Klub nem tesz kárt semmibe, a jógások se tesznek kárt semmibe.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Nem, a jógások nem ott vannak, ők a másik helyiségben vannak.

 

Dósa József polgármester: Tehát ez az én javaslatom, aztán nyilván, ha nem így gondolja a többség. Én nem kérnék ott senkitől pénzt, viszont szigorúan oda figyelnék. Ha ott a falon egy cipő nyom van, én nem ővele fogom lefestetni, hanem mi lefestjük, és ki fogjuk számlázni neki és kifizettetjük. Tehát én ezt így gondolom, én ezt így fogom csinálni. Lehet, hogy nem fogja senki elkérni a harmadik után, de én ezt így fogom csinálni.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Ez a házirend, ez, ami egyébként készült az előző időszakban ez……..

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Ez egy teljesen értelmezhető, nagyon helyt álló.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Rövid.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Mondjuk ez egy oldal?

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Igen.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Egy oldal.

 

Dósa József polgármester: Ki is van rakva vagy legalábbis ki volt, nem tudom, ki van - e.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Akkor, amikor a kulcsot átvették, ott a házirendet írja alá, azt tudomásul vettem, kész, aláírta, elvitte a kulcsot, visszahozza.

 

Dósa József polgármester: A Bor Klub összejövetelt tart és viszik be a bort, akkor ők sem vihetnek be alkoholt, tehát ez is hülyeség.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Nem arról szól, nyilván egy Bor Klub azért másképp viselkedik, mint a fiatalok, amikor odabent vannak. Tehát én a magam részéről már a múltkor bezárattam volna az egészet. Tudom, hogy szüksége van a fiataloknak, kell hely szórakozni, csak ezzel foglalkozunk, már évek óta erre megy el az energiánk.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Töröljük el ezt a 100 Ft-ot.

 

Dósa József polgármester: Na, akkor, hogy ha valaki azzal egyetért, hogy eltöröljük a 100 Ft-ot, és én azt bevállalom, hogy ha bármilyen baj lesz ott okozva …….

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Azt kéne valakinek bevállalni, hogy ki az, aki átadja a helyiséget, aki kikéri…….

 

Dósa József polgármester: De most mondom, hogy elvállalom, ha én nem érek rá, szerintem Sanyi biztos el fogja, mert nem leszek mindig a faluban.

 

Nagy Sándor alpolgármester: De egyébként az nem rossz ötlet, amit te mondtál Lajos, hogy a könyvtárosok……

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Most én nem akarok semmit mondani, mert, ha kikapcsolod, akkor mondok valamit.

 

Dósa József polgármester: Ne kapcsoljuk ki.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Akkor nem kell, akkor teljesen mindegy, nem valószínű, hogy agyon dolgozza ott a két könyvtáros magát egész nap, én legalábbis úgy gondolom, de ha valaki nem úgy gondolja, akkor most mondja, mert be van kapcsolva.

 

Dósa József polgármester: De nem az a baj Lajos bá.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Akkor mondjad, hogy te is egyet értesz azzal, amit én mondok.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Én azzal értek egyet, amit azzal kapcsolatban mondtál, hogy a Patakmenti Iskolában……

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Világos, meg lehet kérni őket, hogy figyeljenek oda erre a dologra.

 

Nagy Sándor alpolgármester: A Patakmenti Iskola jelen pillanatban úgy van nyitva, hogy nyitva van szombaton is, meg nyitva van vasárnap is.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Így van.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Odabent a 2 hölgy közül valaki, vagy délelőtt, vagy délután, de biztos, hogy ott van. Tehát, ha vasárnap kitakarítják ezek a fiatalok vagy bárki ezt a helyiséget, ott megtalálnak valakit, az az illető átmegy vele, végig nézi, most legyen ez a két dolgozó közül bármelyik és azt mondja, igen, fölírja egy darab papírra, hogy itt, meg itt össze volt törve a szék, leégett a függöny, össze van taposva a fal és akkor ezt aláíratja vele, hogy igen, ezt tudomásul vettem, és akkor onnantól kezdve az Önkormányzat már azt mondhatja, hogy ki bérelte ki ezt a helyiséget, X Jakab, akkor az ő felelőssége volt az, hogy ezeket a károkat megtérítsék, és akkor innentől kezdve ez a rövidebb…..

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Átadás - átvételi jegyzőkönyvet kell csinálni.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Olyan is volt.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Olyan is volt, készítettünk olyat is Csaba, én csináltam mindent.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Én erre azt mondom, hogy nem biztos, hogy ezt rá kell testálni a könyvtárosokra, nem hiteles személyek. Most, aki szülő is elmegy, én tudom, meg láttam már, hogy milyen problémák vannak, hallhattuk milyen problémák vannak, azt mondják, ez eddig is itt volt, és ezt nem vagyok hajlandó fizetni. Sokkal jobb, hogy ha mondjuk akár Józsi, akár te mész át és akkor hivatalos személynek minősültök, jobban, mint ők. Valószínűleg nektek nem fogják azt mondani, mint amit mondanának a könyvtárosnak, legalábbis szerintem.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: De most akkor a könyvtárat legalább testálhassuk, hogy gyújtson be, hogy ha egy torna van vagy valami. Azokat rá lehet testálni? Nem értem, van egy objektum, aminek az a neve, hogy Szabadidő Központ, főleg, hogy ha az egyik személy a mi részünkről van, akkor nyugodtan meg lehet bízni, meg lehet kérni.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: A másik személyt meg se lehet bízni, mert könyvtáros.

 

Novák Sándor települési képviselő: Nekem volna egy javaslatom. Ne könyvtáros legyen, hanem szabadidő gondnok, és akkor meg van oldva.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: A könyvtárost a Megyei Könyvtár fizeti.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Az egyiket.

 

Novák Sándor települési képviselő: De a másikat nem.

 

Dósa József polgármester: Na, mindegy, most újítjuk föl az Ifjúsági Klubot, be volt tervezve a közmunkaprogramba, tehát abszolút……

 

Markó József Csaba települési képviselő: Még előtte egy picit, itt az átadás - átvételnél, digitális fényképezőgéppel, ingyen van a kép, körbe fényképezni és akkor egyértelmű, hogy…..

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Nem, ennyire nem kell.

 

Markó József Csaba települési képviselő: Nem, most ez, hogy meg volt előtte vagy nincs előtte, ez nem sokáig tart.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Ez csak egy pár felvétel és nyilván csak akkor kell ezeket nézegetni, hogy ha gond van, ha nincsen gond, akkor nem kell vele foglalkozni.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Szerintem eddig sokkal nagyobb problémák voltak az Ifi Klubban, mint amik ezután lesznek. Ezután nem lesz már akkora nagy probléma az Ifi Klubban, mint ami eddig volt.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Mert, miért nem lesz, Béla?

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Most szerintem nem lesz vele akkora gond.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Mert, hogy nem fogják annyian igénybe venni?

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Nem. Most szerintem nem fog senkit zavarni a működése, meg már…..

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Hidd el, hogy fog zavarni, mert mikor azt hallod nyáron, nyitott ablaknál, hogy káromkodnak egész este, 1 órakor, és átmegyek, és akkor a filagória tetején, meg a kémény tetején is ülnek a gyerekek. Szerinted nem fog zavarni?

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Nem kéne idehoznom ezt a dolgot, de elmondom neked. Amikor Gál Pisti kint van, a teraszon beszél, otthon hallok minden egyes szót, Pesti Feri az egész falunak muzsikál. Figyelj, semmilyen panasz senki részéről még nem érkezett ide, egyetlen egy aláírást nem gyűjtöttek ellene, minden egyes énekszót hallok, ami itt elhangzik, tűzijáték van hetente, engem zavar és mégsem irkálok levelet senkinek. Figyelj, ott vagyok otthon a teraszon, kiállok, rágyújtok, Gál Pistit hallom, hogy kivel mit beszél, mindent hallok.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Majd szólok, ha ilyen lesz éjjel és hallgasd meg.

 

Dósa József polgármester: Abban bízunk, hogy minden hétvégén buli lesz ott, mert erre akarunk építkezni, mert másra nem nagyon tudunk.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Eltértünk.

 

Dósa József polgármester: Akkor eltöröltük a 100 Ft-ot?

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: El.

 

Dósa József polgármester: Jó, rendben van.

 

Nagy Sándor alpolgármester: És akkor maradjunk abba, hogy aki olyan tevékenységet folytat, amiből bevétele származik, akkor az viszont egy bizonyos összeget fizessen az Önkormányzatnak?

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Az a másik helyiségben van.

 

Dósa József polgármester: Figyeljetek. A jóga oktatás is nem üzleti alapon működik, szerintem az üzemanyag ki van fizetve, a fiamék járnak verekedni. Nem üzleti alapon működik szerintem.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Inkább önköltséges alapon.

 

Dósa József polgármester: Nem hiszem, hogy ezeket kellene, mert akkor nem lesz.

 

Markó József Csaba települési képviselő: Azoktól, akik árulnak, ruhát, egyéb dolgokat.

 

Dósa József polgármester: Azoktól nyilván.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Csak az Ifi Klubról beszélgettünk vagy beszélgettünk a komplexumról?

 

Dósa József polgármester: Nem, összességében, komplexen.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Egy dolgot viszont még jó volna átgondolni, hogy a könyvtárnak a látogatottságát a gyerekek részéről, egy kicsit a nyitva tartási időből vissza kellene venni. Értem ezalatt, hogy azt hiszem, 20-ig van nyitva vagy fél 20.30-ig, nem tudom.

 

Nagy Sándor alpolgármester: 19-ig szerintem.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Egy 5. osztályos gyereknek nem biztos, hogy ki kellene használni ezt az időpontot, tehát lehetne egy kicsit venni el belőle. Én úgy gondolom, hogy 18 óra fele maximum, legkésőbb, akár télen, akár nyáron.

 

Dósa József polgármester: Nem csak gyerekek mennek, mert ha idősek mennek be, akkor……

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Nem értettél meg, a gyerekek.

 

Dósa József polgármester: Én értem, a gyerekek szempontjából, de más is jár.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: A szülőknek kéne szabályozni. Ez olyan dolog, hogy ha nem a könyvtárban van, akkor a buszmegállóban vagy az utcán.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Akkor sokkal jobb, ha a könyvtárban van.

 

Dósa József polgármester: Vetíteni akarunk nekik, filmet akarunk letölteni, inkább ott legyenek, mint máshol. Kapott a könyvtár egy tévét, Anitáék majd filmeket akarnak nekik vetíteni, szerintem nyugodtan maradhat a 20 óra, én azt gondolom. Tehát akkor eltöröljük mindenhol a 100 Ft-ot, és a jógástól, meg a karatéstól sem kérünk? Én azt gondolom, hogy nem kell kérnünk, önköltségi alapon megy ez az oktatás vagy az a jóga is, én nem hiszem, hogy üzleti alapon megy. Igaz nem tudom, hogy mennyit kell ott fizetni, nem hiszem, hogy ebből gazdagodik meg.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: 500 Ft egy alkalom, amiből 400-at kap a jóga oktatója és 100 Ft a teremhasználati díj.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Én meg erre azt mondom, hogy annyira csekély összegű bevétele lenne az önkormányzatnak ebből és annyira kevés lehetőség van helyben valamiféle sportra vagy akármi másra, hogy ezt nem kellene megnehezíteni azzal, hogy aki tartja, az még fizessen érte.

 

Ezt követően a Képviselő - testület a jelenlévő és a szavazásban is résztvevő mind a hét tagja egyhangú szavazásával - 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a vitában elhangzott javaslat szerint, meghozza a következő határozatát:

 

 

Tibolddaróc Község Önkormányzata

Képviselő - testületének

34/2014 (XI.13.) Kt. határozata

 

 

Tárgy: Patakmenti Szabadidőközpont használata

 

A Képviselő - testület az önkormányzati tulajdonú Patakmenti Szabadidő Központ helyiségeinek használatáért nem állapít meg és nem szed díjat, ha azt állandó vagy alkalmi jelleggel működő civil szervezetek, különböző önszerveződő csoportok a szabadidő hasznos eltöltését megvalósító tevékenység keretében (pl. torna, jóga stb.) használják.

 

A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy biztosítsa ezen határozat végrehajtását.

 

Határidő: azonnal.

Felelős: Dósa József polgármester.

 

A polgármester a határozat meghozatala után a közmunkásokról és a közmunkáról szól - a következők szerint:

 

Akkor még a közmunkásokkal kapcsolatosan akarok annyit mondani, hogy 59 fő közmunkásunk van most. Egy fő, amikor én lettem a polgármester, nem vállalta a további munkát, egyet pedig el kellet küldenünk, vettünk fel nyilván helyettük mást, így vagyunk 59-en. Ugye folyik az Ifjúsági Klubnak a felújítása, ott 4 fő dolgozik, árkokat takarítunk 4-6 fővel, illetve temetőtakarítás, egyéb parkok takarítása, meg a Szilágyi Józsi bácsi féle házat kezdtük el kitakarítani, kipakolni a faanyagot, amit fel tudunk majd használni a betervezett konyhabútor gyártására. Már most megjelent a jövő évi közmunkaprogram tervezet, amin lehet gondolkodnunk. Ez még csak tervezet és 7 munkanemben lehetne indítani a programokat, egy hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, nem tudjuk még, mit takar, majd kedden lesz egy oktatás ezzel kapcsolatosan Kövesden, egy mezőgazdasági, ugye ez meg volt eddig is, helyi sajátosságra épülő program, belvíz elvezetéses program, mezőgazdasági földutak rendbe tétele, belterületi közúthálózat javítása, illegális hulladéklerakó felszámolása és ennyi. Tehát ez szerintem még majd megér egy pár estét ezen gondolkodni. Nyilván majd, hogy ha kedden többet tudunk ezekről a programokról, nem hiszem, hogy testületi ülés keretein belül, de majd le kell ülnünk és erről beszélgetnünk kell, a létszámot is átgondolva, nyilván azt a lányok jobban fogják tudni, mint mi, mert az a baj, hogy most sokan jönnének közmunkásnak.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Tél van.

 

Dósa József polgármester: Utána viszont nehéz összeszedni az embereket, és az a baj, ha nem tudjuk pótolni őket, akkor elestünk a dologitól. Én ennyit szerettem volna elmondani.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Az jutott eszembe, hogy a dologi támogatásba azt nem tudom, most a Dénes - féle fa, ha azt megnézzük, nem tudom azt, hogy mikor tudnak számlázni, ez márciusba indul valamikor ez a program?

 

Dósa József polgármester: Ez szerintem február 28-a után, valószínű, tehát addig nem. Lehet, hogy lesz, voltam bent a munkaügyön, azt is elfelejtettem mondani, hogy olyat lehet csinálni, hogy munkanemeken belül át lehet csoportosítani. Tehát Marikáék beterveztek 200 ezer forintot mondjuk sóra, 190-et fára, ott lehet a kettő között variálni, hogy csak 100-ért veszünk fát, és 290-ért sót. Tehát ezt engedik, ezt meg kellett kérdezni, meg Marika laminált padlót tervezett be és mi hidegburkolót vettünk az Ifjúsági Klubnak a padlójára, mert az valószínűleg tartósabb lesz. Mit kérdeztél?

 

Nagy Sándor alpolgármester: A dologi támogatásba tervezni, a helyi sajátossággal kapcsolatban, hogy ha erről a 20%-os támogatásról beszélgettünk, akkor…

 

Dósa József polgármester: Én ilyeneken gondolkodom, de nyilván közösen, hogy oda egy nyilvános WC-t, ahol víz is van, villany is van, egy ilyet bele tervezni, ugye az rengeteg pénz ott megcsinálni normális szennyvízgyűjtővel, ami nem szivárog, nem megy bele a pincékbe, egy műanyag tartállyal vagy nem tudom, mivel tudjuk, de mindenképpen szüksége van a pinceoldalnak egy nyilvános WC-re. Meg aztán ki lehet alakítani hasonlót, mint ami a temetőn van, stabilabb szemeteseket, ahová nem a nyakunkba önti a másik. Nyilván a pénzt el lehet költeni pillanatok alatt, egyébként ezzel a pénzzel egy futó programunk van, amelyikbe még dologi kiadásra is van 740 ezer forint, ennek is a 70%-ával november 30-ig el kell számolni, csak a többit lehet átvinni a következő évre, de nem lesz gond, úgyhogy ebben az évben el lesz számolva az összes költséggel. Még kipótolni is ki kell, hogy azokat meg tudjuk normálisan csinálni, amiket bevállaltunk. Nagyon- nagyon rosszul néz ki a védőnőnek a háza, összefogták a tetejét azzal a vassal, de azt újra kell csinálni, az értelmetlen. Eláll a vas a faltól, annak értelme nincsen. Tehát ott normálisan össze kell fogni, meg körbe kell betonozni, ezt meg kell csinálni, mert csúszik szét a ház, Janival megpróbálok beszélni, jöjjön már el, aztán majd……

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Statikai gond van ott egyébként, az egyik falnál.

 

Dósa József polgármester: Jó, csak az a szalagvas semmit nem ért, amit oda raktak, mert eláll a szalagvas.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Csak akkor is meg lett mondva, hogy az utca felöli részt, mellé kell ásni az alap mellé.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Így van, hogy feltárják, hogy mi a gond egyáltalán.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Csúszik, egyértelmű.

 

Dósa József polgármester: Persze, azt meg kell támasztani.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Ha most valakinek megfogják a fejét, attól a lábát még szét tudja tenni.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Világos.

 

Dósa József polgármester: Meg az a baj, a feje sem lett megfogva, csak rá lett rakva az egész, mert az semmi, amit csináltak. Na, mindegy.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Most muszáj azt megcsinálni, miért nem lehet a Seress féle lakásból kialakítani egy védőnői házat?

 

Dósa József polgármester: Oda a só szobát tervezte be Marika.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: És nincs más olyan hely, ahol ki lehetne alakítani a védőnőnek egy helyet?

 

Dósa József polgármester: Szerintem nincs. Belülről rendben van, nyílászárókat kell majd cserélni.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Szerintem nincs, meg az már gyakorlatilag az elmúlt század 20-as, 30-as éveitől ebbe a funkcióba volt az az épület.

 

Brezovcsik Béla települési képviselő: Az 1950-es évektől kezdve, és a Kristonék - féle ház, amit az orvosé felett van, az volt a faluban az első fennálló ház, úgyhogy az utána épülhetett.

 

Dósa József polgármester: Ennyi, amit én el szerettem volna mondani, és akkor nyilván, ha valakinek van még valamilyen kérdése vagy javaslata, akkor azt szívesen meghallgatjuk.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Visszatérünk a só szobára?

 

Dósa József polgármester: Visszatérhetünk.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Ugye a Seress - féle lakás, ami ott ki lett neki alakítva, abba lett betervezve a só szobának a kialakítása, ezt egy beszélgetés folyamán utána nézegettünk, hogy hol, mennyiért lehetne sóhoz jutni. Mi a héten elmentünk Balmazújvárosba és megnéztük azt a sót, amit először néztünk, a Himalájásat, de a Himalájásat levették két napon belül a rendelhetők sorából. Ugyanazt a só téglát láttuk Balmazújvárosba, az egy préselt só, az egy nyalósó végül is és végül az mellett döntöttünk, hogy ezt a robbantott tömböket vesszük.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Igazi kősó kéne nekünk.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Ez az.

 

Dósa József polgármester: Parajdi robbantott kő.

 

Nagy Sándor alpolgármester: És ez ráadásul válogatott, ott megígérte az üzletvezető vagy nem tudom, ki volt az az úriember, hogy átválogatják, kalodába úgy rakják be, és akkor ebből rendeltünk 2,5 tonnát, ugye?

 

Dósa József polgármester: Ennek a nettó ára 50 ezer forint.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Tonnája.

 

Dósa József polgármester: 50 Ft, igen.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Ideszállítva?

 

Dósa József polgármester: Ideszállítva, illetve őrölt sót vettünk 50 kg-os zsákokban 12 zsákkal, annak 2300 Ft+áfa zsákja, azt meg só homokozónak gondoltuk.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Tehát abba a kis helyiségbe, biztos jártatok ott bent, mindenki, nem tudom, hogy mindenki járt- e bent, ott volt egy előszoba, volt a középső helyiség, amibe lakott Gyuszi, abba lenne maga a só szoba kialakítása, és akkor abból nyílik két helyiség, van egy vizesblokk, van mellette, ami a konyhája volt végül is Gyuszinak, és arra gondoltunk, mivel ilyen kedvezőbb áron lehetett ehhez a homokozó sóhoz hozzájutni, hogy abba egy ilyen homokozót kialakítani a gyerekeknek, amibe van egy 10 cm só körülbelül, fa burkolással, tehát ami be volt tervezve a közmunkaprogramba faanyaggal számolva.

 

Dósa József polgármester: 180 ezer forintért vettünk faanyagot, megvettük a greslapot, gépet vettünk, festék kavarót, meg csempevágót, tehát tulajdonképp meg szerintem van vagy 150 ezer forint, amit elkölthetünk.

 

Markó József Csaba települési képviselő: Világítás kell még oda.

 

Dósa József polgármester: De azt nem tudod a programba, olyan nincsen belevezetve, azt nem tudjuk belekönyvelni a programba.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Ez faanyagra van bent, ugye?

 

Dósa József polgármester: Faanyag van, bútorlap, mert konyhabútort is kell oda készítenünk és kész, nem hoztam be a programot. Bútorlapra van még 120 ezer forint még előirányozva, de mondom, át lehet csoportosítani. Bútorlap nem fog kelleni azt mondta Janika, ott már készültek Seress Józsi bá…..

 

Nagy Sándor alpolgármester: Szilágyi.

 

Dósa József polgármester: Bocsánat, Szilágyi Józsi bácsinál, a ház félig kész, konyhaajtók ott vannak készen, hozzá a legyártott spaletta, azt még meg kell igazíttatni, és azt hiszem, kilencet láttunk, tehát az elég is lesz az elejére, már ott is sokat spóroltunk. Egyébként az a ház is ramatyul néz ki.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Amit ránk hagyott a kis öreg.

 

Dósa József polgármester: Nem tudom, a telet kibírja- e így, hogy ha nem támasztgatjuk meg a szarufákat.

 

Markó József Csaba települési képviselő: Kivágtátok a fákat, aztán látszik a tető.

 

Dósa József polgármester: Ott már takarítottak a lányok egész héten, az egyik brigád fönn van, rengeteg faanyagot lehordtunk, egy része nem is jó csak fűtésre, mert azt mondta Jani, hogy olyan sok csapoláshoz rengeteg anyag kéne, meg munkaanyag, nem érdemes vele foglalkozni, ami már olyan nagyon apró. Ennyi, amit én el akartam mondani. Kinek van kérdése?

 

Nagy Sándor alpolgármester: A lignit az megérkezett?

 

Dósa József polgármester: Nem tudom, hogy megjött - e az utolsó részlet.

 

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: 43 tonnát hoztak le.

 

Dósa József polgármester: Akkor még 170 híja van, egyébként az is itt lesz szerintem.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Bocsánat, 46 tonnát.

 

Dósa József polgármester: Ott van a szállító, most még pontosan nem tudom, mennyi, két szerelvénnyel jött, amennyi azon volt. Azt odakint tároltuk Csabinál, majd ott akarjuk mázsán elhordani, de szerintem már csak jövő héten. Szerintem úgy fogjuk megoldani, hogy összeállunk 3 traktorral, egy rakodóval, és akkor egy nap alatt széthordjuk, mert amúgy elég sokáig tartana.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Azért az egy nap az kevés, 65 helyre kell kivinni.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Mindenkinek be kéne majd tolni a kazánházig.

 

Dósa József polgármester: Azért azt nem. Valakinek valamilyen kérdése?

 

Markó József Csaba települési képviselő: Múlt héten leültünk Bodzánnal.

 

Dósa József polgármester: Ja, igen. Mondd el légy szíves.

 

Markó József Csaba települési képviselő: Megbeszéltük a honlapnak a dolgait. Azt mondta, hogy a tartalommal nem igazán tud mit kezdeni, a hozott anyagot azt felteszi, szívesen lát mindent, úgyhogy segít feltenni, hiába tartotta meg tavaly az oktatást tavasszal. A formátummal kapcsolatban esetleg, pár észrevételeket, hogy miben változtasson. Én jeleztem, hogy az ő betűt nagyon sok helyen nem jeleníti meg, ilyen apróságokat.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Melyik betűt?

 

Markó József Csaba települési képviselő: A hosszú ő-t.

 

Dósa József polgármester: Illetőleg beszéltem vele, mondjuk ezt saját szakállamra mondtam, hogy nem kérjük a felvételt a testületi ülésekről, Béla te nem tudod, még nincs fent a múltkori testületi ülésnek az anyaga, úgy döntöttünk, hogy szó szerinti jegyzőkönyv lesz és fölrakjuk a honlapra, Daróc honlapra és én mondtam, hogy adjon már egy árajánlatot egy negyedévente megjelenő 500 példányszámos 4 oldalas újságról, hogy esetleg nem- e tudnánk kiváltani a felvételt egy ilyen újsággal. Azon kívül döntenünk kellene a közmeghallgatásról is, november végén valamikor egy este közmeghallgatást is csinálnunk kellene. Azt hiszem nem is volt az idén. Vagy volt az idén?

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Mindig ilyenkor, év végén szokott lenni.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: November végén már nem sok esély van rá.

 

Dósa József polgármester: Én szeretném, negyedévente, ezt mi vállaltuk is a programunkban.

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Szerintem inkább átcsúszik az decemberre.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Vagy januárra.

 

Markó József Csaba települési képviselő: A december az nagyon sűrű lesz.

 

Dósa József polgármester: Nem tudom, hogy ezzel ki, hogy gondolkodik, hogy kell-e nekünk ez a felvétel, ez alkalmanként olyan 10 ezer forintunkba került egy - egy felvétel. Még nem jött meg az árajánlat, hogy mennyibe kerülne ez a kiadvány.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Péntekre akarod a közmeghallgatást?

 

Dósa József polgármester: Mikorra?

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Pénteket mondtál, nem?

 

Dósa József polgármester: Szerintem péntek délutánra kellene.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Az 21, 28 vagy már december.

 

Dósa József polgármester: Decemberben nem hiszem, hogy ezt kellene csinálni. Valakinek még valamilyen kérdése?

 

Markó József Csaba települési képviselő: Az e-mail cím.

 

Dósa József polgármester: Arra gondoltunk, hogy mindenkit személyesen el lehessen érni e-mailen keresztül is, ezt a Bodzán javasolta, Józsival beszélték, te mond már el.

 

Markó József Csaba települési képviselő: Igazából, hogy ne a saját e-mail címed add meg a névjegykártyán, hanem például polgáThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ennek mintájára meg lehet csinálni az önkormáThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., esetleg a képviselő - testület tagjainak is saját e-mail címet, Bodzán vállalta, hogy automatikusan átirányítja az e-mail-t a most működő nélküli e-mail címre, és akkor hivatalosabbnak tűnik az egész.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Ha a Tibolddaróc honlapján rajta van, akkor…

 

Markó József Csaba települési képviselő: A honlapon az e-mail cím nincs rajta.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: Nem, ha akármit…

 

Markó József Csaba települési képviselő: De fizetünk érte.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Lehetőséget adja a honlap, tárhely lehetőségen belül, csak nem használtuk ki ezt a részét.

 

Pribéli Csaba György települési képviselő: Csinálni kéne mindenkinek és átirányítja mindenkinek a sajátjára.

 

Markó József Csaba települési képviselő: Mindenkinek a sajátjára. És akkor, ha hivatalosan megkeres valaki minket, akkor arra írja, nem a saját e-mail címre.

 

Nagy Sándor alpolgármester: Mondjuk, valaki felmegy a honlapra és akkor azt látja, hogy Novák Sándornak van egy ilyen e-mail címe…

 

Markó József Csaba települési képviselő: Elérhetősége, azt mondjuk nem szerencsés kitenni.

 

Serfőző Lajos István települési képviselő: De erről beszélünk, nem?

 

Nagy Sándor alpolgármester: Nem a sajátodat, hanem az önkormányzatit.

 

Dósa József polgármester: Még valamilyen hozzászólás?

 

Dr. Molnár Sándor jegyző: Nekem volna még, hogy volt itt egy úriember, aki ajánlott telekommunikációs szolgáltatásokat. Felhívná a figyelmet arra, hogy a Patakmenti Szabadidőközpontnál ki van téve a hirdetőtáblára az elérhetőségük. Kövesden is van valamiféle részlegük, közre adnám, meg lehet nézni, ebbe van gyakorlatilag kábeltévé szolgáltatástól kezdve sok minden más, ami ki van téve, ott szerepelnek az árak is, tehát összehasonlításképpen meg lehet nézni, ott vannak az elérhetőségeik. Tehát csak azért mondom, hogy ha valaki gondolkodik ilyenben vagy hallja a környezetében, akkor nyugodtan hívja fel a figyelmét arra, hogy a Patakmentinél a hirdetőtáblán nézze meg, érdeklődjön. Nem ismerem a céget, tehát én nem ajánlom őket, csak számításba jöhetnek.

 

Más indítvány, javaslat nem hangzik el.

 

A polgármester az ülést 17.40 órakor bezárja.

K.m.f.

 

Dósa József           dr. Molnár Sándor

           polgármester                       jegyző

 

 

Brezovcsik Béla

és

Novák Sándor

jkv. hitelesítők

 
primi sui motori con e-max
Go to top